Bevezetés a Pythonba

Ez a fejezet részben a Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots) tutorialjain alapszik.

Írjunk egy kis kódot!

A Python parancssor

Hogy elkezdhess a Pythonnal ismerkedni, szükséged lesz a parancssorra. Már tudod, hogyan kell -- megtanultad a Bevezetés a parancssor használatába fejezetben.

Ha kész vagy, kövesd az alábbi utasításokat.

Egy Python konzolt szeretnénk megnyitni. Gépeld be a python parancsot Windowson, vagy a python3 parancsot, ha Mac vagy Linux van a gépeden, és nyomj entert.

$ python3
Python 3.4.3 (...)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Az első Python parancsod!

Miután futtattad a Python parancsot, a parancssor megváltozott: >>>. Ez azt jelenti, hogy mostantól csak a Python nyelv parancsait használhatjuk. Nem kell beírnod ezt: >>> - a Python megcsinálja helyetted.

Ha bármikor szeretnél kilépni a Python konzolból, csak gépeld be, hogy exit(), vagy használd a Ctrl + Z billentyűkombinációt Windos-ra, vagy a Ctrl + D-t Mac-re/Linux-ra. Ezután már nem fogod látni a >>> jelet.

Most épp nem szeretnénk kilépni a Python konzolból. Inkább többet szeretnénk tanulni róla. Kezdjünk valami nagyon egyszerűvel. Például kezdjünk valami matekkel, mint pl. 2 + 3 majd enter.

>>> 2 + 3
5

Szuper! Láttad, ahogy előugrott a válasz? A Python tud matekozni! Kipróbálhatsz más parancsokat is, mint például:

 • 4 * 5
 • 5 - 1
 • 40 / 2

Szórakozz egy kicsit ezzel aztán gyere vissza ide :).

Amint látod, a Python jó számológép. Ha kíváncsi vagy, mire jó még...

Stringek

Mi a helyzet a neveddel? Gépeld be a neved időzéjelbe téve:

>>> "Ola"
'Ola'

Épp most hoztad létre az első stringedet! Ez egy karakter-sorozat amit a számítógép fel tud dolgozni. A string kezdetét és végét ugyanazzal a karakterrel jelöljük. Ez lehet szimpla (') vagy dupla (") idézőjel (nincs különbség!) Az idézőjelek mondják meg a Pythonnak, hogy ami köztük van, az egy string.

A stringeket össze is lehet fűzni. Próbáld ki ezt:

>>> "Hi there " + "Ola"
'Hi there Ola'

Sokszorosítani is lehet őket:

>>> "Ola" * 3
'OlaOlaOla'

Ha aposztrófot szeretnél a stringedbe tenni, kétféleképpen teheted meg.

Idézőjel segítségével:

>>> "Runnin' down the hill"
"Runnin' down the hill"

vagy pedig escape karakterrel (``) az aposztróf előtt:

>>> 'Runnin\' down the hill'
"Runnin' down the hill"

Jó, mi? Ha nagybetűkkel szeretnéd látni a neved, csak gépeld be ezt:

>>> "Ola".upper()
'OLA'

Épp most használtad az upper functiont (függvényt) a stringeden! A függvény, (mint például az upper()), egy utasítássorozat, amit a Python végrehajt egy adott objektumon ("Ola"), amikor a függvényt meghívod.

Ha szeretnéd tudni, hogy hány betűből áll a neved, arra is van függvény!

>>> len("Ola")
3

Érdekel, miért van az, hogy néha a függvényeket úgy hívjuk meg, hogy a string után egy . jön, majd a függvény neve (mint például "Ola".upper()), máskor pedig előbb a függvény neve jön, aztán a string a zárójelben? Nos, ez azért van mert néha a függvények objektumokhoz tartoznak, mint az upper(), amit csak azokon az objektumokon hívhatunk meg. Ebben az esetben a függvényt metódusnak (method) nevezzük. Máskor a függvény nem tartozik egy bizonyos típusú objektumhoz, hanem többféle típusú objektumon is meg lehet hívni, mint például a len(). Ezért volt az hogy az "Ola"-t paraméterként adtuk át a len függvénynek.

Összefoglaló

Oké, elég a stringekből. Tehát ezidáig a következőkről tanultál:

 • a parancssor - ha parancsokat (kódot) írunk be a Python parancssorba, a Python végrehajtja azokat
 • számok és stringek - a Pythonban a számokat matematikai műveletekhez, a stringeket szöveg objektumokhoz használjuk
 • operátorok - mint a + és a *, két értékből egy újat hoznak létre
 • függvények - mint az upper() és a len(), objektumokon hajtanak végre műveleteket.

Ezek volnának az alapjai minden programozási nyelvnek. Készen állsz valami bonyolultabbra? Rajta!

Hibák

Nézzünk valami újat. Vajon megkaphatjuk-e egy szám hosszát ugyanúgy, mint a nevünk hosszát? Írd be, hogy len(304023), majd üss enter-t:

>>> len(304023)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: object of type 'int' has no len()

Megkaptuk az első hibánkat! Azt mondja, az "int" típusú (integerek, egész számok) objektumoknak nincs hosszuk. Most akkor mit tehetünk? Talán leírhatjuk a számunkat stringként? A stringeknek van hosszuk, nem?

>>> len(str(304023))
6

Működött! Használtuk a str függvényt a len függvény belsejében. A str() függvény stringgé alakít egy tetszőleges típusú objektumot.

 • A str függvény stringgé alakítja a dolgokat
 • Az int függvény integerré alakítja a dolgokat

Fontos: számokat (integereket) stringgé bármikor alakíthatunk, de stringet számmá nem feltétlenül - mégis mi lenne az int('hello') eredménye?

Változók

A programozásban nagyon fontos a változó fogalma. A változó egy név egy objektumra, amit majd később újra felhasználhatunk. A programozók arra használják a változókat, hogy adatokat tároljanak velük, hogy a kódjukat olvashatóbbá tegyék, és hogy ne kelljen megjegyezniük mindenről, hogy micsoda.

Tegyük fel, hogy létrehoztál egy változót, aminek a neve name:

>>> name = "Ola"

Látod? Egyszerű! Csak ennyi: name egyenlő Ola.

Amint láthatod, a program nem adott vissza semmilyen eredményt, az eddigiekkel ellentétben. Honnan tudjuk így, hogy a változó létrejött? Egyszerűen írd be, hogy name, majd üss enter-t:

>>> name
'Ola'

Juppííí! Az első változód :)! És bármikor megváltoztathatod, hogy mit tartalmaz:

>>> name = "Sonja"
>>> name
'Sonja'

És függvényekben is használhatod:

>>> len(name)
5

Szuper, ugye? Természetesen a változók bármilyen értéket felvehetnek, például szám-értékeket is. Próbáld ki:

>>> a = 4
>>> b = 6
>>> a * b
24

De mi van akkor, ha rossz nevet használunk? Kitalálod? Próbáljuk ki!

>>> city = "Tokyo"
>>> ctiy
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'ctiy' is not defined

Egy hiba! Amint látod a Pythonban különböző típusú hibák vannak, ezt például úgy hívják hogy NameError. A Python ezt a hibát dobja, ha olyan változóra hivatkozol, ami nem volt még létrehozva. Ha majd találkozol ezzel a hibával, mindig ellenőrizd a kódod, hogy nem írtál-e el egy nevet.

Játssz egy kicsit a változókkal, hogy lásd, mi mindenre vagy képes velük!

A print függvény

Próbáld ki ezt:

>>> name = 'Maria'
>>> name
'Maria'
>>> print(name)
Maria

Amikor beírod, hogy name, a Python interpreter a "name" változó szöveges reprezentációjával tér vissza, ami a M-a-r-i-a betűkből áll, idézőjelek között. Amikor azt írod: print(name), a Python "kinyomtatja" a változó tartalmát a képernyőre, idézőjelek nélkül, ami sokkal elegánsabb.

Amint majd látni fogjuk, a print() hasznos lesz függvények belsejében is, vagy amikor több sorba szeretnénk nyomtatni.

Listák

A stringek és az integerek mellett a Python még sok más típusú objektumot ismer. Most megmutatunk egy újat, amit úgy hívnak: lista. A lista olyan, amilyennek elképzeled: egy objektum, ami más objektumok listája :)

Hozzunk létre egy listát:

>>> []
[]

Igen, ez egy üres lista. Nem túl hasznos, ugye? Most hozzunk létre egy listát a lottószámokkal. Nem akarjuk folyton ismételni magunkat, úgyhogy egyenesen egy változóba tesszük:

>>> lottery = [3, 42, 12, 19, 30, 59]

Igen, van egy listánk! Mit lehet vele csinálni? Nézzük meg, hány lottószám van a listában. Van tipped, melyik függvényt fogjuk erre használni? Biztos tudod!

>>> len(lottery)
6

Igen! A len() megadja, hogy hány objektum van a listában. Hasnzos, ugye? Most akkor rendezzük sorba a listát:

>>> lottery.sort()

Ez nem ad vissza semmit, csak megváltoztatta a számok sorrendjét a listában. Írassuk ki a listát, hogy lássuk, mi történt:

>>> print(lottery)
[3, 12, 19, 30, 42, 59]

Amint látod, a számok a listában most növekvő sorrendben vannak. Gratula!

Esetleg szeretnéd fordított sorrendbe rendezni? Csináljuk meg!

>>> lottery.reverse()
>>> print(lottery)
[59, 42, 30, 19, 12, 3]

Könnyű, ugye? Ha hozzá akarsz adni valamit a listához, a következő paranccsal teheted:

>>> lottery.append(199)
>>> print(lottery)
[59, 42, 30, 19, 12, 3, 199]

Ha például csak az első számot akarod látni, arra használhatod az indexelést. Az index egy szám ami megmondja, hányadikként fordul elő egy elem a listában. A programozók szeretik 0-tól kezdeni a számolást, ezért a lista első eleme a 0-dik indexű helyen van, a következő az 1-nél és így tovább. Próbáld ki ezt:

>>> print(lottery[0])
59
>>> print(lottery[1])
42

Amint látod, a listában előforduló különböző objektumokat elérhetjük a lista nevének, illetve az objektum indexének megjelölésével, ahol az indexet szögletes zárójelbe írjuk.

Ahhoz, hogy valamit kitöröljünk a listából, szükségünk van az index fogalmára, amint azt az előbb tanultuk, valamint a pop() parancsra. Nézzünk egy példát hogy megerősítsük az eddig tanultakat; ki fogjuk törölni az első elemet a listánkból.

>>> print(lottery)
[59, 42, 30, 19, 12, 3, 199]
>>> print(lottery[0])
59
>>> lottery.pop(0)
>>> print(lottery)
[42, 30, 19, 12, 3, 199]

Működik, mint a varázslat!

Szórakozásból próbálj elérni különböző indexű elemeket: 6, 7, 1000, -1, -6 vagy -1000. Meg tudod-e mondani az eredményt előre? Értelmes-e az eredmény?

Ebben a Python dokumentációban megtalálod a listákra értelmezett összes metódust: https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

Szótárak

A szótár (dictionary) hasonló a listához, de a szótár elemeit nem indexekkel hanem kulcsokkal (key) érjük el. A kulcs lehet bármilyen string vagy szám. Az üres szótár létrehozására szolgáló utasítás a következő:

>>> {}
{}

Épp most definiáltál egy üres szótárat. Hurrá!

Most pedig próbáld ki a következő parancsot (és próbáld meg használni a saját adataidat):

>>> participant = {'name': 'Ola', 'country': 'Poland', 'favorite_numbers': [7, 42, 92]}

Ezzel a paranccsal létrehoztál egy szótár-változót aminek a neve participant, és ami tartalmaz három kulcs-érték (key-value) párt:

 • A name kulcs az 'Ola' értékre mutat (ami egy string típusú objektum),
 • country a 'Poland'-ra mutat (szintén string típusú),
 • és favorite_numbers a [7, 42, 92] objektumra mutat (ami egy lista benne három elemmel).

Lekérdezheted az egyes kulcsokhoz tartozó értékeket a következő szintaxist használva:

>>> print(participant['name'])
Ola

Látod, nagyon hasonlít a listákhoz. Csak épp nem kell indexeket megjegyezned - csupán neveket.

Vajon mi történik, ha olyan kulcshoz tartozó értéket kérdezünk le a Pythontól, ami nem létezik? Nézzük meg!

>>> participant['age']
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'age'

Jéé, egy újabb hiba! Ezúttal KeyError. A Python segítőkész, és megmondja, hogy az 'age' kulcsnál nem található érték a szótárban.

Mikor használjunk szótárakat és mikor listákat? Nos, ez egy érdekes kérdés. Gondolkozz el egy kicsit, és próbáld meg magadtól kitalálni, mielőtt elolvasod az alábbi választ.

 • Csak elemek rendezett sorozatára van szükséged? Használj listát.
 • Kulcs és érték párokra van szükséged, amiket majd le tudsz kérdezni hatékonyan (kulcs alapján)? Használj szótárat.

A szótárak, ugyanúgy mint a listák, módosíthatók, ami azt jelenti, hogy az objektumot meg lehet változtatni létrehozás után. Hozzá lehet adni egy kulcs-érték párt a szótárhoz a létrehozása után, pl:

>>> participant['favorite_language'] = 'Python'

Ugyanúgy, mint a listáknál, a len() metódus visszaadja a szótár hosszát, azaz a kulcs-érték párok számát. Rajta, próbáld ki a következő parancsot:

>>> len(participant)
4

Remélem most már világos :) Készen állsz az újabb mókára a szótárakkal? Ugorj a következő sorhoz, és láss lenyűgöző dolgokat.

Használd a pop() parancsot, hogy kitörölj egy elemet a szótárból. Mondjuk ki akarod törölni a 'favorite_numbers' kulcsnál található elemet. Csak írd be a következőt:

>>> participant.pop('favorite_numbers')
>>> participant
{'country': 'Poland', 'favorite_language': 'Python', 'name': 'Ola'}

Amint azt a kimenetből látod, a 'favorite_numbers' kulcshoz tartozó elem eltűnt a szótárból.

Az előbbihez hasonlóan, meg is tudod változtatni egy kulcsnál a hozzá tartozó értéket a szótárban. Írd ezt:

>>> participant['country'] = 'Germany'
>>> participant
{'country': 'Germany', 'favorite_language': 'Python', 'name': 'Ola'}

Amint látod, a 'country' kulcsnál levő érték megváltozott 'Poland'-ról 'Germany'-ra. :) Izgalmas, ugye? Hurrá! Most ismét tanultál egy nagyszerű dolgot.

Összefoglaló

Nagyszerű! Most már tudsz egy csomó mindent a programozásról. Ebben az utolsó részben a következőkről tanultál:

 • hibák - tudod, hogyan olvasd és értsd meg a hibákat, amiket a Python ad, amikor nem tudja értelmezni a parancsodat
 • változók - nevek az objektumokhoz, hogy a kód könnyebben írható és könnyebben olvasható legyen
 • listák - lista meghatározott sorrendben lévő objektumokból
 • szótárak - objektumok, amiket kulcs-érték párokként tárolunk

Felkészültél a következő részre? :)

Dolgok összehasonlítása

A számítástechnikában nagyon fontos, hogy össze tudjunk hasonlítani dolgokat. Mik a legegyszerűbb dolgok, amiket össze tudunk hasonlítani? Hát a számok. Nézzük meg ez hogy működik:

>>> 5 > 2
True
>>> 3 < 1
False
>>> 5 > 2 * 2
True
>>> 1 == 1
True
>>> 5 != 2
True

Adtunk a Pythonnak néhány számot, hogy összehasonlítsa azokat. Amint látod, a Python nem csak számokat, de műveleti eredményeket is össze tud hasonlítani. Jó, ugye?

Azon gondolkozol, miért kellett két egyenlőség jelet == tenni, amikor azt néztük, hogy két szám egyenlő-e? Az egyetlen = jelet arra használjuk, hogy a változóknak értéket adjunk. Mindig, de mindig két == jelet kell használni ha két dolog egyenlőségét akarod tesztelni. Azt is ki tudjuk fejezni, hogy két dolog nem egyenlő. Erre a != szimbólumot használjuk, amint az alábbi példában is.

Adj a Pythonnak két új parancsot:

>>> 6 >= 12 / 2
True
>>> 3 <= 2
False

A > és a < egyszerűek, de vajon a >= és a <= mit jelentenek? Ezeket úgy kell olvasni, hogy:

 • x > y azt jelenti: x nagyobb, mint y
 • x < y azt jelenti: x kisebb, mint y
 • x <= y azt jelenti: x kisebb vagy egyenlő y-nal
 • x >= y azt jelenti: x nagyobb vagy egyenlő y-nal

Nagyszerű! Szeretnél még egy példát? Próbáld ki ezt:

>>> 6 > 2 and 2 < 3
True
>>> 3 > 2 and 2 < 1
False
>>> 3 > 2 or 2 < 1
True

Annyi összehasonlítást kombinálhatsz össze, amennyit csak akarsz, és a Python kiszámolja az eredményt. Okos, ugye?

 • and (azaz: és) - amikor az and operátort használod, a kifejezés mindkét oldalán igaz értéknek kell állnia ahhoz, hogy az eredmény igaz legyen
 • or (azaz: vagy) - amikor az or operátort használod, elég csak az egyik oldalon igaz értéknek állnia ahhoz, hogy az eredmény igaz legyen

Hallottad már azt a kifejezést hogy "almákat narancsokkal összehasonlítani"? Nézzük meg ennek a python-beli megfelelőjét:

>>> 1 > 'django'
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: '>' not supported between instances of 'int' and 'str'

Láthatod, hogy ugyanúgy, mint a kifejezéseknél, a Python nem tudja összehasonlítani a számot (int) a stringgel (str). Ehelyett TypeError típusú hibát dob, azaz megmondja, hogy két különböző típust nem lehet egymással összehasonlítani.

Boolean (Logikai)

Véletlenül épp megismerkedtél egy újabb Python típussal. Úgy hívják: Boolean -- és valószínűleg ez a legegyszerűbb típus ami létezik.

Egy Boolean objektum két lehetséges értéket vehet fel: - Igaz - Hamis

De ahhoz, hogy a Python megértse, pontosan így kell írni: 'True' (az első betű nagybetű, a többi kisbetű). true, TRUE, tRUE mind nem jók -- csak az True helyes. (És ugyanígy a 'False' esetében)

A Booleanok is lehetnek változók! Nézd:

>>> a = True
>>> a
True

Sőt, ezt is írhatod:

>>> a = 2 > 5
>>> a
False

Gyakorold egy kicsit és játssz a Booleanokkal, pl próbáld ki a következő parancsokat:

 • True and True
 • False and True
 • True or 1 == 1
 • 1 != 2

Gratulálunk! A Booleanok a programozás egyik legmenőbb elemei, és te épp megtanultad használni őket!

Mentsd el!

Egész mostanig a python interpreterbe írkáltuk a parancsokat, ami arra korlátoz minket hogy, egyszerre csak egy sort írjunk. A gyakorlatban a programokat fájlba mentjük, és utána futtatjuk a programnyelv interpreter-e vagy compiler-e révén. Mi mindeddig a Python interpreter-ével futtatuk a programjainkat, soronként. A következő feladatokhoz többsoros programokra is szükségünk lesz, úgyhogy gyorsan:

 • Lépjünk ki a Python interpreterből
 • Nyissunk meg egy kódszerkesztőt
 • Mensünk el benne valami kódot egy python fájlba
 • És futtassuk!

Ahhoz hogy kilépjünk a Python interpreterből, egyszerűen írjuk be, hogy exit():

>>> exit()
$

Ezzel visszatértünk a parancssorba.

Egy előző részben már kiválasztottuk a kedvenc kódszerkesztőnket. Most nyissuk meg az editort és az új üres fájlba írjuk bele:

  print('Hello, Django girls!')

Mostanra már tapasztalt Python programozó lettél, úgyhogy írj valami kódot, amit ma tanultál.

Most mentsük el a fájlt, és adjunk neki valami jellemző nevet. Nevezzünk python_intro.py-nak, és mentsük el a desktopra. Bárhogy nevezhetjük a fájlt, de a kiterjesztés fontos, hogy .py legyen. A .py kiterjesztés megmondja az operációs rendszerünknek, hogy python futtatható programfájl-lal van dolga.

Megj. Vegyük észre a kód editorok legnagyszerűbb tulajdonságát: a színeket! A Python konzolban minden egyszínű volt, most a print függvény más színű, mint a string. Ezt úgy hívják: "syntax highlighting" (szintaxis-kiemelés), és kódoláshoz nagyon hasznos. A kód színe mindenféle utalásokat hordoz magában, pl. egy lezáratlan string vagy egy elírás egy kulcsszó nevében (pl. a def a függvényeknél, amint látni fogjuk mindjárt). Ez az egyik oka annak, hogy kódszerkesztőt használuk :)

Most hogy a fájl el van mentve, itt az ideje, hogy lefuttassuk. Felhaszálva a tudásodat a parancssoros részből, navigálj a terminálban a desktopra a könyvtárváltás parancs segítségével.

OS X

Mac-en a parancs valahogy így néz ki:

parancssor

$ cd ~/Desktop
Linux

Linuxon így (A "Desktop" lehet, hogy le van fordítva a te nyelvedre):

parancssor

$ cd ~/Desktop
Windows

Windowson így néz ki:

parancssor

> cd %HomePath%\Desktop

Ha megakadtál volna, kérj nyugodtan segítséget.

Most pedig futtasd le a Python kódot, így:

parancssor

$ python3 python_intro.py
Hello, Django girls!

Note: Windows-on 'python3' néven nem található parancs. Helyette használd a 'python' néven:

parancssor

> python python_intro.py

Rendben! Épp lefuttattad az első Python programodat fájlból. Jó érzés, ugye?

Most akkor továbbmehetünk egy újabb kulcsfontosságú programozási elemre:

If...elif...else

Sokszor előfordul a programozásban, hogy egyes kódrészleteknek csak akkor kell lefutniuk, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Ezért vannak a Pythonban az if statementek (if állítások).

Cseréld ki a python_intro.py fájlban lévő kódot erre:

  if 3 > 2:

Ha ezt elmented és lefuttatod, ezt a hibaüzenetet fogod látni:

$ python3 python_intro.py
File "python_intro.py", line 2
     ^
SyntaxError: unexpected EOF while parsing

A Python arra számít, hogy további utasításokat kap arra az esetre, ha a 3 > 2 teljesül, vagyis True lesz. Vegyük rá a Pythont, hogy kiírja: "It works!" ("Működik!"). Változtasd meg erre a python_intro.py fájlban lévő kódot:

  if 3 > 2:
    print('It works!')

Megfigyelted, hogy a következő sort 4 szóközzel indentáltuk? Erre azért van szükség, hogy a Python tudja, melyik kódrészletet kell lefuttatnia, ha a feltétel teljesül. Egy szóközt is használhatnál, de szinte az összes Python programozó 4 szóközt használ, hogy rendezetten nézzen ki a kód. Egy tab is 4 szóköznek számít.

Mentsd el, és futtasd le még egyszer:

$ python3 python_intro.py
It works!

Note: Emlékezz arra, hogy Windows-on, 'python3' néven nem található parancs. Ha nálad is ez a helyzet, mostantól helyettesítsd 'python3'-t 'python'-al a file-ok futtatásához.

Mi történik, ha egy feltétel nem teljesül (vagyis nem True)?

A korábbi példákban a kód csak akkor futott le, ha a feltétel teljesült. De a Pythonnak van elif és else statementje is:

  if 5 > 2:
    print('5 is indeed greater than 2')
  else:
    print('5 is not greater than 2')

Ha ezt lefuttatod, a következőt kapod:

$ python3 python_intro.py
5 is indeed greater than 2

Ha a 2 nagyobb lenne, mint az 5, a második parancs futott volna le. Egyszerű, igaz? Nézzük, hogy működik az elif:

  name = 'Sonja'
  if name == 'Ola':
    print('Hey Ola!')
  elif name == 'Sonja':
    print('Hey Sonja!')
  else:
    print('Hey anonymous!')

lefuttatva:

$ python3 python_intro.py
Hey Sonja!

Látod, mi történt itt? Az elif arra jó, hogy plusz feltételeket írhass a kódodba, ami akkor fut le, ha a korábbi feltételek nem teljesülnek.

Az első if statement után annyi elif állítást írhatsz, amennyit csak akarsz. Például:

  volume = 57
  if volume < 20:
    print("It's kinda quiet.")
  elif 20 <= volume < 40:
    print("It's nice for background music")
  elif 40 <= volume < 60:
    print("Perfect, I can hear all the details")
  elif 60 <= volume < 80:
    print("Nice for parties")
  elif 80 <= volume < 100:
    print("A bit loud!")
  else:
    print("My ears are hurting! :(")

A Python sorban mindegyik feltételt megnézi, és kiírja:

$ python3 python_intro.py
Perfect, I can hear all the details

Megjegyzések

A megjegyzések olyan sorok amelyek #-el kezdődnek. Bármit beírhatsz a # után, és Python figyelmen kívül fogja hagyni. Megjegyzések segíthetnek abban hogy a kódod mások számára érthető legyen.

Lássuk, hogyan néz ki:

python_intro.py

# Hangerő beállítása, ha túl hangos vagy túl halk
if volume < 20 or volume > 80:
  volume = 50
  print("That's better!")

Nem kell minden sorhoz megjegyzést írnod, de nagyon hasznosak annak elmagyarázásához hogy miért csinál valamit a kódod, vagy hogy összefoglalót nyújtson amikor valami bonyolult feladatot végez.

Összefoglaló

Az előző három feladatban ezekről tanultál:

 • dolgok összehasonlítása - Pythonban a >, >=, ==, <=, < jelekkel, és az and, or operátorokkal hasonlíthatsz össze dolgokat
 • Boolean - egy olyan fajta objektum, ami csak két értéket vehet fel: True vagy False
 • Fájlok elmentése - a kódot fájlokban is tárolhatod, így hosszabb programokat is lefuttathatsz.
 • if...elif...else - állítások, amik arra jók, hogy a kód csak bizonyos feltételek teljesülése esetén fusson le.
 • comments - sorok, amelyeket Python nem futtat le, amelyekkel dokumentálni tudod a kódodat.

Elérkeztünk a fejezet utolsó részéhez!

A saját függvényeidhez!

Emlékszel például a len() fügvényre, amit lefuttathatsz Pythonban? Jó hírünk van - most megtanulod, hogyan írhatsz saját függvényeket!

A függvény utasítások sorozata, amit a Python lefuttat. Minden Python függvény a def kulcsszóval kezdődik, van neve, és lehetnek paraméterei. Kezdjük egy könnyűvel. Cseréld ki a python_intro.py kódját erre:

  def hi():
    print('Hi there!')
    print('How are you?')

  hi()

Oké, kész is az első függvény!

Talán elgondolkodtál, miért írtuk a függvény nevét a fájl aljára. Erre azért van szükség, mert a Python felülről lefelé olvassa be és futtatja le a fájlt. Tehát ahhoz, hogy használni tudjuk a függvényünket, újra le kell írnunk a fájl alján.

Futtassuk le, és nézzük meg, mi történik:

$ python3 python_intro.py
Hi there!
How are you?

Megjegyzés: ha nem működött, ne ess pánikba! A hibaüzenet segít kitalálni, hogy mi a baj:

 • Ha NameError-t kapsz, valószinűleg valamit elgépeltél, ellenőrizd, hogy ugyan azt a nevet használtad amikor létrehoztad a függvényt def hi():-al és amikor meghívtad hi()-al.
 • Ha IndentationError hibát kapsz, ellenőrizd, hogz mind a két print sor elején azonos mennyiségű üres hely (szóköz karakter) van: python számára a függvényen bellüli összes kódnak szépen illesztve kell lennie.
 • Ha nincs egyáltalán semmilyen kimenet, ellenőrizd hogy az utolsó hi() nincs indentálva - ha így lenne, az a sor is a függvény része lesz és ezért soha nem fog lefutni.

Most írjuk meg az első olyan függvényt, aminek vannak paraméterei. Az előző példát fogjuk használni - egy függvény, ami köszön annak, aki futtatja, de most nevet is adunk hozzá:

  def hi(name):

Ahogy láthattad, a függvény most kapott egy paramétert, amit name-nek hívunk:

  def hi(name):
    if name == 'Ola':
      print('Hi Ola!')
    elif name == 'Sonja':
      print('Hi Sonja!')
    else:
      print('Hi anonymous!')

  hi()

Fontos: a print függvény 4 szóközzel van indentálva az if statementen belül. Erre azért van szükség, hogy ez a függvény a feltétel teljesülése esetén fusson le. Nézzük, hogy működik:

$ python3 python_intro.py
Traceback (most recent call last):
File "python_intro.py", line 10, in <module>
 hi()
TypeError: hi() missing 1 required positional argument: 'name'

Hoppá, egy hiba. Szerencsére a Python elég hasznos hibaüzeneteket ad nekünk. Azt mondja, a hi() függvénynek (vagyis annak, amit az előbb definiáltunk) egy kötelező paramétere van (amit name-nek hívnak), és ezt elfelejtettük beadni, amikor meghívtuk a függvényt. Javítsuk ki a fájl alján:

  hi("Ola")

És futtassuk le újra:

$ python3 python_intro.py
Hi Ola!

És ha megváltoztatjuk a nevet?

  hi("Sonja")

Futtasd le:

$ python3 python_intro.py
Hi Sonja!

Mit gondolsz, mi fog történni, ha egy harmadik nevet írsz be? Próbáld ki, és nézd meg, jól gondoltad-e. Ezt kell kapnod:

Hi anonymous!

Ez fantasztikus, nem? Így nem kell állandóan ismételned magad, ha meg szeretnéd változtatni az ember nevét, akinek a függvény köszön. Pont emiatt van szükségünk függvényekre - soha ne ismételd meg a kódodat!

Most csináljunk valami okosabbat - több mint két név van a világon, és nehéz lenne mindegyikhez egy külön feltételt írni, nem?

  def hi(name):
    print('Hi ' + name + '!')

  hi("Rachel")

Most hívjuk meg a kódot:

$ python3 python_intro.py
Hi Rachel!

Gratulálunk! Megtanultad, hogy kell függvényeket írni :)

Ciklusok (loopok)

Ez már tényleg az utolsó rész. Gyors volt, nem igaz? :)

A programozók nem szeretik ismételni magukat. A programozás arról szól, hogy dolgokat automatizáljunk, így nem kell minden alkalommal kézzel beírni mindenkinek a nevét, akit üdvözölni akarunk. Ilyenkor jönnek jól a ciklusok.

Még emlékszel a listákra? Írjunk egy listát lányokból:

  girls = ['Rachel', 'Monica', 'Phoebe', 'Ola', 'You']

Mindegyiküket üdvözölni szeretnénk. Ehhez már megvan a hi függvényünk, tegyük bele egy loopba:

  for name in girls:

A for statement hasonlóan működik, mint az if statement; mindkettő alatt 4 szóközzel kell indentálni a következő sort.

Itt a teljes kód, ami a fájlban lesz:

  def hi(name):
    print('Hi ' + name + '!')

  girls = ['Rachel', 'Monica', 'Phoebe', 'Ola', 'You']
  for name in girls:
    hi(name)
    print('Next girl')

És amikor futtatjuk:

$ python3 python_intro.py
Hi Rachel!
Next girl
Hi Monica!
Next girl
Hi Phoebe!
Next girl
Hi Ola!
Next girl
Hi You!
Next girl

Amint láthattad, minden, amit indentálva a for statementbe tettél, megismétlődik a girls lista minden elemével.

A for-t számokon is használhatod, a range függvénnyel:

for i in range(1, 6):
  print(i)

Ezt kapjuk:

1
2
3
4
5

A range függvény létrehoz egy egymás után következő számokból álló listát (ezeket a számokat te adod meg paraméterként).

Figyeld meg, hogy a két szám közül a második már nincs benne a listában, amit a Python visszaad (vagyis a range(1, 6) 1-től 5-ig számol, de nem tartalmazza a 6-ot). Ez azért van, mert a "range" félig nyitott, ez pedig azt jelenti, hogy az első értéket tartalmazza, de az utolsót már nem.

Összefoglaló

Meg is vagyunk. Szuper vagy! Ez egy nehéz fejezet volt, büszke lehetsz magadra. Mi nagyon büszkék vagyunk rád, amiért idáig eljutottál!

Most talán tarthatnál egy kis szünetet - nyújtózkodj, sétálj egy kicsit, pihentesd a szemeidet - mielőtt továbbmennénk a következő fejezetre. :)

Cupcake

results matching ""

  No results matching ""