Встановлення Django

Зауваження: Якщо ви вже проходили кроки інсталяції, значить все має бути зроблено - можете переходити зразу до наступного розділу!

Частина цього розділу базується на матеріалах Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Частина цього розділу базується на матеріалі [django-marcador tutorial] (http://django-marcador.keimlink.de/), який ліцензований Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Авторське право на навчальні матеріали django-marcador tutorial належить Markus Zapke-Gründemann та ін.

Віртуальне середовище

Перед тим, як встановлювати Django, ми допоможемо вам встановити надзвичайно корисний інструмент, що допоможе підтримувати середовище розробки на вашому комп'ютері чистим. Цей крок можна пропустити, але дуже рекомендується його виконати. Починати найкращим можливим способом дозволить уникнути багатьох клопотів в майбутньому!

Отже, створимо віртуальне середовище (англ. virtual environment, скорочено virtualenv). Virtualenv ізолюватиме ваше Python/Django середовище, для кожного проекту. Це означає, що будь-які зміни, внесені на одному сайті не вплинуть на будь-які інші, які ви також розробляєте. Гарно, правда ж?

Все, що вам необхідно зробити - це знайти місце, де ви хочете створити віртуальне середовище virtualenv; наприклад, ваша домашня папка. На Windows це може виглядати як C:\Users\Name (де Name - ваш логін).

В рамках цього навчального посібника будемо використовувати нову директорію djangogirls з вашої домашньої папки:

mkdir djangogirls
cd djangogirls

Створимо віртуальне середовище з ім'ям myvenv. Загальна команда буде ось в такому форматі:

python3 -m venv myvenv

Windows

Щоб створити нове віртуальне середовище virtualenv, вам потрібно відкрити консоль (ми вже розповідали вам про це в одному з попередніх розділів - пам'ятаєте?) і запустити C:\Python34\python -m venv myvenv. Це буде виглядати так:

C:\Users\Name\djangogirls> C:\Python34\python -m venv myvenv

де C:\Python34\python - це папка, в якій ви перед цим встановили Python, а myvenv - ім'я вашого віртуального середовища virtualenv. Ви можете використовувати будь-яке ім’я, але старайтесь обмежитись маленькими буквами і не використовуйте пробілів, наголосів або спеціальних символів. Тримати ім’я коротким - також гарна ідея, оскільки ви будете часто посилатися на нього!

Linux та OS X

Створення віртуального середовища virtualenv як на Linux так і на OS X просто відбувається запуском python3 -m venv myvenv. Виглядає це так:

$ python3 -m venv myvenv

myvenv - ім'я вашого віртуального середовища virtualenv. Можете використовувати яке завгодно ім'я, але воно має містити лише маленькі літери і не містити пробілів. Тримати ім’я коротким - також гарна ідея, оскільки ви будете часто посилатися на нього!

ЗАУВАЖЕННЯ: Ініціалізація віртуального середовища на Ubuntu 14.04 і Debian 8 схожим методом наразі призводить до наступної помилки:

Error: Command '['/home/eddie/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

Щоб обійти цю проблему, використовуйте натомість команду virtualenv.

$ sudo apt install python-virtualenv
$ virtualenv --python=python3.4 myvenv

Робота з віртуальним середовищем

Вище зазначена команда створить папку myvenv (або інше вибране вами ім'я), що міститиме наше віртуальне середовище (в основному, набір папок і файлів).

Windows

Запустіть своє віртуальне середовище, виконавши:

C:\Users\Name\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

Linux та OS X

Запустіть своє віртуальне середовище виконавши:

$ source myvenv/bin/activate

Не забудьте, що замість myvenv повинно бути вибране вами ім'я для віртуального середовища!

ЗАУВАЖЕННЯ: іноді використання source може бути недоступно. В цьому випадку спробуйте зробити наступне:

$ . myvenv/bin/activate

Про активацію віртуального середовища ви дізнаєтесь, коли побачите префікс (myvenv) в командному рядку консолі

Під час роботи у віртуальному середовищі, python буде автоматичному посилатися на правильну версію, отже ви можете використовувати python замість python3.

Добре, маємо усі необхідні залежності. Можемо зрештою встановити Django!

Встановлення Django

Наразі, коли ваш virtualenv активований, можна встановлювати Django використавши pip. В консолі, запустіть pip install django==1.11 (зазначте, що тут ми користуємося подвійним знаком рівності: ==).

(myvenv) ~$ pip install django==1.11
Downloading/unpacking django==1.11
Installing collected packages: django
Successfully installed django
Cleaning up...

для Windows

Якщо ви отримуєте помилку коли викликаєте pip на Windows, будь ласка, перевірте чи шлях до вашого проекту не містить пробілів, наголосів чи спеціальних символів (наприклад C:\Users\User Name\djangogirls). Якщо містить - перемістіть його в місце шлях до якого не містить таких символів (пропонуємо: C:\djangogirls). Після переміщення спробуйте запустити вищевказану команду знову.

для Windows 8 чи Windows 10

Ваш командний рядок може зависнути, після того як ви спробуєте встановити Django. Якщо це сталось, замість вище зазначеної команди використовуйте:

C:\Users\Name\djangogirls> python -m pip install django==1.11

для Linux

Якщо виникла помилка під час запуску pip на Ubuntu 12.04, будь ласка, запустіть python -m pip install -U --force-reinstall pip щоб коректно перевстановити pip у віртуальному середовищі.

Оце усе! Зараз ви (нарешті) готові створити додаток Django!

results matching ""

    No results matching ""