Django відображення - час творити!

Час позбутися помилки, створеної в попередньому розділі :)

Відображення - view - це місце, в якому ми закладаємо "логіку" нашої програми. Воно запитує інформацію з моделі, яку ми створили раніше і передає його до шаблону. Ми створимо шаблон в наступному розділі. Відображення - це просто методи Python, трохи складніші за ті, які ми робили у розділі Вступ до Python.

Відображення розташовані у файлі views.py. Додамо наші відображення до файлу blog/views.py.

blog/views.py

OK, давайте відкриємо цей файл і подивимось що тут:

from django.shortcuts import render

# Create your views here.

Не так багато поки що. Найпростіший вид може бути таким.

def post_list(request):
    return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Як бачимо, ми створили метод (def) із назвою post_list, що приймає як аргумент запит - request і повертає метод render, що активує (компілює) наш шаблон blog/post_list.html.

Збережіть файл, перейдіть до http://127.0.0.1:8000/ і подивіться, що ми отримали.

Інша помилка! Прочитайте у чому цього разу справа:

Error

Цього разу усе просто: TemplateDoesNotExist.Виправимо це і створимо шаблон в наступному розділі!

Дізнатися більше про Django відображення можна, звернувшись до офіційної документації: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/http/views/

results matching ""

    No results matching ""