Django kurulumu

Not Eğer Chromebook kullanıyorsanız, bu bölümü atlayın ve Chromebook Kurulumu'ndaki talimatları takip ettiğinizden emin olun.

Not Eğer kurulum aşamalarını başarıyla tamamladıysanız, Django kurulumunu o esnada yapmışsınızdır - direkt olarak diğer aşamaya geçebilirsiniz!

Bu bölümün bir kısmı Geek Girls Carrots tarafından hazırlanmış eğitimlere dayanılarak hazırlanmıştır (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Bölümün bu kısmı django-marcador tutorial e dayandırılmış ve Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License koruması altında lisansı alınmıştır. Django-marcador tutorial'ının hakları Markus Zapke-Gründemann'e aittir.

Sanal ortam (Virtual environment)

Django'yu yüklemeden önce kod ortamınızı düzenli tutmak için son derece yararlı bir araç yükleyeceğiz. Bu adımı atlayabilirsiniz, fakat atlamamanızı tavsiye ederiz. En iyi olası kurulum ile başlamanız sizi gelecekteki bir sürü sorundan koruyacaktır!

Öyleyse bir virtual environment (diğer adıyla virtualenv) kuralım. Virtualenv Python/Django kurulumunuzu her proje için ayrı tutup izole eder. Bu, bir websitesine yapacağınız değişikliklerin diğer geliştirdiklerinize yansımayacağı anlamına gelir. Muazzam, değil mi?

Yapmanız gereken tek şey virtualenv oluşturmak için bir dizin bulmak; örneğin giriş dizininiz. Windows'ta şöyle görünebilir: C:\Users\Name (Name yerine kullanıcı adınız gelir).

NOTE: Windows'ta bu dizinin özel karakterler içermediğinden emin olun; eğer kullanıcı adınız özel karakterler içeriyorsa, farklı bir dizin kullanın. Örneğin: C:\djangogirls.

Bu eğitim için giriş dizininizde yeni açtığımız djangogirls adlı bir klasör kullanacağız:

komut-satırı

$ mkdir djangogirls
$ cd djangogirls

myvenv adında bir virtualenv oluşturacağız. Genel komut aşağıdaki şekilde olacak:

komut-satırı

$ python3 -m venv myvenv
Virtual environment: Windows

Yeni bir virtualenv yaratmak için, komut satırını açmanız ve python -m venv myvenv'u çalıştırmanız gerekir. Böyle görünecektir:

komut-satırı

C:\Users\Name\djangogirls> python -m venv myvenv

Burada myvenv, virtualenv'inizin ismidir. İstediğiniz herhangi bir ismi kullanabilirsiniz, ama küçük harfle yazılmasına ve boşluk, aksan karakterleri (örn: å) ve özel karakterleri kullanmamaya dikkat edin. Ayrıca ismi kısa tutmak işinize yarayacaktır zira bu ismi çokça kullanıyor olacaksınız!

Virtual environment: Linux and OS X

Hem Linux hem de OS X 'teyken python3 -m venv myvenv komutuyla bir virtualenv oluşturabiliriz. Şu şekilde gözükecektir:

komut-satırı

$ python3 -m venv myvenv

Burada myvenv sizin virtualenv'inizin ismi. Dilerseniz istediğiniz herhangi bir isim kullanabilirsiniz, ama büyük harf ve boşluk kullanmamaya dikkat edin. Ayrıca ismi kısa tutmak işinize yarayacaktır zira bu ismi çokça kullanıyor olacaksınız!

NOT: Debian/Ubuntu'nun bazı sürümlerinde aşağıdaki hatayı alabilirsiniz:

komut-satırı

Ensurepip kullanılamadığından sanal ortam başarıyla oluşturulamadı. Debian/Ubuntu sistemlerinde, aşağıdaki komutu kullanarak python3-venv paketini yüklemeniz gerekir.
  apt install python3-venv
sudo komutu ile kullanmanız gerekebilir. python3-venv paketini indirdikten sonra, virtualenv'inizi yeniden oluşturun. 

Bu durumda, yukarıdaki yönergeleri izleyin ve python3-venv paketini yükleyin:

$ sudo apt install python3-venv

Bu şekilde Debian/Ubuntu'nun bazı sürümlerinde sanal ortamı başlatırken o anda aşağıdaki hatayı alabilirsiniz:

komut-satırı

Error: Command '['/home/zeynep/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

Bu sorunu çözmek için virtualenv komutunu kullanabilirsiniz.

komut-satırı

$ sudo apt install python-virtualenv
$ virtualenv --python=python3.6 myvenv

NOT: Eğer aşağıdaki gibi bir hata alırsanız

komut-satırı

E: Unable to locate package python3-venv

o zaman yerine bunu çalıştırın:

komut-satırı

sudo apt install python3.6-venv

Virtualenv ile çalışmak

Yukarıdaki komutlar myvenv (veya seçtiğiniz isimde) bir klasör oluşturacaktır. Bu klasörde birçok dosya ve klasör bulunur.

Working with virtualenv: Windows

Şu komutu çalıştırarak virtualenv'i başlatın:

komut-satırı

C:\Users\Name\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

NOT: Windows 10'da , Windows PowerShell tarafından bu senaryoların uygulanması bu sistemde devre dışıdır diyen bir hata alabilirsiniz. Bu durumda, başka bir Windows PowerShell'i, "Yönetici Olarak Çalıştır" seçeneğiyle açın. Bundan sonra sanal ortamınızı başlatmadan önce aşağıdaki komutları yazmayı deneyin:

komut-satırı

C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
  Execution Policy Change
  The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy? [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): A
Working with virtualenv: Linux and OS X

Şu komutu çalıştırarak virtualenv'i başlatın:

komut-satırı

$ source myvenv/bin/activate

myvenv yerine kendi seçtiğiniz virtualenv ismini koymayı unutmayın!

NOT: bazen source komutu kullanılamıyor durumda olabilir. Böyle durumlarda onun yerine aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz:

komut-satırı

$ . myvenv/bin/activate

Konsolunuzda komut isteminizin başında (myvenv) gördüğünüzde virtualenv'in çalıştığını anlayabilirsiniz.

Virtualenv ile çalışırken python otomatik olarak doğru sürümü çalıştıracaktır. Yani python3 yerine python yazabilirsiniz.

Artık bütün gerekli uygulamaları bir araya getirdiğimize göre sonunda Django'yu yükleyebiliriz!

Django'yu yüklemek

virtualenv'i çalıştırdığınıza göre, şimdi Django'yu yükleyebilirsiniz.

Bunu yapmadan önce, bilgisayarımızın, Django yüklemek için kullanacağımız yazılım olan pip'in en son versiyonuna sahip olduğundan emin olmalıyız:

komut-satırı

(myvenv) ~$ python3 -m pip install --upgrade pip

Requirements ile paketleri yüklemek

Bir requirements dosyası pip install ile yüklenmesi gereken paketlerin listesini tutar:

Önce djangogirls / klasörü içinde requirements.txt dosyası oluşturalım:

djangogirls
└───requirements.txt

djangogirls/requirements.txt dosyanıza şu kodu eklemelisiniz:

djangogirls/requirements.txt

Django~=3.2.10

Simdi, Django kurmak için pip install -r requirements.txt komutunu çalıstırın.

komut-satırı

(myvenv) ~$ pip install -r requirements.txt
Collecting Django~=3.2.10 (from -r requirements.txt (line 1))
 Downloading Django-3.2.10-py3-none-any.whl (7.1MB)
Installing collected packages: Django
Successfully installed Django-3.2.10
Installing Django: Windows

Eğer Windows'ta pip komutunu kullanırken bir hata aldıysanız, lütfen projenizin isminin özel karakter içerip içermediğini kontrol edin (örneğin C:\Users\User Name\djangogirls). Eğer böyleyse, lütfen boşluksuz veya özel karaktersiz bir yer kullanmayı düşünün (öneri: C:\djangogirls). Yeni dizinde yeni bir virtualenv oluşturun, arkasından eskisini silin ve yukarıdaki komutu yeniden deneyin. (virtualenv dizinini taşımak işe yaramayacaktır çünkü virtualenv mutlak yollar kullanır.)

Installing Django: Windows 8 and Windows 10

Django kurmaya çalışırken komut satırınız donabilir. Bu durumda, yukarıdaki komut yerine şu komutu kullanın:

komut-satırı

C:\Users\Name\djangogirls> python -m pip install -r requirements.txt
Installing Django: Linux

Eğer Ubuntu 12.04 işletim sisteminde pip komutunu çağırırken bir hata iletisiyle karşılaştıysanız python -m pip install -U --force-reinstall pip komutunu çalıştırarak pip kurulumunu onarmayı deneyin.

İşte bu kadar! Sonunda Django uygulamanızı oluşturmaya hazırsınız!

results matching ""

  No results matching ""