Template içinde dinamik veri

Birkaç parçayı yerine oturttuk: Post (gönderi) modelini models.py'de tanımladık, views.py'de post_list (gönderi listesi) var ve template ekledik. Ama gönderilerimizi HTML'de görünür kıldık mı? Çünkü yapmak istediğimiz şey bu -bazı içerikleri (veritabanında kayıtlı modeller) al ve şablonumuzda göster, değil mi?

Bu tam olarak view'lerin yapmasını beklediğimiz şey: modelleri ve template'leri bağlamak. post_list view 'ımızda göstermek istediğimiz modelleri alıp template'e iletmemiz gerekecek. view ile template içinde neyin (hangi modelin) gösterileceğine karar veriyoruz.

Tamam, peki nasıl yapacağız?

blog/views.py'ı açacağız. Şu anda post_list view'ı şöyle:

blog/views.py

from django.shortcuts import render

def post_list(request):
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Kodları farklı dosyalara eklemekten bahsettiğimizi hatırlıyor musunuz? Şu an models.py içinde yazdığımız modeli kullanma zamanı. from .models import Post şeklinde bir satır ekleyeceğiz:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from .models import Post

models'dan önceki nokta, mevcut dizin veya mevcut uygulama anlamına geliyor. Hem views.py hem de models.py aynı dizindedir. Bu şu anlama geliyor: . ve dosya ismini (.py olmadan) kullanabiliriz. Arkasından modelin adını (Post)'u dahil ediyoruz (import ediyoruz).

Sırada ne var? Post modelinden gerçek blog gönderilerini almak için QuerySet denilen sorgu setine ihtiyacımız var.

QuerySet (Sorgu Seti)

QuerySet'in nasıl çalıştığı konusunda bir fikriniz oluşmuştur. Django ORM (QuerySets) bölümünde konuşmuştuk.

Şimdi yayınlanmış ve published_date'e (yayınlanma tarihine) göre sıralanmış bir gönderi listesi istiyoruz, değil mi? Bunu QuerySets bölümünde yapmıştık zaten!

blog/views.py

Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')

Şimdi blog/views.py dosyasına def post_list(request) fonksiyonunu ekleyin ama öncelikle from django.utils import timezone eklemeyi unutmayın:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Son eksik parça posts QuerySet'i şablon içeriğine iletiyor. Endişelenmeyin - daha sonraki bölümlerde nasıl görüntüleyebileceğimizi ele alacağız.

QuerySet'imiz için bir değişken yarattığımıza dikkat edin: posts. Bu QuerySet'in ismi. Bundan sonra ondan ismi ile bahsedebiliriz.

render fonksiyonunda request (internet aracılığıyla kullanıcıdan aldığımız her şey) adında ve başka bir şablon dosyası ('blog/post_list.html') veren parametremiz var. Son parametremiz {}, şablonu kullanmak için bir şeyler ekleyebileceğimiz bir yer. Bunlara isimler vermemiz gerekiyor ('posts' ismini kullanmaya devam edeceğiz şimdilik). :) Şöyle olması lazım: {'posts': posts}. : 'dan önceki kısım string bunu not edelim; çift tırnak: " içine almamız gerekiyor.

Nihayetinde blog/views.py şu şekle gelmiş olmalı:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {'posts': posts})

İşte bu kadar! Template'e geri gidip QuerySet'leri görünür hale getirme zamanı!

Django'daki QuerySet'ler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor musunuz? Şuraya bakabilirsiniz: https://docs.djangoproject.com/en/2.0/ref/models/querysets/

results matching ""

  No results matching ""