Εγκατάσταση του Django

Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε ένα Chromebook, παραλείψτε αυτό το κεφάλαιο και σιγουρευτείτε ότι ακουλουθείτε τις Chromebook Setup οδηγίες.

Σημείωση Αν έχετε ήδη περάσει τα βήματα εγκατάστασης τότε το έχετε ήδη κάνει αυτό - μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο επόμενο κεφάλαιο!

Μέρος αυτής της ενότητας βασίζεται στους οδηγούς των Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Μέρος αυτής της ενότητας βασίζεται στον οδηγό django-marcador υπό την άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Τα πνευματικά δικαιώματα του οδηγού django-marcador ανήκουν στον Markus Zapke-Gründemann.

Εικονικό περιβάλλον

Πριν την εγκατάσταση του Django, θα εγκαταστήσουμε ενα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για να κρατήσουμε το περιβάλλον του υπολογιστή σας τακτοποιημένο και καθαρό. Μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το βήμα, αλλά προτείνουμε να το ακολουθήσετε καθώς αν δεν το ακολουθήσετε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να προκύψουν σφάλματα αργότερα. Ξεκινώντας με την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση, θα αποφύγετε πολλά προβλήματα στο μέλλον!

Ας δημιουργήσουμε λοιπόν ενα εικονικό περιβάλλον (το αποκαλούμενο virtualenv). Το virtualenv θα απομονώσει την κάθε εγκατάσταση Python/Django ανά έργο (project). Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που κάνετε σε μια ιστοσελίδα (έργο - project) δεν θα επηρεάζουν οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες που αναπτύσσετε παράλληλα. Κάθε ιστοσελίδα θα έχει τα δικά της πακέτα και κάθε πακέτο την δική του έκδοση (version). Καλό, ε;

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βρείτε έναν φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το virtualenv. Για παράδειγμα, το home directory σας. Στα Windows, θα μοιάζει κάπως έτσι C:\Users\Name ( όπου Name είναι το όνομα της σύνδεσης σας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows, σιγουρευτείτε ότι αυτός ο κατάλογος δεν περιέχει χαρακτήρες που τονίζονται ή ειδικούς χαρακτήρες. Αν το όνομα χρήστη σας περιέχει χαρακτήρες που τονίζονται, χρησιμοποιείστε ένα διαφορετικό φάκελο, για παράδειγμα C:\djangogirls.

Για αυτό το tutorial θα χρησιμοποιήσουμε ένα νεο φάκελο djangogirls από το home directory σας:

command-line

$ mkdir djangogirls
$ cd djangogirls

Θα δημιουργήσουμε ένα virtualenv με το όνομα myvenv. Η γενική εντολή είναι:

command-line

$ python3 -m venv myvenv
Virtual environment: Windows

Για την δημιουργία ενός νέου virtualenv, θα χρειαστεί να ανοίξετε την γραμμή εντολών στον υπολογιστή σας (κονσόλα) και να τρέξετε την εντολή python -m venv myvenv. Θα μοιάζει κάπως έτσι:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m venv myvenv

Όπου myvenv είναι το όνομα του virtualenv σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο όνομα, αλλά πρέπει να είναι αγγλικοί χαρακτήρες, πεζά, χωρίς κενά, εμφάσεις ή άλλους ειδικούς χαρακτήρες. Είναι επίσης καλή ιδέα να κρατήσετε το όνομα μικρό - θα το αναφέρετε συχνά!

Virtual environment: Linux and OS X

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα virtualenv σε Linux και σε OS X τρέχοντας την εντολή python3 -m venv myvenv. Θα μοιάζει κάπως έτσι:

command-line

$ python3 -m venv myvenv

Το myvenv είναι το όνομα του virtualenv σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο όνομα, αλλα πρέπει να είναι αγγλικοί χαρακτήρες, πεζά, χωρίς κενά και χωρίς άλλους ειδικούς χαρακτήρες. Είναι επίσης καλή ιδέα να κρατήσετε το όνομα μικρό - θα το αναφέρετε συχνά!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μερικές εκδόσεις των Debian/Ubuntu ίσως εμφανιστεί το ακόλουθο σφάλμα:

command-line

The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not available. Στα λειτουργικά συστήματα Debian/Ubuntu, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πακέτο python3-venv χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή.
  apt install python3-venv
Ίσως χρειαστεί να χρηιμοποιήσετε sudo με αυτή την εντολή. Αφού εγκατασταθεί επιτυχώς το πακέτο python3-venv, επαναδημιουργήστε το εικονικό σας περιβάλλον.

Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες παραπάνω και εγκαταστήστε το πακέτο python3-venv:

command-line

$ sudo apt install python3-venv

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μερικές εκδόσεις των Debian/Ubuntu η ενεργοποίηση του virtual environment με αυτόν τον τρόπο, παράγει το ακόλουθο σφάλμα:

command-line

Error: Command '['/home/eddie/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

Για την επίλυση του χρησιμοποιήστε την εντολή virtualenv.

command-line

$ sudo apt install python-virtualenv
$ virtualenv --python=python3.6 myvenv

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν λάβετε κάποιο σφάλμα όπως

command-line

E: Unable to locate package python3-venv

τότε τρέξτε:

command-line

sudo apt install python3.6-venv

Δουλεύοντας με το virtualenv

Η παραπάνω εντολή θα δημιουργήσει έναν φάκελο που ονομάζεται myvenv (ή όποιο άλλο όνομα διαλέξετε) που περιέχει το εικονικό μας περιβάλλον (βασικά ένα μάτσο φακέλων και αρχείων).

Working with virtualenv: Windows

Ξεκινήστε το εικονικό σας περιβάλλον εκτελώντας:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στα Windows 10 μπορεί να λάβετε ένα σφάλμα στο Windows PowerShell που λέει η εκτέλεση των σεναρίων έχει απενεργοποιηθεί σε αυτό το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε ένα άλλο Windows PowerShell με την επιλογή "Εκτέλεση ως διαχειριστής". Έπειτα δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε την ακόλουθη εντολή πριν ξεκινήσετε το εικονικό σας περιβάλλον:

command-line

C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
  Execution Policy Change
  The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy? [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): A
Working with virtualenv: Linux and OS X

Ξεκινήστε το εικονικό σας περιβάλλον εκτελώντας:

command-line

$ source myvenv/bin/activate

Θυμηθείτε να αντικαταστήσετε το myvenv με το επιλεγμένο virtualenv όνομα που επιλέξατε!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μερικές φορές πηγή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθήστε να κάνετε αυτό:

command-line

$ . myvenv/bin/activate

Θα ξέρετε ότι είστε μέσα σε ένα virtualenv όταν δείτε την γραμμή εντολών στην κονσόλα σας να είναι συμπληρωμένη με το όνομα του μέσα σε παρένθεση, πχ (myvenv).

Όταν δουλεύετε μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον, η εντολή python θα αναφέρετε αυτόματα στην σωστή έκδοση ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή python αντί για python3.

Εντάξει, μέχρι τώρα έχουμε τακτοποιήσει το περιβάλλον εργασίας μας. Μπορούμε επιτέλους να εγκαταστήσουμε το Django!

Εγκατάσταση Django

Τώρα που είστε μέσα στο virtualenv, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Django.

Πριν κάνουμε αυτό, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχουμε την τελευταία έκδοση του pip, το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να εγκαταστήσουμε το Django (και οποιοδήποτε άλλο Python πακέτο όπως θα δούμε αργότερα):

command-line

(myvenv) ~$ python3 -m pip install --upgrade pip

Εγκατάσταση πακέτων με τα requirements

Το αρχείο requirements είναι μια λίστα από dependencies (δυστυχώς, πάλι, δεν υπάρχει αντίστοιχος ελληνικός όρος αλλά φανταστείτε το ως τις "απαιτήσεις" της εφαρμογής σας - απαιτήσεις όχι σε μνήμη, σκληρό δίσκο κλπ αλλά σε άλλα προγράμματα) προς εγκατάσταση χρησιμοποιώντας την εντολή pip install:

Δημιουργήστε πρώτα ένα αρχείο requirements.txt μέσα στο φάκελο djangogirls / χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα που εγκαταστήσατε νωρίτερα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανοίγοντας ένα νέο αρχείο στο πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα και στη συνέχεια αποθηκεύοντάς το ως requirements.txt στο φάκελο djangogirls /. Ο φάκελός σας θα μοιάζει κάπως έτσι:

djangogirls
└───requirements.txt

Στο αρχείο djangogirls/requirements.txt θα πρέπει να προσθέσετε τα ακόλουθα:

djangogirls/requirements.txt

Django~=3.2.10

Τώρα τρέξτε pip install -r requirements.txt για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του Django.

command-line

(myvenv) ~$ pip install -r requirements.txt
Collecting Django~=3.2.10 (from -r requirements.txt (line 1))
 Downloading Django-3.2.10-py3-none-any.whl (7.1MB)
Installing collected packages: Django
Successfully installed Django-3.2.10
Installing Django: Windows

Εάν λάβετε κάποιο σφάλμα όταν τρέχετε το pip σε Windows, παρακαλούμε ελέγξτε εάν η διαδρομή (pathname) του project σας περιέχει κενά, εμφάσεις ή ειδικούς χαρακτήρες (για παράδειγμα,C:\Users\User Name\djangogirls). Εάν ναι, παρακαλούμε σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μία άλλη τοποθεσία χωρίς κενά, εμφάσεις ή ειδικούς χαρακτήρες (για παράδειγμα: C:\djangogirls). Δημιουργήστε ένα νέο virtualenv στον νέο αυτό φάκελο, σβήστε τον παλιό και δοκιμάστε την παραπάνω εντολή ξανά. (Το να μετακινήσετε τον virtualenv φάκελο δεν θα δουλέψει μιας και το virtualenv χρησιμοποιεί απόλυτες διαδρομές.)

Installing Django: Windows 8 and Windows 10

Η γραμμή εντολών μπορεί να παγώσει όταν εγκατασταθεί το Django. Εάν γίνει αυτό, αντί για την παραπάνω εντολή χρησιμοποιήστε:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m pip install -r requirements.txt
Installing Django: Linux

Αν λάβετε κάποιο σφάλμα καθώς τρέχετε την εντολή pip σε Ubuntu 12.04, παρακαλούμε τρέξτε python -m pip install -U --force-reinstall pip για να διορθωθεί η εγκατάσταση του pip μέσα στο virtualenv.

Αυτό ήταν! Είστε (επιτέλους) έτοιμοι να δημιουργήσετε μια Django εφαρμογή!

results matching ""

  No results matching ""