Επεκτείνετε την εφαρμογή σας

Έχουμε ήδη ολοκληρώσει όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της ιστοσελίδας μας: γνωρίζουμε πώς να γράψουμε ένα μοντέλο, ένα url, ένα view και ένα template. Γνωρίζουμε επίσης πώς να κάνουμε το website μας όμορφο.

Ώρα για εξάσκηση!

Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε στο blog μας είναι, προφανώς, μια σελίδα για το εκάστοτε post (της οποίας η εμφάνιση θα είναι η ίδια για όλα post και το μόνο που θα αλλάζει θα είναι το περιεχόμενο), σωστά;

Έχουμε ήδη ένα μοντέλο Post, έτσι δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα στο αρχείο models.py.

Δημιουργία ενός συνδέσμου template με τις λεπτομέρειες του post

Θα ξεκινήσουμε με την προσθήκη ενός συνδέσμου στο αρχείο blog/templates/blog/post_list.html. Ανοίξτε το. Θα δείχνει κάπως έτσι:

blog/templates/blog/post_list.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <div class="post">
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
      <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </div>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Θέλουμε να έχουμε έναν σύνδεσμο (link) για κάθε τίτλο του post μέσα στη λίστα ο οποίος όταν κλικάρετε να μεταβαίνει στη σελίδα λεπτομερειών του post. Ας αλλάξουμε το <h1><a href="">{{ post.title }}</a></h1> έτσι ώστε να συνδέεται με τη σελίδα λεπτομερειών του post:

blog/templates/blog/post_list.html

<h1><a href="{% url 'post_detail' pk=post.pk %}">{{ post.title }}</a></h1>

Ώρα να εξηγήσουμε το μυστηριώδης {% url 'post_detail' pk=post.pk %}. Όπως υποψιάζεστε, το {% %} σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τα Django template tags. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε ένα που δημιουργεί μια διεύθυνση URL για εμάς!

Το μέρος post_detail σημαίνει ότι θα πρέπει το Django θα περιμένει μια διεύθυνση URL με το όνομα αυτό στο αρχείο blog/urls.py με το όνομα=post_detail

Τι γίνεται όμως με το pk=post.pk; Το pk είναι σύντμηση για τη λέξη primary key, το οποίο είναι ένα μοναδικό όνομα για κάθε εγγραφή σε μια βάση δεδομένων. Επειδή δεν ορίσαμε κάποιο primary key στο μοντέλο μας Post, το Django δημιουργεί ένα για μας (από προεπιλογή, ένας αριθμός που αυξάνεται κατά ένα για κάθε εγγραφή, δηλαδή 1, 2, 3) και το προσθέτει ως ένα πεδίο που ονομάζεται pk σε κάθε μία από τα post μας. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάθε primary key γράφοντας post.pk, με τον ίδιο τρόπο που έχουμε πρόσβαση σε άλλα πεδία (title, author, κ.λπ.) του Post object μας!

Τώρα, όταν πάμε στη διεύθυνση http://127.0.0.1:8000 / θα εμφανιστεί σφάλμα (όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς δεν έχουμε ακόμη διεύθυνση URL ή κάποιο view για το post_detail). Αυτό θα μοιάζει κάπως έτσι:

Σφάλμα NoReverseMatch

Δημιουργία ενός URL για τις λεπτομέρειες του post

Ας δημιουργήσουμε μια διεύθυνση URL στο αρχείο urls.py για το post_detail view μας!

Θέλουμε οι λεπτομέρειες του πρώτου μας post να εμφανίζονται σε αυτό το URL: http://127.0.0.1:8000/θέση/1 /

Ας δημιουργήσουμε ένα URL μέσα στο αρχείο blog/urls.py που θα κατευθύνει το Django στο view με το όνομα post_detail, που με τη σειρά του θα δείξει ένα ολόκληρο blog post. Ανοίξτε το αρχείο blog/urls.py και προσθέστε τη γραμμή path('post/<int:pk>/', views.post_detail, name='post_detail'), έτσι ώστε το αρχείο να μοιάζει κάπως έτσι:

blog/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
  path('', views.post_list, name='post_list'),
  path('post/<int:pk>/', views.post_detail, name='post_detail'),
]

Το μέρος post/<int:pk>/ καθορίζει ένα URL μοτίβο. Θα σας το εξηγήσουμε:

 • Το μέρος post/ σημαίνει ότι το URL θα πρέπει να ξεκινά με τη λέξη post ακολουθούμενο από μια κάθετο /. Μέχρι τώρα όλα καλά.
 • <int:pk> – Αυτό το μέρος είναι πιο δύσκολο. Σημαίνει ότι το Django περιμένει έναν ακέραιο όπου με την σειρά του θα το μεταφέρει ως παράμετρο με το όνομα pk στο αντίστοιχο view.
 • / – έπειτα χρειαζόματε άλλη μια κάθετο / πριν να κλείσει το URL.

Αυτό σημαίνει ότι αν μεταβείτε στο http://127.0.0.1:8000/post/5/ στον browser σας, το Django θα καταλάβει ότι ψάχνετε το view με το όνομα post_detail και θα μεταφέρει την πληροφορία του pk που ισούται με το 5 σε αυτό το view.

Ωραία. Προσθέσαμε ένα νέο URL μοτίβο στο αρχείο blog/urls.py! Ας ανανεώσουμε τη σελίδα: http://127.0.0.1:8000/ Μπαμ! Ο server σταμάτησε να τρέχει ξανά. Ρίξτε μια ματιά στην κονσόλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπάρχει ακόμα ένα σφάλμα!

AttributeError

Θυμάστε το επόμενο βήμα; Προσθήκη ενός view!

Προσθήκη ενός view για τις λεπτομέρειες του post

Αυτή τη φορά το view δέχεται μια έξτρα παράμετρο, το pk. Το view μας χρειάζεται με κάποιο τρόπο να αιχμαλωτίσει αυτή την παράμετρο, σωστά; Έτσι, λοιπόν, θα ορίσουμε την συνάρτηση μας ως def post_detail(request, pk):. Σημειώστε ότι χρειάζεται να ορίσουμε την παράμετρο με το ίδιο ακριβώς όνομα που δώσαμε στο URL μέσα στο αρχείο urls (pk). Η απουσία της παραμέτρου είναι λάθος και θα παρουσιάσει σφάλμα!

Τώρα, θέλουμε να πάρουμε ένα και μόνο ένα post. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα querysets, όπως παρακάτω:

blog/views.py

Post.objects.get(pk=pk)

Αλλά αυτός ο κώδικας έχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει κάποιο Post με το δεδομένο primary key (pk) θα έχουμε ένα άσχημο σφάλμα!

Σφάλμα DoesNotExist

Δεν το θέλουμε αυτό! Αλλά ευτυχώς το Django περιλαμβάνει με κάτι που θα μας φανεί χρήσιμο: get_object_or_404. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο Post με αυτό το pk, θα εμφανίσει μια πολύ πιο όμορφη σελίδα, την σελίδα Page Not Found 404.

Page not found

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας σελίδα Page not found και να την κάνετε όσο όμορφη θέλετε. Αλλά δεν είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή τη στιγμή, οπότε θα το παραλείψουμε τώρα.

Ωραία, ώρα να προσθέσουμε ένα view στο αρχείο views.py!

Στο αρχείο blog/urls.py δημιουργήσαμε ένα URL με το όνομα post_detail, που αναφέρεται σε ένα view με το όνομα views.post_detail. Αυτό σημαίνει ότι το Django θα περιμένει να υπάρχει μια συνάρτηση με το όνομα post_detail μέσα στο αρχείο blog/views.py.

Ανοίξτε το αρχείοblog/views.py και προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές μαζί με τις γραμμές from:

blog/views.py

from django.shortcuts import render, get_object_or_404

Και στο τέλος του αρχείου θα προσθέσουμε το view:

blog/views.py

def post_detail(request, pk):
  post = get_object_or_404(Post, pk=pk)
  return render(request, 'blog/post_detail.html', {'post': post})

Ναι. Ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε τη σελίδα: http://127.0.0.1:8000/

view για την λίστα των post

Δούλεψε! Αλλά τι συμβαίνει όταν κλικάρετε στον σύνδεσμο σε κάποιον τίτλο ενός post;

Σφάλμα TemplateDoesNotExist

Ω όχι! Άλλο ένα άλλο σφάλμα! Αλλά ήδη γνωρίζουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε, έτσι; Πρέπει να προσθέσουμε ένα template!

Δημιουργία template για τις λεπτομέρειες του post

Θα δημιουργήσoυμε ένα αρχείο μέσα στο φάκελο blog/πρότυπα/blog με το όνομα post_detail.html. Ανοίξτε το.

Θα μοιάζει κάπως έτσι:

blog/templates/blog/post_detail.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  <div class="post">
    {% if post.published_date %}
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
    {% endif %}
    <h2>{{ post.title }}</h2>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </div>
{% endblock %}

Για μια ακόμη φορά θα επεκτείνουμε το template base.html. Στο blockcontent θέλουμε να εμφανίσουμε την ημ/νια έκδοσης του post (αν υπάρχει) τον τίτλο και το κυρίως κείμενο. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα σημαντικά πράγματα, έτσι;

{% if ... %} ... {% endif %} είναι ένα template tag που μας επιτρέπει να ελέγξουμε κάτι - με άλλα λόγια είναι μια συνθήκη. (Θυμάστε το if ... else .. από το κεφάλαιο Εισαγωγή στην Python?) Σε αυτό το σενάριο θέλουμε να δούμε αν το πεδίο published_date του post έχει κάποια τιμή.

Ωραία, μπορούμε να ανανεώσουμε τη σελίδα και να δούμε, για αρχή, αν το σφάλμα TemplateDoesNotExist έχει φύγει.

Σελίδα λεπτομέρειας του post

Ναι! Έφυγε!

Ώρα για deploy!

Θα ήταν καλό να δούμε εάν η σελίδα σας εξακολουθεί να λειτουργεί στο PythonAnywhere, σωστά; Ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε deploy ξανά.

command-line

$ git status
$ git add --all .
$ git status
$ git commit -m "Added view and template for detailed blog post as well as CSS for the site."
$ git push

Έπειτα, στην κονσόλα Bash του PythonAnywhere:

PythonAnywhere command-line

$ cd ~/<your-pythonanywhere-username>.pythonanywhere.com
$ git pull
[...]

(Θυμηθείτε να αντικαταστήσετε με το <your-pythonanywhere-username>πραγματικό όνομα χρήστη σας του PythonAnywhere χωρίς τα <>).

Ενημέρωση των στατικών αρχείων στο διακομιστή

Οι διακομιστές όπως το PythonAnywhere τους αρέσει να διαχειρίζονται τα «στατικά αρχεία» (όπως τα αρχεία CSS) διαφορετικά από τα αρχεία της Python επειδή μπορεί να βελτιστοποιηθούν ούτως ώστε να φορτώνονται πιο γρήγορα. Ως αποτέλεσμα, κάθε φορά που μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στα αρχεία CSS, θα πρέπει να εκτελούμε μια πρόσθετη εντολή στο διακομιστή η οποία του λέει να τα ενημερώσει. Η εντολή ονομάζεται collectstatic.

Ξεκινήστε με το να ενεργοποιήσετε το virtualenv σας, αν δεν είναι ήδη ενεργό (το PythonAnywhere χρησιμοποιεί μια εντολή που ονομάζεται workon για να γίνει αυτό, είναι ακριβώς σαν την εντολή source myenv/bin/activate που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας):

PythonAnywhere command-line

$ workon <your-pythonanywhere-username>.pythonanywhere.com
(ola.pythonanywhere.com)$ python manage.py collectstatic
[...]

Η εντολή manage.py collectstatic είναι λίγο σαν την manage.py migrate. Κάνουμε κάποιες αλλαγές στον κώδικα και στη συνέχεια λέμε στο Django να εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές είτε στον αντίστοιχο φάκελο στατικών αρχείων του server είτε στη βάση δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε τώρα έτοιμοι να κλικάρουμε "Web" page (από το κουμπί του μενού στην επάνω δεξιά μεριά της κονσόλας) και κλικάρουμε στο Reload. Δείτε τη σελίδα https://yourname.pythonanywhere.com με το αποτέλεσμα.

Αυτό ήταν! Συγχαρητήρια :)

results matching ""

  No results matching ""