Δυναμικά δεδομένα στα templates

Μέχρι τώρα έχουμε διαφορετικά κομμάτια έτοιμα να συναρμολογηθούν: το μοντέλο Post είναι δηλωμένο στο αρχείο models.py, την συνάρτηση post_list στο αρχείο views.py το template. Αλλά πως θα κάνουμε τα posts να εμφανιστούν στο HTML template; Επειδή αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να αντλήσουμε δεδομένα (αποθηκευμένα μοντέλα στη βάση δεδομένων) και να τα παρουσιάσουμε όμορφα μέσα από ένα template, σωστά;

Αυτό ακριβώς κάνουν τα views: συνδέουν τα μοντέλα με τα templates. Μέσα στη συνάρτηση post_list view πρέπει να προσπελάσουμε τα μοντέλα που θέλουμε και να τα δώσουμε στο template. Μέσα στο view αποφασίσαμε τι (μοντέλο) θα εμφανιστεί στο template.

Ωραία, πως το κάνουμε αυτό;

Πρέπει να ανοίξουμε το αρχείο blog/views.py. Μέχρι τώρα η συνάρτηση post_list view δείχνει κάπως έτσι:

blog/views.py

from django.shortcuts import render

def post_list(request):
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Θυμάστε όταν είπαμε να συμπεριλαμβάνουμε κώδικα γραμμένο σε διαφορετικά αρχεία; Τώρα είναι η στιγμή να συπεριλάβουμε το μοντέλο που είχαμε γράψει στο αρχείο models.py. Θα προσθέσουμε τη γραμμή from .models import Post, όπως κάτωθι:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from .models import Post

Η τελεία πριν τη λέξη models σημαίνει ο παρόν φάκελος ή το παρόν application. Και τα δύο αρχεία views.py και models.py βρίσκονται στον ίδιο φάκελο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τελεία . και μετά το όνομα του αρχείου (δίχως την κατάληξη .py). Έπειτα κάνουμε import το όνομα του μοντέλου, δηλαδή της κλάσης (Post).

Και μετά; Για να εξάγουμε τα posts από το μοντέλο Post χρειαζόμαστε κάτι που ονομάζεται QuerySet.

QuerySet

Θα πρέπει να είστε ήδη εξοικειωμένοι με τον όρο QuerySet και πως αυτό λειτουργεί. Μιλήσαμε γι'αυτά στο κεφάλαιο Django ORM (QuerySets).

Οπότε τώρα θέλουμε δημοσιευμένα posts ταξινομημένα κατά published_date, σωστά; Αυτό το κάναμε ήδη στο κεφάλαιο με τα QuerySets!

blog/views.py

Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')

Επομένως, ας ανοίξουμε το αρχείο blog/views.py και ας προσθέσουμε αυτό το κομμάτι κώδικα στη συνάρτηση def post_list(request). Αλλά μην παραλείψετε να προσθέσετε from django.utils import timezone:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ είναι να περάσουμε το posts QuerySet στο template. Μην ανησυχείτε. Θα δούμε πως να το παρουσιάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δημιουργούμε μια μεταβλητή για το QuerySet: posts. Μεταχειριστείτε τη ως το όνομα του QuerySet. Απο δω και στο εξής μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτό με το όνομα αυτό.

Στη συνάρτηση render έχουμε μια παράμετρο request (οτιδήποτε λαμβάνουμε από το χρήστη μέσω του Internet) και άλλη μια ακόμα, εκείνη του αρχείου template ('blog/post_list.html'). Η τελευταία παράμετρος {}, είναι το σημείο που μπορούμε να προσθέσουμε πράγματα για να τα αξιοποιήσει το template. Χρειαζόμαστε να τους δώσουμε ονόματα (θα μείνουμε με το όνομα 'posts'). :) Θα δείχνει κάπως έτσι: {'posts': posts}. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το κομμάτι πριν το : είναι ένα string; πρέπει να το περικυκλώσετε με "αυτάκια": ''.

Εν τέλει, το αρχείο blog/views.py θα δείχνει κάπως έτσι:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {'posts': posts})

Αυτό ήταν! Ήρθε η ώρα να πάμε πίσω στο template και να εμφανίσουμε αυτό το QuerySet!

Θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τα QuerySets στο Django; Θα πρέπει να διαβάσετε εδώ: https://docs.djangoproject.com/en/2.0/ref/models/querysets/

results matching ""

  No results matching ""