Επεκτείνοντας τα template

Ένα άλλο ωραίο πράγμα που προσφέρει το Django είναι η επέκταση των templates. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ίδια κομμάτια HTML για διαφορετικές σελίδες του διαδυκτιακού σας τόπου.

Τα templates σας βοηθάνε στο να επαναχρησιμοποιήσετε το ίδιο τμήμα HTML (την ίδια, δηλαδή, πληροφορία) σε περισσότερα από ένα μέρη. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται τον εαυτό σας σε κάθε αρχείο. Και αν χρειαστεί να αλλάξετε κάτι, δεν χρειάζεται να το κάνετε σε κάθε template παρά μόνο σε ένα!

Δημιουργία ενός βασικού (base) template

Το base template είναι το πιο βασικό template που μπορείτε να επεκτείνετε σε κάθε σελίδα του ιστότοπού σας.

Ας δημιουργήσουμε ένα αρχείο base.html μέσα στο blog/templates/blog/:

blog
└───templates
  └───blog
      base.html
      post_list.html

Στη συνέχεια, άνοιξε το και να αντίγραψε τα πάντα από το αρχείο post_list.html στο base.html, όπως ακολούθως:

blog/templates/blog/base.html

{% load static %}
<html>
  <head>
    <title>Django Girls blog</title>
    <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
    <link href='//fonts.googleapis.com/css?family=Lobster&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/blog.css' %}">
  </head>
  <body>
    <div class="page-header">
      <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
    </div>

    <div class="content container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-8">
        {% for post in posts %}
          <div class="post">
            <div class="date">
              {{ post.published_date }}
            </div>
            <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
            <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
          </div>
        {% endfor %}
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Στη συνέχεια στο αρχείο base.html, αντικαταστήστε τα περιεχόμενα των: <body>(τα πάντα μεταξύ <body> και </body>) με αυτό:

blog/templates/blog/base.html

<body>
  <div class="page-header">
    <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
  </div>
  <div class="content container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-8">
      {% block content %}
      {% endblock %}
      </div>
    </div>
  </div>
</body>

Ίσως παρατηρήσατε ότι αυτό αντικατέστησε τα πάντα από το {% for post in posts %} μέχρι το {% endfor %} με αυτό:

blog/templates/blog/base.html

{% block content %}
{% endblock %}

Αλλά γιατί; Μόλις δημιουργήσατε ένα block! Χρησιμοποιήσατε ένα template tag με το όνομα {% block %} για να δημιουργήσετε μια περιοχή όπου μέσα θα εισαχθεί HTML. Η HTML θα έρθει από άλλο αρχείο template το οποίο κάνει extend (επεκτείνει) αυτό το template (base.html). Θα σας δείξουμε πως να το κάνετε αυτο σε λίγο.

Αποθηκεύστε το template base.html και ανοίξτε το αρχείο blog/templates/blog/post_list.html ξανά. Θα χρειαστεί να διαγράψετε τα πάντα πάνω από το {% for post in posts %} και κάτω από το {% endfor %}. Όταν είστε έτοιμοι, το αρχείο θα δείχνει κάπως έτσι:

blog/templates/blog/post_list.html

{% for post in posts %}
  <div class="post">
    <div class="date">
      {{ post.published_date }}
    </div>
    <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </div>
{% endfor %}

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κομμάτι ως μέρος του template μας για όλα τα blocks με περιεχόμενο. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε blocks σε αυτό το αρχείο!

Πρέπει το όνομα του block να είναι το ίδιο με αυτό που δηλώσαμε στο template base.html. Πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε όλο τον κώδικα που ανήκει σε αυτά τα blocks. Για να γίνει αυτό, βάλτε τα όλα μεταξύ {% block content %} και {% endblock %}. Έτσι:

blog/templates/blog/post_list.html

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <div class="post">
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
      <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </div>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Μόνο ένα πράγμα έμεινε. Πρέπει να "συνδέσουμε" αυτά τα δύο templates μαζί. Αυτή είναι η έννοια της επέκτασης των template! Θα το κάνουμε αυτό προσθέτοντας τη λέξη-κλειδί "extends" στην αρχή του αρχείου. Κάπως έτσι:

blog/templates/blog/post_list.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <div class="post">
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
      <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </div>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Αυτό ήταν! Αποθηκεύστε το αρχείο και επιβεβαιώστε ότι η ιστοσελίδα σας λειτουργεί όπως πριν. :)

Αν λέβετε κάποιο σφάλμα όπως TemplateDoesNotExist, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει το αρχείο blog/base.html και ότι ο server τρέχει στην κονσόλα. Προσπαθήστε να τον σταματήσετε (πιέζοντας Ctrl + C) και επανεκκινήστε τον τρέχοντας την εντολή python manage.py runserver.

results matching ""

  No results matching ""