Django- ի տեղադրում

Նշում Եթե Chromebook եք օգտագործում, բաց թողեք այս գլուխը և համոզվեք, որ հետևում եք Chromebook Setup/Chromebook- ի կարգավորման ցուցումներին:

Նշում Եթե դուք արդեն ավարտել եք տեղադրումը installation steps , կարող եք ուղղակիորեն անցնել հաջորդ գլխին:

Այս բաժնի մի մասը հիմնված է Geek Girls Carrots- ի (https://github.com/ggcarrots/django-carrots) ձեռնարկների վրա:

Այս բաժնի մի մասը հիմնված է django-marcador- ի վրա ձեռնարկ լիցենզավորված Creative Commons- ի ներքո Attribution-ShareAlike 4.0 միջազգային լիցենզիա: Django-marcador ձեռնարկի հեղինակային իրավունքի պաշտպանն են Markus Zapke-Gründemann et al.

Վիրտուալ միջավայր

Նախքան Django- ն տեղադրելը, մենք ձեզ կառաջարկենք տեղադրել չափազանց օգտակար գործիք, որը կօգնի ձեր կոդավորման միջավայրը կոկիկ պահել ձեր համակարգչում: Հնարավոր է բաց թողնել այս քայլը, բայց խորհուրդ է տրվում իրականացնել: Հնարավոր լավագույն կարգավորումից սկսելը ապագայում ձեզ շատ դժվարություններ կփրկի:

Այսպիսով, եկեք ստեղծենք վիրտուալ միջավայր/virtual environment (կոչվում է նաև virtualenv ): Virtualenv- ը մեկուսացնելու է ձեր Python / Django- ի տեղադրումը ՝ ըստ նախագծի: Սա նշանակում է, որ որևէ փոփոխություն, որ կատարեք մեկ կայքում, չի ազդի որևէ այլ կայքի վրա, որը դուք նույնպես զարգացնում եք: Կոկիկ է, այնպես չէ՞:

Դուք պետք է ընդամենը գտնեք գրացուցակ, որում ցանկանում եք ստեղծել virtualenv; ձեր տան գրացուցակը, օրինակ. Windows- ում այն ​​կարող է նման լինել C:\Users\Name (որտեղ Name - ը ձեր մուտքի անունն է):

ՆՇՈՒՄ. Windows- ում համոզվեք, որ այս գրացուցակը չի պարունակում շեշտադրված կամ հատուկ նիշեր. եթե ձեր օգտանունը պարունակում է ընդգծված նիշեր, օգտագործեք այլ գրացուցակ, օրինակ ՝ C:\djangogirls:

Այս ձեռնարկի համար մենք կօգտագործենք նոր գրացուցակ djangogirls ձեր տան գրացուցակից.

command-line

$ mkdir djangogirls
$ cd djangogirls

Մենք պատրաստելու ենք մի վիրտուալ անուն, որը կոչվում է myvenv: Ընդհանուր հրամանը կլինի ձևաչափով/format.

command-line

$ python3 -m venv myvenv
Virtual environment: Windows

Նոր virtualenv ստեղծելու համար հարկավոր է բացել հրամանի տողը և գործարկել python -m venv myvenv: Դա կունենա այսպիսի տեսք.

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m venv myvenv

Որտեղ myvenv - ը ձեր virtualenv անունն է: Կարող եք օգտագործել ցանկացած այլ անուն, բայց հավատարիմ մնացեք փոքրատառերին և մի օգտագործեք բացատներ, շեշտադրումներ կամ հատուկ նիշեր: Լավ է նաև, որ անունը կարճ մնա. Դուք դեռ շատ կանդրադառնաք դրան:

Virtual environment: Linux and OS X

Մենք կարող ենք ստեղծել virtualenv ինչպես Linux- ի, այնպես էլ OS X- ի վրա ՝ գործարկելով python3 -m venv myvenv: Դա կունենա այսպիսի տեսք.

command-line

$ python3 -m venv myvenv

myvenv - ը ձեր virtualenv անունն է: Կարող եք օգտագործել ցանկացած այլ անուն, բայց հավատարիմ մնացեք փոքրատառերին և բացատներ մի օգտագործեք: Լավ է նաև, որ անունը կարճ մնա. Դուք դեռ շատ կանդրադառնաք դրան:

ՆՇՈՒՄ. Debian / Ubuntu- ի որոշ տարբերակների վրա կարող եք ստանալ հետևյալ սխալը.

command-line

Վիրտուալ միջավայրը հաջողությամբ չի ստեղծվել, քանի որ ensurepip- ը հասանելի չէ: Debian / Ubuntu համակարգերում անհրաժեշտ է տեղադրել python3-venv փաթեթը ՝ օգտագործելով հետևյալ հրամանը:
  apt install python3-venv
Հնարավոր է, որ ձեզ հարկավոր է օգտագործել sudo(սուդո) այդ հրահանգով:
 Python3-venv փաթեթը տեղադրելուց հետո վերստեղծեք ձեր virtual environment (վիրտուալ միջավայր)-ը:

Այս դեպքում հետևեք վերը նշված հրահանգներին և տեղադրեք python3-venv փաթեթը.

command-line

$ sudo apt install python3-venv

ՆՇՈՒՄ. Debian / Ubuntu- ի որոշ տարբերակներում վիրտուալ միջավայր նախաձեռնելիս այն տալիս է հետևյալ սխալը.

command-line

Error: Command '['/home/eddie/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

Այս խնդրը շրջանցելու համար օգտագործեք virtualenv հրամանը:

command-line

$ sudo apt install python-virtualenv
$ virtualenv --python=python3.8 myvenv

Նշում Եթե նման սխալ եք ստանում

command-line

E: Unable to locate package python3-venv

փոխարենը բաց թող

command-line

sudo apt install python3.8-venv

Վիրտուալենվի/virtualenv-ի հետ աշխատանք

Վերոնշյալ հրամանը կստեղծի myvenv գրացուցակ (կամ մեկ այլ ՝ ձեր ընտրած ցանկացած անուն), որը կպարունակի վիրտուալ միջավայր/ virtual environment (հիմնականում ֆայլերի և պանակների շարք):

Working with virtualenv: Windows

Սկսեք ձեր վիրտուալ միջավայրը/virtual environment-ը `գործարկելով.

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

Նշում. Windows 10-ի դեպքում Windows PowerShell- ում կարող է ստացվել սխալի հաղորդագրություն, որում ասվում է, որ execution of scripts is disabled on this system/սցենարը անջատված է այս համակարգում Այս դեպքում բացեք մեկ այլ Windows PowerShell «Գործարկեք որպես ադմինիստրատոր»/"Run as Administrator" տարբերակով: Դրանից հետո փորձեք մուտքագրել հետևյալ հրամանը ՝ նախքան ձեր վիրտուալ միջավայրի/virtual environment-ի սկսելը.

command-line

C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
  Execution Policy Change
  The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy? [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): A

Նշում Հանրաճանաչ խմբագիր VS Code- ի օգտագործողների համար, որոնք գալիս են Windows PowerShell- ի վրա հիմնված ինտեգրված տերմինալ, եթե ցանկանում եք հավատարիմ մնալ ինտեգրված տերմինալին, կարող եք գործարկել հետևյալ հրահանգը ՝ ձեր վիրտուալ միջավայրն ակտիվացնելու համար.

$ . myvenv\Scripts\activate.ps1

Առավելությունն այն է, որ անհրաժեշտ չէ փոխություն անել խմբագրի պատուհանի և հրամանի տողի միջև:

Working with virtualenv: Linux and OS X

Սկսեք ձեր վիրտուալ միջավայրը/virtual environment-ը `գործարկելով.

command-line

$ source myvenv/bin/activate

Մի մոռացեք myvenv -ը փոխարինել ձեր ընտրած virtualenv անունով:

Նշումերբեմն source/աղբյուրը կարող է անհասանելի լինել: Այդ դեպքում օգտագործեք հետևյալ մեթոդը.

command-line

$ . myvenv/bin/activate

Դուք կհասկանաք, որ virtualenv- ն աշխատում է, երբ հրամանի տողում տեսնեք (myvenv) նախածանցը:

Վիրտուալ միջավայրի հետ աշխատելիս python հրամանն ինքնաբերաբար կվերաբերվի լեզվի ճիշտ տարբերակին, այնպես որ ձեզ հարկավոր չէ օգտագործել python3:

Հիանալի է, հիմա մենք բոլոր կարեւոր կախվածությունները կպահենք մեկ տեղում: Վերջապես, դուք կարող եք տեղադրել Django- ն:

Django- ի տեղադրում

Այժմ, երբ ձեր virtualenv-ն աշխատում է, կարող եք տեղադրել Django- ն:

Բայց մինչ այդ մենք պետք է համոզվենք, որ մենք ունենք pip- ի վերջին տարբերակը տեղադրված, դա այն ծրագիրն է, որը մենք կօգտագործենք Django- ն տեղադրելու համար.

command-line

(myvenv) ~$ python -m pip install --upgrade pip

Փաթեթների տեղադրում պահանջներով

Պահանջների ֆայլը/A requirements file պահում է կախվածության ցուցակը որը տեղադրվելու է օգտագործելով pip install:

Սկզբից djangogirls/ թղթապանակի մեջ ստեղծեք requirements.txt ֆայլ ՝ օգտագործելով ավելի վաղ տեղադրած կոդերի խմբագրիչը: Դուք դա անում եք կոդի խմբագրում/code editor-ում նոր ֆայլ բացելով, այնուհետև պահպանելով այն որպես requirements.txt/ պահանջներ djangogirls/ թղթապանակում: Ձեր թղթապանակն այսպիսի տեսք կունենա.

djangogirls
├── myvenv
│  └── ...
└───requirements.txt

Հետևյալ կոդը ավելացրեք ձեր djangogirls/requirements.txt ֆայլում.

djangogirls/requirements.txt

Django~=3.2.10

Django- ն տեղադրելու համար այժմ մուտքագրեք pip install -r requirements.txt:

command-line

(myvenv) ~$ pip install -r requirements.txt
Collecting Django~=3.2.10 (from -r requirements.txt (line 1))
 Downloading Django-3.2.10-py3-none-any.whl (7.1MB)
Installing collected packages: Django
Successfully installed Django-3.2.10
Installing Django: Windows

Եթե ​​Windows- ում pip գործարկելիս սխալ եք ստացել, ստուգեք, որ նախագծի գրացուցակը չի պարունակում հեռավորություններ կամ հատուկ նիշեր (օրինակ, C:\Users\User Name\djangogirls): Եթե ​​սա է խնդիրը, ապա խնդրում ենք ձեր նախագիծը տեղափոխել մեկ այլ վայր, որի հասցեն չի պարունակի բացատներ և հատուկ նիշեր (խորհուրդ ենք տալիս ՝ C:\djangogirls): Նոր գրացուցակում ստեղծեք նոր virtualenv, այնուհետև ջնջեք հինը և կրկնեք վերը նշված հրահանգները: (Virtualenv գրացուցակի տեղափոխումը չի գործի, քանի որ virtualenv- ն օգտագործում է բացարձակ ուղիներ):

Installing Django: Windows 8 and Windows 10

Հրամանի տողը կարող է սառեցնել Django- ն տեղադրելու փորձից հետո: Եթե ​​դա տեղի ունենա, ապա վերը նշված հրամանի փոխարեն օգտագործեք այս մեկը.

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m pip install -r requirements.txt
Installing Django: Linux

Եթե ​​Ubuntu 12.04-ին pip զանգահարելիս սխալի եք հանդիպում, գործարկեք python -m pip install -U --force-reinstall pip ՝ վիրտուալում pip- ի տեղադրումն ամրագրելու համար:

Վերջ Դուք այժմ (վերջապես) պատրաստ եք ստեղծել Django հավելված:

results matching ""

  No results matching ""