Instalacja na Chromebooku

Uwaga! Jeżeli wykonałaś już kroki instalacyjne, nie musisz tego robić ponownie - możesz przejść od razu do Wprowadzenie do Pythona.

Możesz pominąć tę sekcję, jeżeli nie używasz Chromebooka. W przeciwnym wypadku, proces instalacji będzie wyglądał nieco inaczej. Możesz zignorować pozostałe elementy instrukcji dotyczące instalacji.

Cloud IDE (PaizaCloud Cloud IDE, AWS Cloud9)

Cloud IDE jest narzędziem, które pełni funkcję edytora kodu oraz umożliwia dostęp do komputera uruchomionego w internecie, gdzie możesz instalować, pisać oraz uruchamiać programy. Na czas trwania tutoriala Cloud IDE będzie działać jako komputer lokalny. Będziesz mogła uruchamiać komendy w terminalu, tak jak inne osoby korzystające z systemu OS X, Ubuntu czy Windows, z tym że Twój terminal będzie podłączony do komputera, który ustawi dla Ciebie Cloud IDE. Oto instrukcje dotyczące różnych Cloud IDE (PaizaCloud Cloud IDE, AWS Cloud9). Możesz wybrać jedno z poniższych Cloud IDE i postępować zgodnie z instrukcją.

PaizaCloud Cloud IDE

  1. Przejdź do PaizaCloud Cloud IDE
  2. Załóż konto
  3. Kliknij przycisk New Server
  4. Kliknij przycisk "Terminal" (po lewej stronie okna)

Teraz powinnaś zobaczyć interfejs z bocznym paskiem i przyciski po lewej stronie. Kliknij przycisk "Terminal", aby otworzyć okno terminala ze znakiem zachęty takim jak ten:

Terminal

$

Terminal PaizaCloud Cloud ID jest gotowy na Twoje instrukcje. Możesz zmienić rozmiar tego okna i powiększyć je, aby było troszkę większe.

AWS Cloud9

  1. Przejdź do AWS Cloud9
  2. Załóż konto
  3. Kliknij Create Environment

Teraz powinnaś zobaczyć interfejs z bocznym paskiem, duże główne okno z tekstem i małe okno na dole, które wygląda następująco:

bash

twojanazwaużytkownika:~/workspace $

Dolny obszar jest Twoim terminalem. Możesz użyć go do wysyłania instrukcji do zdalnego komputera Cloud 9. Możesz zmienić rozmiar tego okna, aby je trochę powiększyć.

Środowisko wirtualne

Środowisko wirtualne (Virtual Environment - zwane także virtualenv) jest jak skrzynka, do której możemy wstawić użyteczny program komputerowy dla projektu, nad którym pracujemy. Używamy go, aby oddzielić od siebie różne części kodu potrzebne nam w różnych projektach, przez co nie mieszają się one pomiędzy nimi.

W swoim terminalu na dole ekranu Cloud 9 wykonaj następujące polecenie:

Cloud 9

sudo apt update
sudo apt install python3.6-venv

Jeżeli polecenie cały czas nie chce zadziałać, poproś o pomoc swojego mentora.

Następnie uruchom:

Cloud 9

mkdir djangogirls
cd djangogirls
python3.6 -mvenv myvenv
source myvenv/bin/activate
pip install django~=4.2.11

(zauważ, że w ostatniej linii użyłyśmy tyldy, za którą następuje znak równości: ~=).

GitHub

Załóż konto na GitHubie.

PythonAnywhere

Tutorial Django Girls zawiera sekcję dotycząca wdrożenia, tzn. procesu przenoszenia kodu programu, który odpowiada za działanie naszej nowej aplikacji internetowej na publicznie dostępny komputer (zwany serwerem) w taki sposób, by inne osoby były w stanie zobaczyć Twoje dzieło.

Ta część może wydać się lekko niezrozumiała, gdy przechodzimy tutorial na Chromebooku, skoro w trakcie tutoriala używamy komputera, który już jest w internecie (w odróżnieniu od chociażby naszego laptopa). Jednak może ona być cały czas przydatna, byśmy traktowały nasze konto w Cloud9 jako miejsce, w którym postępuje nasza praca oraz PythonAnywhere jako miejsce, gdzie możemy pokazać światu nasze dzieło, gdy tylko będzie ono bardziej dokończone.

Dlatego właśnie załóż nowe konto w PythonAnywhere pod adresem www.pythonanywhere.com.

results matching ""

    No results matching ""