Widoki Django - czas zacząć tworzyć!

Czas uporać się z błędem, który pozostawiłyśmy po poprzednim rozdziale! :)

Widok jest miejscem, w którym umieszczamy "logikę" naszej aplikacji. Pobierze on informacje od modelu, który wcześniej utworzyłaś, a następnie przekaże je do szablonu (template). Nauczymy się tworzyć szablony w następnym rozdziale. Widoki to po prostu funkcje w Django, tylko nieco bardziej skomplikowane niż te, którymi zajmowałyśmy się w rozdziale Wprowadzenie do Pythona.

Widoki (ang. views) są przechowywane w pliku views.py. Dodajmy views do naszego pliku blog/views.py.

blog/views.py

OK, otwórzmy ten plik w naszym edytorze i zobaczmy, co siedzi w środku:

blog/views.py

from django.shortcuts import render

# Create your views here.

Nie ma tu jeszcze zbyt wiele rzeczy.

Pamiętaj, że linie zaczynające się od # to komentarze - oznacza to, że te linie nie będą uruchamiane przez Pythona.

Utwórzmy view zgodnie z sugestią komentarza. Najprostszy widok może wyglądać tak:

blog/views.py

def post_list(request):
    return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Jak widać, stworzyłyśmy funkcję (def) nazwaną post_list, która pobiera request i zwraca return wartość uzyskaną dzięki wywołaniu innej funkcji render, która wyrenderuje (złoży w całość) nasz szablon blog/post_list.html.

Zapisz plik, przejdź do http://127.0.0.1:8000/ i zobacz co mamy.

Znowu błąd! Przeczytaj, o co chodzi tym razem:

Błąd

Przynajmniej pokazuje, że serwer jest uruchomiony ponownie, ale nadal nie wygląda dobrze, prawda? Nie martw się, to po prostu błąd strony, nic strasznego! Podobnie jak komunikaty o błędach w konsoli, są one całkiem przydatne. Możesz przeczytać, że TemplateDoesNotExist. Naprawmy ten błąd i stwórzmy szablon - ale to już w następnym rozdziale!

Więcej na temat widoków Django dowiesz się czytając oficjalną dokumentację: https://docs.djangoproject.com/en/2.0/topics/http/views/

results matching ""

    No results matching ""