Modele w Django

Teraz zajmiemy się tworzeniem czegoś, co będzie przechowywało wszystkie wpisy na naszym blogu. Ale zanim przystąpimy do tego, musimy poświęcić chwilę na przyjrzenie się tworom zwanym obiektami.

Obiekty

W programowaniu istnieje pojęcie programowania zorientowanego obiektowego. Chodzi o to, że zamiast wpisywania nudnych sekwencji poleceń, możemy tworzyć modele różnych rzeczy i definiować w jaki sposób wchodzą ze sobą w interakcję.

Zatem czym są obiekty? To po prostu zbiór pewnych właściwości i czynności. Owszem, brzmi dziwnie, ale przyjrzyjmy się temu na przykładzie.

Jeśli chcemy stworzyć model kota, stworzymy obiekt o nazwie Kot posiadający jakieś właściwości, np. kolor, wiek, nastrój (np. dobry, zły, senny ;)), i właściciel (czyli obiekt typu Osoba lub pozostawimy tę właściwość pustą, wtedy mamy bezpańskiego kota).

Nasz Kot ma określone czynności: mrucz, podrap, jedz (i w tym przypadku przekażemy kotu oddzielny obiekt o nazwie KociPrzysmak ze swoimi własnymi właściwościami, np. smak).

Kot
--------
kolor
wiek
nastroj
wlasciciel
mrucz()
podrap()
jedz(koci_przysmak)


KociPrzysmak
--------
smak

Czyli w zasadzie chodzi o to, że opisujemy prawdziwe rzeczy w kodzie za pomocą właściwości (zwanych właściwościami obiektu) oraz czynności (zwanych metodami).

W takim razie jak będzie wyglądał model naszego postu na blogu? Chcemy zbudować blog, zgadza się?

Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: Czym jest post na blogu? Jakie powinien mieć właściwości?

Na pewno musi zawierać zawartość tekstową oraz tytuł, prawda? Fajnie byłoby też wiedzieć, kto go napisał - czyli potrzebujemy autora. No i chcemy także znać daty, kiedy wpis został utworzony i opublikowany.

Post
--------
title
text
author
created_date
published_date

Co możemy zrobić z wpisem na blogu? Przydałaby nam się jakaś metoda, która opublikuje nasz wpis, zgadza się?

Tak więc będziemy potrzebować metody publish.

Skoro już wiemy, co chcemy osiągnąć, pora zacząć tworzyć model w Django!

Model w Django

Wiedząc, czym jest obiekt, możemy stworzyć model Django odpowiadający naszemu wpisowi na blogu.

Model w Django jest specjalnym rodzajem obiektu - jest zapisywany w bazie danych. Baza danych jest zbiorem informacji. Miejscem, w którym przechowujemy informacje o użytkownikach, Twoje wpisy na blogu, itd. Do zapisania naszych danych użyjemy bazy SQLite. Jest to domyślny moduł bazy danych w Django - na nasze potrzeby w zupełności wystarczy.

Możesz sobie wyobrazić model w bazie danych jako arkusz kalkulacyjny z kolumnami (polami) oraz wierszami (danymi).

Tworzenie aplikacji

Aby utrzymać wszystko w ładzie, stworzymy osobną aplikację wewnątrz naszego projektu. Przyjemnie jest mieć wszystko uporządkowane od samego początku. Aby stworzyć aplikację, musimy wykonać następujące polecenie w konsoli (z poziomu katalogu djangogirls, tam gdzie znajduje się plik manage.py):

Mac OS X and Linux:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py startapp blog

Windows:

(myvenv) C:\Users\Name\djangogirls> python manage.py startapp blog

Zauważysz, że nowy katalog blog został utworzony i zawiera kilka plików. Katalogi i pliki w naszym projekcie powinny wyglądać tak:

djangogirls
├── blog
│  ├── __init__.py
│  ├── admin.py
│  ├── apps.py
│  ├── migrations
│  │  └── __init__.py
│  ├── models.py
│  ├── tests.py
|  ├── urls.py
│  └── views.py
├── db.sqlite3
├── manage.py
├── mysite
│  ├── __init__.py
│  ├── settings.py
│  ├── urls.py
│  └── wsgi.py
└── requirements.txt

Po stworzeniu aplikacji, musimy dać znać Django, że powinien jej używać. Robimy to w pliku mysite/settings.py - otwórz go w swoim edytorze kodu. Musimy odnaleźć nagłówek INSTALLED_APPS i dodać wiersz o treści 'blog', tuż przed nawiasem zamykającym ]. Czyli efekt końcowy powinien wyglądać tak:

mysite/settings.py

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  'blog',
]

Tworzymy model wpisu na blogu

W pliku blog/models.py definiujemy wszystkie obiekty zwane Models - jest to miejsce, w którym będziemy definiować nasz wpis na blogu.

Otwórz plik blog/models.py w swoim edytorze kodu, usuń z niego całą zawartość i wpisz taki kod:

blog/models.py

from django.conf import settings
from django.db import models
from django.utils import timezone


class Post(models.Model):
  author = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE)
  title = models.CharField(max_length=200)
  text = models.TextField()
  created_date = models.DateTimeField(
      default=timezone.now)
  published_date = models.DateTimeField(
      blank=True, null=True)

  def publish(self):
    self.published_date = timezone.now()
    self.save()

  def __str__(self):
    return self.title

Upewnij się, że używasz dwóch znaków podkreślenia (_) po obu stronach str. W Pythonie używa się ich bardzo często i czasem nazywa się je "dunder" (skrót od angielskiej nazwy: "double-underscore").

Wygląda przerażająco, prawda? Ale nie martw się - będziemy tłumaczyć, co te linijki znaczą!

Wszystkie wiersze zaczynające się od from lub import są wierszami dodającymi jakieś elementy z innych plików. Czyli zamiast kopiowania i wklejania tych samych treści w każdym pliku, możemy po prostu zawrzeć ich fragmenty za pomocą from... import ....

class Post(models.Model): - ta linijka definiuje nasz model (jest on obiektem, czyli object).

 • class to specjalne słowo kluczowe, które sygnalizuje, że tworzymy obiekt.
 • Post to nazwa naszego modelu. Możemy nadać mu inną nazwę (bez polskich liter, znaków specjalnych i spacji). Zawsze zaczynaj nazwę modelu wielką literą.
 • models.Model oznacza, że nasz obiekt Post jest modelem Django. W ten sposób Django wie, że powinien go przechowywać w bazie danych.

Teraz dodamy właściwości, o których wspomniałyśmy już wcześniej: title (tytuł), text (treść wpisu), created_date (data utworzenia), published_date (data publikacji) oraz author (autor). Do tego celu potrzebujemy określić typ każdego pola (Czy to jest tekst? Liczba? Data? Odwołanie do innego obiektu, np. użytkownika?)

 • models.CharField - tak definiujemy tekst z ograniczoną liczbą znaków.
 • models.TextField - a to nadaje się do dłuższych tekstów bez ograniczeń w ilości znaków. Dla treści wpisu będzie idealne, prawda?
 • models.DateTimeField - to jest data i godzina.
 • models.ForeignKey - to jest odnośnik do innego modelu.

Nie będziemy tutaj wyjaśniać drobiazgowo każdego elementu kodu, gdyż zajęłoby to zbyt dużo czasu. Zajrzyj do dokumentacji Django, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o polach modelu oraz jak definiować rzeczy inne niż opisane powyżej (https://docs.djangoproject.com/en/2.0/ref/models/fields/#field-types).

A co to takiego def publish(self):? To jest dokładnie metoda publikująca wpis (publish), o której wspominaliśmy wcześniej. Wyraz def oznacza, że mamy do czynienia z funkcją/metodą, a publish to nazwa metody. Możesz zmienić nazwę metody, jeśli chcesz. Zasadą jest, że używamy małych liter oraz znaków podkreślenia zamiast spacji. Na przykład metodę, która oblicza średnią cenę, można nazwać calculate_average_price.

Bardzo często metody coś zwracają (ang. return). Przykład tego znajdziesz w metodzie __str__. W tym przypadku wywołując metodę __str__() otrzymamy tekst (string) zawierający tytuł wpisu.

Również należy zauważyć, że zarówno def publish(self): i def __str__(self): są wcięte wewnątrz naszej klasy. Ponieważ Python jest wrażliwy na odstępy, musimy wciąć nasze metody wewnątrz klasy. W przeciwnym razie metody nie będą należeć do klasy i można uzyskać nieoczekiwane zachowanie.

Jeśli coś nie jest jeszcze jasne w modelach, nie wahaj się zapytać swojego mentora! Zdajemy sobie sprawę, że jest to dość skomplikowane, zwłaszcza gdy poznajesz obiekty i funkcje w tym samym czasie. Mimo wszystko mamy nadzieję, że teraz wygląda nieco mniej magicznie!

Tworzymy tabele dla modeli w bazie danych

Został nam ostatni krok, a mianowicie dodanie naszego nowego modelu do bazy danych. Najpierw musimy poinformować Django, że mamy pewne zmiany w naszym modelu. (Właśnie go utworzyłyśmy!) Przejdź do okna konsoli i wpisz python manage.py makemigrations blog. Będzie to wyglądać tak:

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py makemigrations blog
Migrations for 'blog':
 blog/migrations/0001_initial.py:

 - Create model Post

Uwaga: Pamiętaj, aby zapisać pliki, które edytujesz. W przeciwnym razie Twój komputer wykona poprzednią wersję, która może dać Tobie nieoczekiwane komunikaty o błędach.

Django przygotował dla nas plik z migracjami, które musimy zastosować teraz do naszej bazy danych. Wpisz python manage.py migrate blog, a wynik powinien wyglądać następująco:

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py migrate blog
Operations to perform:
 Apply all migrations: blog
Running migrations:
 Applying blog.0001_initial... OK

Hurra! Nasz model wpisu znajduje się teraz w naszej bazie danych! Byłoby miło to zobaczyć, prawda? Przejdź do następnego rozdziału, aby zobaczyć, jak wygląda nasz wpis!

results matching ""

  No results matching ""