Instalowanie Django

Uwaga Jeśli używasz już Chromebooka, pomiń ten rozdział i upewnij się, że postąpiłeś zgodnie z instrukcją Instalowanie Chromebook.

Uwaga Jeśli wykonałaś krok Instalacja, to masz już wszystko zrobione - możesz przejść od razu do następnego kroku!

Fragmenty tego rozdziału napisane są w oparciu o kurs Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Fragmenty tego rozdziału są oparte o tutorial django-marcador na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Tutorial django-marcador jest chroniony prawami autorskimi przez Markusa Zapke-Gründemanna i in.

Środowisko wirtualne

Zanim zainstalujemy Django, zapoznamy się z niezwykle użytecznym narzędziem, które pomoże utrzymać porządek poczas pracy z kodem na Twoim komputerze. Można ten krok pominąć, ale zachęcamy, żebyś tego nie robiła. Dobrze jest zacząć z możliwie najlepszą konfiguracją, gdyż zaoszczędzi Ci to wielu problemów w przyszłości!

Stwórzmy zatem środowisko wirtualne (zwane też virtualenv). Jego zadaniem jest oddzielenie środowiska Pythona/Django dla każdego projektu z osobna. Oznacza to, że zmiany dokonane w obrębie jednej aplikacji nie wpłyną na działanie innych, nad którymi pracujesz. Sprytne, prawda?

Jedyne, co potrzebujesz zrobić, to wybrać katalog, w którym chcesz utworzyć virtualenv; na przykład Twój katalog domowy. Na Windowsie może on wyglądać jak C:\Users\Name (gdzie Name jest twoim loginem).

UWAGA: W Windowsie upewnij się, że katalog ten nie zawiera znaków akcentowanych lub specjalnych; Jeśli Twoja nazwa użytkownika zawiera znaki akcentowane, użyj innego katalogu, na przykład C:\djangogirls.

Na potrzeby kursu będziemy tworzyć nowy katalog djangogirls w Twoim katalogu domowym:

command-line

$ mkdir djangogirls
$ cd djangogirls

Stwórzmy nowe środowisko wirtualne o nazwie myvenv. Polecenie ma następujący format:

command-line

$ python3 -m venv myvenv
Virtual environment: Windows

Aby utworzyć nowego virtualenv'a, musisz otworzyć okno wiersza polecenia i wykonać polecenie python -m venv myvenv. Będzie to wyglądać tak:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m venv myvenv

Gdzie myvenv to nazwa Twojego virtualenv'a. Nazwa może być dowolna, ale lepiej używać tylko małych liter, bez spacji i polskich znaków. Dobrze jest też trzymać się krótkich nazw - będziesz do nich często wracała!

Virtual environment: Linux and OS X

Możemy stworzyć virtualenv'a w Linuksie i OS X poprzez użycie jedynie polecenia python3 -m venv myvenv. Przyjmie ono następującą postać:

command-line

$ python3 -m venv myvenv

myvenv to nazwa Twojego virtualenv'a. Nazwa środowiska może być dowolna, ale lepiej używać tylko małych liter, bez spacji i polskich znaków. Dobrze jest też trzymać się krótkich nazw - będziesz do nich często wracała!

UWAGA: W niektórych wersjach Debiana/Ubuntu może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

command-line

The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv package using the following command.
  apt install python3-venv
You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv package, recreate your virtual environment.

W tym przypadku, wykonaj powyższe instrukcje i zainstaluj pakiet python3-venv:

command-line

sudo apt install python3-venv

UWAGA: W niektórych wersjach Debiana/Ubuntu inicjowanie środowiska wirtualnego w ten sposób daje obecnie następujący błąd:

command-line

Error: Command '['/home/eddie/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

Aby uniknąć tego problemu, użyj polecenia virtualenv.

command-line

$ sudo apt install python-virtualenv
$ virtualenv --python=python3.6 myvenv

UWAGA: Jeśli wystąpi błąd taki jak

command-line

E: Unable to locate package python3-venv

to zamiast tego wykonaj:

command-line

sudo apt install python3.6-venv

Praca z virtualenv

Powyższa instrukcja utworzy katalog o nazwie myvenv (albo o nazwie, którą wybrałaś) zawierający nasze środowisko wirtualne (czyli w zasadzie zbiór katalogów i plików).

Working with virtualenv: Windows

Uruchom wirtualne środowisko za pomocą polecenia:

command-line

C:\Użytkownicy\Nazwa\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

Uwaga: W systemie Windows 10 możesz otrzymać błąd w programie Windows PowerShell, który mówi, wykonywanie skryptów jest wyłączone w tym systemie. W tym przypadku, otwórz inny Windows PowerShell z opcją "Uruchom jako Administrator". Następnie spróbuj, wpisując następujące polecenie przed rozpoczęciem środowiska wirtualnego:

command-line

C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
  Execution Policy Change
  The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy? [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): A
Working with virtualenv: Linux and OS X

Uruchom wirtualne środowisko za pomocą polecenia:

command-line

$ source myvenv/bin/activate

Nie zapomnij zastąpić myvenv nazwą, którą wybrałaś dla Twojego virtualenv!

UWAGA: może się zdarzyć, że polecenie source nie będzie dostępne. W takim przypadku spróbuj użyć poniższego:

command-line

$ . myvenv/bin/activate

O tym, że Twój virtualenv jest uruchomiony, dowiesz się, gdy zobaczysz w swojej konsoli prompt poprzedzony przedrostkiem (myvenv).

W trakcie pracy ze środowiskiem wirtualnym python będzie automatycznie odnosił się do właściwej wersji, dzięki czemu możesz używać polecenia python zamiast python3.

Świetnie, wszystkie potrzebne elementy są już gotowe. Nareszcie możemy zainstalować Django!

Instalowanie Django

Teraz, gdy Twój virtualenv jest już uruchomiony, możesz zainstalować Django.

Zanim jednak to zrobimy, powinniśmy się upewnić, że mamy najnowszą wersję pip, oprogramowania, które używamy do zainstalowania Django:

command-line

(myvenv) ~$ python3 -m pip install --upgrade pip

Instalacja pakietów z pliku wymagań

Plik wymagań zawiera listę zależności, które zainstalujemy za pomocą polecenia pip install:

Najpierw stwórz plik requirements.txt wewnątrz katalogu djangogirls/ używając edytora kodu, który wcześniej zainstalowałaś. Aby to zrobić, otwórz nowy plik w edytorze kodu, a następnie zapisz go jako requirements.txt w folderze ` djangogirls / </ 0>. Twój katalog będzie wyglądał następująco:</p>

djangogirls
└───requirements.txt
`

W swoim pliku djangogirls/requirements.txt powinnaś dodać następujący tekst:

djangogirls/requirements.txt

Django~=3.2.10

Teraz możesz uruchomić pip install -r requirements.txt, aby zainstalować Django.

command-line

(myvenv) ~$ pip install -r requirements.txt
Collecting Django~=3.2.10 (from -r requirements.txt (line 1))
 Downloading Django-3.2.10-py3-none-any.whl (7.1MB)
Installing collected packages: Django
Successfully installed Django-3.2.10
Installing Django: Windows

Jeżeli w trakcie wywoływania polecenia pip w Windows otrzymasz błąd, sprawdź czy ścieżka Twojego projektu nie zawiera spacji, kresek lub znaków specjalnych (np. C:\Users\User Name\djangogirls). Jeżeli tak, sugerujemy przeniesienie projektu do innego katalogu bez spacji, kresek i znaków specjalnych (propnujemy C:\djangogirls). Utwórz nowy virtualenv w nowym katalogu, następnie usuń stary i spróbuj ponownie wykonać powyższe polecenie. (Przenoszenie katalogu virtualenv nie będzie działać ponieważ virtualenv używa ścieżek bezwzględnych.)

Installing Django: Windows 8 and Windows 10

Twoja linia poleceń może się zamrozić po próbie zainstalowania Django. Jeśli tak się stanie, zamiast powyższego polecenia użyj:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m pip install -r requirements.txt
Installing Django: Linux

Jeśli po użyciu polecenia pip w Ubuntu 12.04 otrzymasz błąd, użyj polecenia python -m pip install -U --force-reinstall pip, aby naprawić instalacją pip'a w środowisku wirtualnym.

To wszystko! Teraz (nareszcie) jesteś gotowa do stworzenia aplikacji w Django!

results matching ""

  No results matching ""