Редактор на код

За читателите у дома: тази глава е разгледана във видеото Инсталиране на Python & Редактор на код.

На път сте да напишете първия си ред код, така че е време да изтеглите редактор на код!

Забележка Ако използвате Chromebook, пропуснете тази глава и се уверете, че следвате инструкциите Настройка на Chromebook. Облачният IDE, който сте избрали (PaizaCloud Cloud IDE или AWS Cloud9) включва редактор на код и когато отворите файл във вашия IDE от менюто File, автоматично ще използвате редактора.

Забележка Може да сте направили това по-рано в главата за инсталиране - ако е така, можете да прескочите веднага до следващата глава!

Има много различни редактори и това до голяма степен се свежда до личните предпочитания. Повечето програмисти на Python използват сложни, но изключително мощни IDE (интегрирани среди за разработка), като PyCharm. Като начинаещ обаче това вероятно е по-малко подходящо; нашите препоръки са еднакво мощни, но много по-прости.

Нашите предложения са по-долу, но не се колебайте да попитате ментора си какви са техните предпочитания - по-лесно ще получите помощ от тях.

Visual Studio Code

Visual Studio Code е редактор за програмен код, разработен от Microsoft за Windows, Linux и macOS. Той включва поддръжка за отстраняване на грешки, вграден Git контрол, подчертаване на синтаксис, интелигентно попълване на код, фрагменти и рефакторинг на код.

Изтеглете го тук

Gedit

Gedit е безплатен редактор с отворен код, достъпен за всички операционни системи.

Изтеглете го тук

Sublime Text

Sublime Text е много популярен редактор с безплатен период за ползване и е достъпен за всички операционни системи.

Изтеглете го тук

Atom

Atom е друг популярен редактор. Той е безплатен, с отворен код и се предлага за Windows, OS X и Linux. Atom е разработен от GitHub.

Изтеглете го тук

Защо инсталираме редактор на код?

Може би се чудите защо инсталираме този специален софтуер за редактиране на код, вместо да използваме нещо като Word или Notepad.

Първата причина е, че кодът трябва да бъде обикновен текст, а проблемът с програми като Word и Textedit е, че те всъщност не произвеждат обикновен текст, те създават богат текст (с шрифтове и форматиране), използвайки персонализирани формати като RTF (формат на обогатен текст).

Втората причина е, че редакторите на код са специализирани за редактиране на код, така че те могат да предоставят полезни функции като подчертаване на код с цвят според значението му или автоматично затваряне на кавички.

Ще видим всичко това в действие по-късно. Скоро ще помислите за надеждния си стар редактор на код като за един от любимите си инструменти. :)

results matching ""

    No results matching ""