Django URLs

Готови сме да създадем нашата първа уеб страница: начална страница на твоя блог! Но първо нека научим малко повече за Django URLs.

Какво е URL?

URL е уеб адрес. Може да видиш URL всеки път когато посещаваш уебсайт – видимо е в полето за адрес на твоята търсачка. (Да! 127.0.0.1:8000 е URL! И https://djangogirls.org също е URL.)

URL

Всяка страница в Internet има нужда от собствен URL. По този начин твоето приложение знае какво трябва да покаже на потребителя, който отваря този URL. В Django използваме нещо наречено URLconf (URL конфигурация). URLconf е пакет от примери, които Django се опитва да съпостави със запитания URL за да намери правилния изглед.

Как работят URL в Django?

Нека отворим файла mysite/urls.py в редактора си и видим как изглежда:

mysite/urls.py

"""mysite URL Configuration

[...]
"""
from django.contrib import admin
from django.urls import path

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
]

Както може да видите, Django вече е сложил нещо за нас тук.

Редовете между трите кавички (''' or """) се наричат docstrings – може да ги изписвате в началото на файла, класове или методи за да обясните какво прави кода - като коментар. Те няма да се изпълнят от Python.

Администртивния URL, който посетихте в предната глава е вече тук:

mysite/urls.py

  path('admin/', admin.site.urls),

Този ред означава, че за всеки URL, който започва с admin/, Django ще намери съответстващ изглед view. В този случай въвеждаме много администраторски URL, така че да не е претъпкано в този малък файл – по-четимо и по-чисто.

Твоя първи Django URL!

Време е да създадете вашия първи URL! Искаме 'http://127.0.0.1:8000/' да бъде началната страница на нашия блог и да показва лист от публикации.

Също така искаме да задържим файла mysite/urls.py чист, така че да въведем URL от нашата blog апликация към главният файл mysite/urls.py.

Давайте напред, като добавите ред с който ще въведете blog.urls. Също ще искате да направите промени в from django.urls… реда, защото използваме функция include, така че вие трябва да добавите import към този ред.

Вашият файл mysite/urls.py трябва да изглежда ето така:

mysite/urls.py

from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', include('blog.urls')),
]

Django сега ще пренасочва всичко, което идва към 'http://127.0.0.1:8000/' до blog.urls и търси за следващи инструкции тук.

blog.urls

Създайте нов файл с име urls.py в директория на blog и го отворете с редактора си. И така! Добавете следните два реда:

blog/urls.py

from django.urls import path
from . import views

Тук въвеждаме функцията на Django path и всички наши изгледи ( views) от blog апликацията. (Все още нямаме никакви, но ще стигнем до там след минута!)

След това можем да добавим наши първи URL образец:

blog/urls.py

urlpatterns = [
  path('', views.post_list, name='post_list'),
]

Както виждате, сега приписваме изгледа наречен post_list към началния (root) URL. Този URL образец ще съвпадне с празен низ и преобразувателя в Django URL ще игнорира домейн името (т.е.,http://127.0.0.1:8000/), което започва с пълния път на URL. Този образец казва на Django, че views.post_list е правилното място да отиде, ако някой влезе в сайта ви на адрес 'http://127.0.0.1:8000/'.

Последната част, `name='post_list'</0, е името на URL, което ще бъде използване за идентифициране на изгледа. Това може да е също като името на изгледа, но може да е и нещо съвсем различно. Ние ще използваме именованите URL по-късно в нашият проект, тъй като е важно да се дадат имена на всеки URL в приложението. Също трябва да се опитаме да запазим имената на URL униканлни и лесни за запомняне.</p>

Ако сега се опитате да посетите http://127.0.0.1:8000/, ще видите съобщение от рода на 'web page not available' . Това е така, защото сървърът (помните командата runserver`?) вече не е активен. Погледнете в конзолата на сървъра си и разберете защо.

Error (Грешка)

Конзолата ви показва грешка, но не се тревожете – това всъщност е много полезно: Казва ви, че няма атрибут с име 'post_list'. Това е името на изгледа, който Django се опитва да намери и използва, но ние не сме го създали все още. На този етап, вашият /admin/ също няма да работи. Не се тревожете – ще стигнем и до там. Ако виждате съобщение с друга греша, опитайте се да презаредите уеб сървъра. За да направите това, в конзолния прозорец, където сте пуснали сървъра, натиснете Ctrl+C за да го спрете (Ctrl + C заедно). На Windows може би трябва да натиснете Ctrl+Break. След това трябва да презаредите уеб сървъра като напишете командата python manage.py runserver.

Ако искате да научите повече за Django URLconfs, вижте в официалната документация: https://docs.djangoproject.com/en/2.2/topics/http/urls/

results matching ""

  No results matching ""