Разширяване на шаблона

Друго хубаво нещо, което Django има за вас, е разширяване на шаблона. Какво означава това? Това означава, че можете да използвате същите части на вашия HTML за различни страници на вашия уебсайт.

Шаблоните помагат, когато искате да използвате една и съща информация или оформление на повече от едно място. Не е нужно да се повтаряте във всеки файл. И ако искате да промените нещо, не е необходимо да го правите във всеки шаблон, само в един!

Създайте основен шаблон

Базовият шаблон е най-основният шаблон, който разширявате на всяка страница от вашия уебсайт.

Нека създадем base.html файл в blog/templates/blog/:

blog
└───templates
  └───blog
      base.html
      post_list.html

След това го отворете в редактора на кода и копирайте всичко от post_list.html във base.html файл, като този:

blog/templates/blog/base.html

{% load static %}
<html>
  <head>
    <title>Django Girls blog</title>
    <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
    <link href='//fonts.googleapis.com/css?family=Lobster&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/blog.css' %}">
  </head>
  <body>
    <div class="page-header">
      <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
    </div>

    <div class="content container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-8">
        {% for post in posts %}
          <div class="post">
            <div class="date">
              {{ post.published_date }}
            </div>
            <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
            <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
          </div>
        {% endfor %}
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

След това в base.html заменете съдържанието в секцията <body> (всичко между <body> и </body>) с това:

blog/templates/blog/base.html

<body>
  <div class="page-header">
    <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
  </div>
  <div class="content container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-8">
      {% block content %}
      {% endblock %}
      </div>
    </div>
  </div>
</body>

Може да забележите, че това замени всичко от {% for post in posts %} до {% endfor %} с:

blog/templates/blog/base.html

{% block content %}
{% endblock %}

Но защо? Току-що създадохте block! Използвахте шаблонния маркер {% block %}, за да направите област, в която да бъде вмъкнат HTML код. Този HTML код ще идва от друг шаблон, който разширява този шаблон (base.html). Ще ви покажем как да направите това след малко.

Сега запишете base.html и отворете вашия blog/templates/blog/post_list.html отново в редактора на кода. Ще премахнете всичко по-горе {% for post in posts %} и под {% endfor %}. Когато приключите, файлът ще изглежда така:

blog/templates/blog/post_list.html

{% for post in posts %}
  <div class="post">
    <div class="date">
      {{ post.published_date }}
    </div>
    <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </div>
{% endfor %}

Искаме да използваме това като част от нашия шаблон за всички съдържателни блокове. Време е да добавите блокови тагове към този файл!

Искате вашият маркер за блока да съвпада с маркера във вашия base.html файл. Освен това искате той да включва всички кодове, които принадлежат във вашите блокове на съдържание. За целта поставете всичко между {% block content %} и {% endblock %}. Ето така:

blog/templates/blog/post_list.html

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <div class="post">
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
      <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </div>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Остана само едно нещо. Трябва да свържем тези два шаблона заедно. За това става въпрос в разширяващите се шаблони! Ще направим това, като добавим маркер за разширения в началото на файла. Ето така:

blog/templates/blog/post_list.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <div class="post">
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
      <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </div>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Това е! Запазете файла и проверете дали уебсайтът ви все още работи правилно. :)

Ако получите грешката TemplateDoesNotExist, това означава, че няма blog/base.html файл и имате runserver работещ в конзолата. Опитайте се да го спрете (като натиснете Ctrl + C - клавишите Control и C заедно) и го рестартирайте, като изпълните команда python manage.py runserver.

results matching ""

  No results matching ""