Динамични данни в шаблоните

Имаме различни парчета на места: Post моделът е дефиниран в models.py, имаме post_list във views.py и добавен шаблон. Но как всъщност ще направим, така че нашите публикации да се показват на HMTL шаблон? Защото това е, което искаме да направим – да вземем някакво съдържание (запазените модели в базата от данни) и да се показват хубаво на нашия шаблон, нали?

Това е точно, което views трябва да правят: свързват моделите с шаблоните. В нашия изглед за post_list ще трябва да вземем моделите, които искаме да показваме и да ги предадем на шаблоните. В изгледа ние определяме какво (модел) ще се изобразява в шаблона.

Добре, как ще го постигнем?

Трябва да отворим blog/views.py в редактора си. До момента post_list изгледа е такъв:

blog/views.py

from django.shortcuts import render

def post_list(request):
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Помните ли когато говорихме за вмъкване на код написан в различни файлове? Сега е моментът, в който трябва да вмъкнем модела, който създадохме в models.py. Ще добавим реда from .models import Post така:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from .models import Post

Точката преди models означава настояща директория или настояща апликация. Двата файла views.py и models.py са в една и съща директория. Това означава, че можем да използваме . и името на файла (без разширението .py). Тогава въвеждаме името на модела (Post).

Но след това какво? За да вземем всъщност публикация от Post модела ни трябва нещо наречено QuerySet.

QuerySet

Вече трябва да сте запознати как работят QuerySets. Говорихме за тях в главата Django ORM (QuerySets).

Сега искаме публикуваните ни блог постове сортирани по дата на публикуване, нали? Вече направихме това в главата QuerySets!

blog/views.py

Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')

И така, нека да отворим файла blog/views.py в редактора и добавим този код към функцията def post_list(request) -- но нека не забравяме първо да добавим from django.utils import timezone:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Последната липсваща част е подаването на QuerySet постове към контекста на шаблона. Не се притеснявайте -- ще обясним как става в по-следваща глава.

Моля забележете, че създадохме променлива за нашия QuerySet: posts. Ползвайте това като име на нашия QuerySet. От сега нататък можем да се отнасяме към него с това име.

В render функцията имаме един параметър request (всичко се получава от потребителят чрез Internet) и друг даващ файла на шаблона ('blog/post_list.html'). Последният параметър, {}, е място в което може да добавим някакви неща, така че шаблона да ги използва. Трябва да им дадем имена (ще се придържаме към 'posts' засега). :) Трябва да изглежда ето така: {'posts': posts}. Забележете, че частта преди : е низ; трябва да го заградите с кавички: ''.

И така накрая нашия файл blog/views.py трябва да изглежда така:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {'posts': posts})

Това е! Време е да се върнем към нашия шаблон и да покажем на екрана QuerySet!

Искате да прочетете малко повече за QuerySets в Django? Трябва да погледнете тук: https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/models/querysets/

results matching ""

  No results matching ""