Въведение в интерфейса на командния ред

За читателите у дома: тази глава е разгледана във видеото Вашият нов приятел: Командният ред.

Вълнуващо е, нали ?! Ще напишете първия си ред код само за няколко минути! :)

Нека ви запознаем с първия ви нов приятел: командният ред!

Следващите стъпки ще ви покажат как да използвате черния прозорец, който използват всички хакери. В началото може да изглежда малко страшно, но всъщност тази подкана просто чака команди от вас.

Забележка Моля, имайте предвид, че в тази книга използваме взаимозаменяемите термини „директория“ и „папка“, но те са едно и също нещо.

Какво е командният ред?

Прозорецът, който обикновено се нарича команден ред or интерфеса на командния ред, е текстово приложение за преглед, обработка и манипулиране на файлове на вашия компютър. Прилича много на Windows Explorer или Finder на Mac, но без графичния интерфейс. Други имена на командния ред са: cmd, CLI, prompt , console или terminal .

Отворете интерфейса на командния ред

За да започнем някои експерименти, първо трябва да отворим интерфейса на командния ред.

Opening: Windows

В зависимост от вашата версия на Windows и клавиатурата ви, едно от следните трябва да отвори команден прозорец (може да се наложи да експериментирате малко, но не е нужно да изпробвате всички тези предложения):

 • Отидете в менюто или екрана "Старт" и въведете "Команден ред" в полето за търсене.
 • Отидете в менюто "Старт" → Windows System → Команден ред.
 • Отидете в менюто Старт → Всички програми → Аксесоари → Команден ред.
 • Отидете на стартовия екран, задръжте мишката в долния ляв ъгъл на екрана и щракнете върху стрелката надолу, която се появява (на сензорен екран, вместо това натиснете нагоре от долната част на екрана). Страницата с приложения трябва да се отвори. Кликнете върху командния ред в секцията Windows.
 • Задръжте специалния клавиш Windows на клавиатурата си и натиснете клавиша "X". Изберете „Команден ред“ от изскачащото меню.
 • Задръжте клавиша на Windows и натиснете клавиша "R", за да получите прозорец "Изпълнение". Въведете "cmd" в полето и щракнете върху бутона OK.

Напишете "cmd" в прозореца "Изпълнение"

По-късно в този урок ще трябва да имате отворени два командни прозореца едновременно. Въпреки това, при някои версии на Windows, ако вече имате един отворен команден прозорец и се опитате да отворите втори, използвайки същия метод, той вместо това ще ви насочи към командния прозорец, който вече имате отворен. Опитайте го сега на вашия компютър и вижте какво ще се случи! Ако получите само един команден прозорец, опитайте някой от другите методи в списъка по-горе. Поне един от тях трябва да доведе до отваряне на нов команден прозорец.

Opening: OS X

Отидете на Applications → Utilities → Terminal.

Opening: Linux

Вероятно е под Applications → Accessories → Terminal или Applications → System → Terminal, но това може да зависи от вашата система. Ако не е там, можете да опитате да го потърсите в Google. :)

Prompt

Сега трябва да видите бял или черен прозорец, който чака вашите команди.

Prompt: OS X and Linux

Ако сте на Mac или Linux, вероятно виждате $, ето така:

command-line

$
Prompt: Windows

На Windows, вероятно виждате >, ето така:

command-line

>

Погледнете раздела за Linux малко по-горе - ще видите нещо повече от това, когато стигнете до PythonAnywhere по-късно в урока.

Всяка команда ще бъде предварително обозначена с $ или > и един интервал, но не бива да го въвеждате. Вашият компютър ще го направи вместо вас. :)

Само малка забележка: във вашия случай може да има нещо като C:\Users\ola> или Olas-MacBook-Air:~ ola$ преди знака на подкана и това е 100% ОК.

Частта до и включително $ или > се нарича командния ред или подкана за кратко. То ви подканва да въведете нещо там.

В ръковдството, когато искаме да въведете команда, ще включим $ или >, а понякога и повече вляво. Игнорирайте лявата част и въведете само командата, която започва след подкана.

Вашата първа команда (УРА!)

Нека започнем с въвеждането на тази команда:

Your first command: OS X and Linux

command-line

$ whoami
Your first command: Windows

command-line

> whoami

И след това натиснете enter. Това е нашият резултат:

command-line

$ whoami
olasitarska

Както можете да видите, компютърът току-що отпечата вашето потребителско име. Яко, а? :)

Опитайте да въведете всяка команда; не копирайте-поставете. Ще запомните повече по този начин!

Основи

Всяка операционна система има малко по-различен набор от команди за командния ред, така че не забравяйте да следвате инструкциите за вашата операционна система. Нека опитаме това, става ли?

Текуща директория

Би било хубаво да знаем къде сме сега, нали? Да видим. Въведете тази команда и натиснете enter:

Current directory: OS X and Linux

command-line

$ pwd
/Users/olasitarska

Забележка: 'pwd' означава 'print working directory' (принтиране работна директория).

Current directory: Windows

command-line

> cd
C:\Users\olasitarska

Забележка: 'cd' означава 'change directory' (промяна на директория). С PowerShell можете да използвате pwd точно както в Linux или Mac OS X.

Вероятно ще видите нещо подобно на вашата машина. След като отворите командния ред, обикновено стартирате в домашната директория на вашия потребител.


Научете повече за команда

Много команди, които можете да въведете в командния ред, имат вградена помощ, която можете да показвате и четете! Например, за да научите повече за текущата команда на директория:

Command help: OS X and Linux

OS X и Linux имат команда man, която ви предоставя помощ за команди. Опитайте man pwd и вижте какво пише, или поставете man преди други команди, за да видите помощта им. Изходът на man обикновено се изписва на страницата. Използвайте интервала, за да преминете към следващата страница, и q, за да прекратите прегледа на помощта.

Command Help: Windows

Добавянето на /? суфикс към повечето команди ще отпечата помощната страница. Може да се наложи да превъртите прозореца на вашата команда нагоре, за да видите всичко. Опитайте cd /?.

Списък на файлове и директории

И така, какво има в него? Ще е готино да разберем. Да видим:

List files and directories: OS X and Linux

command-line

$ ls
Applications
Desktop
Downloads
Music
...
List files and directories: Windows

command-line

> dir
 Directory of C:\Users\olasitarska
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   Applications
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   Desktop
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   Downloads
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   Music
...

Забележка: В PowerShell можете също да използвате 'ls' като в Linux и Mac OS X.


Промяна на текущата директория

Сега, нека да отидем на вашата директория Desktop:

Change current directory: OS X

command-line

$ cd Desktop
Change current directory: Linux

command-line

$ cd Desktop

Отбележи, че името на директорията "Desktop" може да се преведе на езика на вашия Linux акаунт. В такъв случай ще трябва да замените Desktop с преведеното име; например, Работен плот за български език.

Change current directory: Windows

command-line

> cd Desktop

Проверете дали наистина е променена:

Check if changed: OS X and Linux

command-line

$ pwd
/Users/olasitarska/Desktop
Check if changed: Windows

command-line

> cd
C:\Users\olasitarska\Desktop

Ето го!

PRO съвет: ако напишете cd D и след това натиснете tab на клавиатурата си, командният ред автоматично ще попълни останалото име, за да можете да навигирате по-бързо. Ако има повече от една папка, започваща с „D“, натиснете два пъти клавиша tab, за да получите списък с опции.


Създаване на директория

Какво ще кажете за създаването на тестова директория на вашия работен плот? Можете да го направите по този начин:

Create directory: OS X and Linux

command-line

$ mkdir practice
Create directory: Windows

command-line

> mkdir practice

Тази малка команда ще създаде папка с името practice на вашия работен плот. Можете да проверите дали е там, като погледнете на работния си плот или като изпълните команда ls или dir! Опитайте. :)

PRO съвет: Ако не искате да въвеждате едни и същи команди отново и отново, опитайте да натиснете стрелката нагоре и стрелка надолу на клавиатурата си, за да преминете през последните използвани команди.


Упражнение!

Малко предизвикателство за вас: в новосъздадената си директория practice създайте директория, наречена test. (Използвайте командите cd и mkdir.)

Решение:

Exercise solution: OS X and Linux

command-line

$ cd practice
$ mkdir test
$ ls
test
Exercise solution: Windows

command-line

> cd practice
> mkdir test
> dir
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   test

Поздравления! :)


Почистване

Не искаме да оставим бъркотия, така че нека премахнем всичко, което направихме до този момент.

Първо, трябва да се върнем към Desktop:

Clean up: OS X and Linux

command-line

$ cd ..
Clean up: Windows

command-line

> cd ..

Използването на .. с командата cd ще промени текущата ви директория на родителската директория (тоест директорията, която съдържа текущата ви директория).

Проверете къде се намирате:

Check location: OS X and Linux

command-line

$ pwd
/Users/olasitarska/Desktop
Check location: Windows

command-line

> cd
C:\Users\olasitarska\Desktop

Сега е време за изтриване на директорията practice:

Внимание: Изтриването на файлове с помощта на del, rmdir или rm е безвъзвратно, което означава, че изтритите файлове ще изчезнат завинаги! Затова бъдете много внимателни с тази команда.

Delete directory: Windows Powershell, OS X and Linux

command-line

$ rm -r practice
Delete directory: Windows Command Prompt

command-line

> rmdir /S practice
practice, Are you sure <Y/N>? Y

Готово! За да сме сигурни, че е действително изтрита, нека проверим:

Check deletion: OS X and Linux

command-line

$ ls
Check deletion: Windows

command-line

> dir

Изход

Това е засега! Можете спокойно да затворите командния ред. Да го направим по хакерския начин, съгласни? :)

Exit: OS X and Linux

command-line

$ exit
Exit: Windows

command-line

> exit

Готино, а? :)

Обобщение

Ето обобщение на някои полезни команди:

Команда (Windows) Команда (Mac OS / Linux) Описание Пример
exit exit затваряне на прозореца exit
cd cd промяна на директория cd test
cd pwd показване на текущата директория cd (Windows) или pwd (Mac OS / Linux)
dir ls списък директории / файлове dir
copy cp копие на файл copy c:\test\test.txt c:\windows\test.txt
move mv преместване на файл move c:\test\test.txt c:\windows\test.txt
mkdir mkdir създаване на нова директория mkdir testdirectory
rmdir (или del) rm изтриване на файл del c:\test\test.txt
rmdir /S rm -r изтриване на директория rm -r testdirectory
[CMD] /? man [CMD] получете помощ за команда cd /? (Windows) или man cd (Mac OS / Linux)

Това са само малка част от командите, които можете да изпълнявате във вашия команден ред, но днес няма да използвате нищо повече от това.

Ако ви е любопитно, ss64.com съдържа пълна справка с команди за всички операционни системи.

Готови?

Нека се потопим в Python!

results matching ""

  No results matching ""