Администратор на Django

За добавяне, редактиране и изтриване на публикациите, които току-що моделирахме, ще използваме администратора на Django.

Нека отворим файла blog/admin.py в редактора на кода и заменим съдържанието му с това:

blog/admin.py

from django.contrib import admin
from .models import Post

admin.site.register(Post)

Както можете да видите, ние импортираме (включваме) модела Post, дефиниран в предишната глава. За да направим модела ни видим на страницата на администратора, трябва да регистрираме модела с admin.site.register(Post).

Добре, време да разгледаме нашия модел Post. Не забравяйте да стартирате python manage.py runserver в конзолата, за да стартирате уеб сървъра. Отидете до вашия браузър и напишете адреса http://127.0.0.1:8000/admin/. Ще видите страница за вход като тази:

Страница за вход

За да влезете, трябва да създадете superuser - потребителски акаунт, който има контрол върху всичко в сайта. Върнете се в командния ред, напишете python manage.py createsuperuser и натиснете enter.

Не забравяйте, че за да пишете нови команди, докато уеб сървърът работи, отворете нов прозорец на терминала и активирайте своя virtualenv. Прегледахме как да пишете нови команди във Вашия първи проект на Django!, в секцията Стартиране на уеб сървъра.

Mac OS X or Linux:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py createsuperuser

Windows:

(myvenv) C:\Users\Name\djangogirls> python manage.py createsuperuser

Когато бъдете подканени, въведете потребителското си име (малки букви, без интервали), имейл адрес и парола. Не се притеснявайте, че не можете да видите паролата, която въвеждате - така трябва да бъде. Въведете я и натиснете enter, за да продължите. Резултатът трябва да изглежда така (където потребителското име и имейл трябва да са ваши собствени):

Username: ola
Email address: ola@example.com
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.

Върнете се в браузъра си. Влезте с избраните от вас име и парола на superuser; трябва да видите таблото за управление на Django.

Django администратор

Отидете на постове и експериментирайте малко с тях. Добавете пет или шест публикации в блога. Не се притеснявайте за съдържанието - вижда се само на вашия локален компютър - можете да копирате и поставите някакъв текст от този урок, за да спестите време. :)

Уверете се, че поне две или три публикации (но не всички) имат зададена дата на публикуване. По-късно ще бъде полезно.

Django администратор

Ако искате да знаете повече за администратора на Django, трябва да проверите документацията на Django: https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/contrib/admin/

Това вероятно е подходящ момент да вземете кафе (или чай) или нещо за хапване, за да се "заредите". Създадохте първия си модел Django - заслужавате малка почивка!

results matching ""

    No results matching ""