Django admin

Chceš-li přidávat, upravovat a mazat příspěvky, které jsme právě vymodelovaly, použijeme Django admin.

Otevřeme soubor blog/admin.py a nahradíme jeho obsah následujícím kódem:

from django.contrib import admin
from .models import Post

admin.site.register(Post)

Jak vidíš, importujeme (vkládáme) Post model definovaný v předchozí kapitole. Pro zviditelnění našeho modelu na admin stránce musíme zaregistrovat model pomocí admin.site.register(Post).

OK, je čas se podívat na náš Post model. Nezapomeň spustit Pythonu manage.py runserver v konzoli www serveru. Přejdi do prohlížeče a zadej adresu http://127.0.0.1:8000/admin/. Uvidíš přihlašovací stránku jako je tato:

Login page

Chceš-li se přihlásit, musíš vytvořit superusera - uživatele, který má kontrolu nad celou webovou stránkou. Vrať se do příkazového řádku, zadej python manage.py createsuperuser a stiskni klávesu enter. Po zobrazení výzvy zadej své uživatelské jméno (malá písmena, bez mezer), e-mailovou adresu a heslo. Nedělej si starosti, že nevidíš heslo, které zadáváš - tak to má být. Jen ho napiš a stiskni enter pro pokračování. Výstup by měl vypadat takto (kde uživatelské jméno a e-mail by měly být tvé vlastní):

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py createsuperuser
Username: admin
Email address: admin@admin.com
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.

Vrať se do svého prohlížeče. Přihlas se pomocí pověření superuživatele, kterého jsi právě vytvořila; měla bys vidět Django admin dashboard/nástěnku.

Django admin

Klikni na příspěvky/Posts a trochu si s nimi pohraj. Přidej pět nebo šest příspěvků blogu. Nedělej si starosti s obsahem - pro ušetření času můžeš jednoduše kopírovat a vložit nějaký text z tohoto kurzu :).

Ujisti se, že alespoň dva nebo tři příspěvky (ale ne všechny) mají nastavené datum publikování. Později to bude užitečné.

Django admin

Pokud chceš vědět více o Django admin, koukni se do Django dokumentace: https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/contrib/admin/

V tuto chvíli je asi dobrý čas dát si pro trochu vzpruhy kávu, čaj nebo něco k jídlu. Vytvořila jsi svůj první model Django - zasloužíš si malý oddech!

results matching ""

    No results matching ""