Úvod do HTML

Co je to šablona?

Šablona je soubor, který můžeme opakovaně použít pro prezentaci různých informací v konzistentním formátu - například bys mohla šablonu použít pro psaní dopisu, protože ačkoli každý dopis může obsahovat jinou zprávu a být adresován jiné osobě, všechny dopisy budou sdílet stejný formát.

Formát Django šablony je popsán v jazyku nazývaném HTML (Je to to stejné HTML, které jsme zmínili v první kapitole Jak funguje internet).

Co je HTML?

HTML je jednoduchý kód, který je interpretován tvým webovým prohlížečem - jako je Chrome, Firefox nebo Safari - aby se uživateli zobrazila webová stránka.

HTML je zkratka od "HyperText Markup Language". HyperText znamená, že je to typ textu, který podporuje hypertextové odkazy mezi stránkami. Markup znamená, že jsme vzali dokument a označili ho kódem, abychom něčemu (v tomto případě prohlížeči) řekli, jak interpretovat stránku. HTML kód se vytváží pomocí tagů. Každý začíná znakem < a končí znakem >. Tyto tagy představují elementy značkovacího jazyka (Markup).

Tvá první šablona!

Vytvoření šablony znamená vytvoření souboru šablony. Všechno je soubor, že? Toho sis už asi všimla.

Šablony jsou uloženy v adresáři blog/templates/blog. Takže nejdříve vytvoř adresář templates uvnitř tvé blog složky. Potom vytvoř další složku nazvanou blog uvnitř templates složky:

blog
└───templates
  └───blog

(Mohlo by tě zajímat proč potřebujeme dva adresáře s názvem blog - jak později zjistíš, je to pouze užitečná konvence, která dělá život jednodušším, když věci začnou být komplikovanější.)

A teď vytvoř soubor post_list.html uvnitř adresáře blog/templates/blog. Prozatím ho nech prázdný.

Podívej se, jak tvá stránka vypadá teď: http://127.0.0.1:8000/

Pokud máš stále chybu TemplateDoesNotExists, zkus restartovat server. Běž do příkazové řádky, zastav server zmáčknutím Ctrl+C (Control a C zároveň) a znovu ho rozběhni pomocí příkazu python manage.py runserver.

Figure 11.1

Žádná chybová hláška! Gratulujeme :) Nicméně na tvé stránce se ještě nezveřejnilo nic kromě prázdné stránky, protože tvá šablona je také prázdná. To musíme napravit.

Do souboru šablony (template) přidej následující:

<html>
  <p>Ahoj!</p>
  <p>Funguje to!</p>
</html>

Tak jak tvá stránka vypadá teď? Klikni a zjisti to: http://127.0.0.1:8000/

Figure 11.2

Fungovalo to! Pěkná práce :)

 • Nejzákladnější tag, <html>, je vždy na začátku jakékoli stránky a </html> na jejím konci. Jak vidíš, celý obsah stránky je mezi otevíracím tagem <html> a zavíracím tagem </html>
 • <p> je tag pro element paragraf; </p> každý paragraf ukončuje

Head & body

Každá HTML stránka je také rozdělena na dva elementy: head (hlavu) a body (tělo).

 • head je element, který obsahuje informace o dokumentu, které se nezobrazují na webu.

 • body je element, který obsahuje vše ostatní, co se zobrazuje jakou součást webové stránky.

<head> používáme, abychom prohlížeči sdělili konfiguraci stránky, <body>, abychom řekli, co na té stránce skutečně je.

Například dovnitř <head> můžeš dát element title (titulek), třeba takhle:

<html>
  <head>
    <title>Ola's blog</title>
  </head>
  <body>
    <p>Ahoj!</p>
    <p>Funguje to!</p>
  </body>
</html>

Ulož soubor a načti znovu svou stránku.

Figure 11.3

Všimla sis, že prohlížeč už ví, že "Ola's blog" je titulek stránky? Interpretoval <title>Ola's blog</title> a umístil text jako název záložky.

Pravděpodobně sis také všimla, že každý otevírací tag je doplněn zavíracím tagem se znakem /, a že elementy jsou vnořené (tzn. že nemůžeš zavřít daný tag, dokud nejsou zavřeny všechny tagy uvnitř).

Je to jako dávat věci do krabic. Máš jednu velkou krabici, <html></html>; uvnitř je <body></body>. A ta obsahuje další, menší krabice: <p></p>.

Musíš dodržovat pravidlo zavíracích tagů a vnořených elementů - pokud ne, prohlížeč je nemusí správně interpretovat a tvá webová stránka se bude zobrazovat nesprávně.

Přizpůsob si šablonu

Teď si můžeš užít trochu zábavy a pokusit se přizpůsobit si svou šablonu! Tady je pár užitečných tagů:

 • <h1>Hlavní nadpis</h1> - Pro tvůj nejdůležitější nadpis
 • <h2>Pod-nadpis</h2> pro nadpis na nižší úrovni
 • <h3>Pod-pod-nadpis</h3> ... a tak dále, až k <h6>
 • <em>text</em> zvýrazňuje tvůj text
 • <strong>text</strong> zvýrazňuje tvůj text silnějji
 • <br /> vkládá novou řádku (dovnitř br nemůžeš nic dát)
 • <a href="https://djangogirls.org">link</a> vytváří odkaz
 • <ul><li>První položka seznamu</li><li>druhá položka seznamu</li></ul> vytváří seznam, zrovna jako tento!
 • <div></div> definuje sekce stránky

Zde je příklad celé šablony:

<html>
  <head>
    <title>Django Girls blog</title>
  </head>
  <body>
    <div>
      <h1><a href="">Django Girls Blog</a></h1>
    </div>

    <div>
      <p>published: 14.06.2014, 12:14</p>
      <h2><a href="">Můj první příspěvek</a></h2>
      <p>Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.</p>
    </div>

    <div>
      <p>published: 14.06.2014, 12:14</p>
      <h2><a href="">Můj druhý příspěvek</a></h2>
      <p>Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh.</p>
    </div>
  </body>
</html>

Tady vytvoříme tři div sekce.

 • První div element obsahuje titulek našeho blogu - jeho nadpis a odkaz
 • Další dva div elementy obsahují naše příspěvky s datem zveřejnění, na h2 s titulkem příspěvku se dá kliknout a dva p (paragrafy) obsahují text, jeden datum a druhý samotný příspěvek.

To nám dá následující výsledek:

Figure 11.4

Jupííí! Ale teď naše šablona zobrazuje jen neměnné informace - dříve jsme ovšem mluvily o tom, že šablony nám umožňují zobrazovat různé informace ve stejném formátu.

Co ve skutečnosti chceme, je zobrazit opravdové příspěvky přidané v našem Django administrátorském rozhraní - a to se chystáme udělat za chvilku.

Ještě jedna věc: nasaďme to!

Bylo by fajn vidět všecho tohle venku a živě na internetu, že ano? Pojďme udělat další PythonAnywhere nasazení (deploy):

Commitni a hoď svůj kód na GitHub

Nejdříve se podívejme, které soubory se změnily od posledního nasazení (deploy). Zadej tyto příkazy lokálně (ne na PythonAnywhere):

$ git status

Ujisti se, že jsi v djangogirls adresáři a řekni gitu, ať zahrne všechny nové změny v adresáři:

$ git add --all .

Poznámka -A (zkratka pro "all", tj. "vše") znamená, že git také rozpozná, jestli jsi smazala nějaké soubory (defaultně rozpoznává pouze nové a modifikované soubory). Taky si vzpomeň (ze 3. kapitoly), že . znamená aktuální adresář.

Než nahrajeme všechny soubory, zkontrolujme, co bude git nahrávat (všechny soubory, které bude git nahrávat, se zobrazí zeleně):

$ git status

Jsme skoro u konce, teď je čas uložit změny do historie. Vytvoříme "commit zprávu", kde popíšeme, co jsme změnily. Můžeš napsat, cokoli tě napadne, ale je užitečné napsat něco popisného, aby sis v budoucnosti mohla vzpomenout, cos udělala.

$ git commit -m "Změněn HTML kód stránek."

Poznámka Ujisti se, že používáš dvojité uvozovky kolem zprávy.

Jakmile jsme s tímto hotovy, nahrajeme (push) naše změny na GitHub:

git push

Stáhni svůj nový kód na PythonAnywhere a načti webovou aplikaci

$ cd ~/my-first-blog
$ source myvenv/bin/activate
(myvenv)$ git pull
[...]
(myvenv)$ python manage.py collectstatic
[...]

A sleduj svůj kód, jak se stahuje. Pokud si chceš zkontrolovat, že se kód opravdu nahrál, můžeš skočit do záložky Files a podívat se na svůj kód na PythonAnywhere.

 • A konečně, skoč na záložku Web a klikni na Reload (Znovu načíst).

Tvůj update by měl běžet živě! Obnov svou stránku v prohlížeči. Měla bys vidět změny :)

results matching ""

  No results matching ""