Dynamická data v šablonách

Máme různé části na svém místě: Post model je definován v models.py, post_list máme v views.py a máme přidanou šablonu. Ale jak skutečně přinutíme naše příspěvky objevit se v naší HTML šabloně? Protože to je to, co chceme: Vzít nějaký obsah (modely uložené v databázi) a zobrazit je hezky v naší šabloně, správně?

To je přesně to, co views mají dělat: spojovat modely a šablony. Do našeho post_list view budeme potřebovat vzít modely, které chceme zobrazit a předat je šabloně. Takže v podstatě se ve view rozhodneme, co (model) bude zobrazeno v šabloně.

OK, tak jak toho dosáhneme?

Potřebujeme otevřít blog/views.py. Prozatím post_list view vypadá takhle:

from django.shortcuts import render

def post_list(request):
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Vzpomínáš si, jak jsme mluvily o zahrnování kódu napsaného v různých souborech? Teď je ten moment, kdy musíme zahrnout model, který jsme napsaly do models.py. Přidáme tuto řádku from .models import Post:

from django.shortcuts import render
from .models import Post

Tečka po from znamená aktuální adresář nebo aktuální aplikace. Protože se views.py a models.py nachází ve stejném adresáři, můžeme jednoduše použít . a jméno souboru (bez .py). Potom importujeme název modelu (Post).

Ale co dál? Abychom mohly vzít skutečné příspěvky z Post, potřebujeme něco, čemu říkáme QuerySet.

QuerySet

Už bys měla mít povědomí o tom, jak QuerySety fungují. To jsme probraly v kapitole Django ORM (QuerySets).

Takže teď nás zajímá seznam příspěvků, které jsou publikovány a setříděny podle published_date, že? To jsme už udělaly v kapitole na QuerySety!

Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')

Teď tento kousek kódu vložíme do souboru blog/views.py do funkce def post_list(request):

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Vezmi, prosím, na vědomí, že jsme vytvořily proměnnou pro QuerySet: posts. Považuj to za název našeho QuerySetu. Od teď k němu budeme referovat tímto názvem.

Kód také používá funkci timezone.now(), takže potřebujeme přidat import pro timezone.

Poslední chybějící část je předat posts QuerySet do šablony (jak ho zobrazit si ukážeme v další kapitole).

Ve funkci render už máme parametr request (všechno, co přijmeme od uživatele přes internet) a šablonu 'blog/post_list.html'. Poslední parametr, který vypadá takhle: {}, je místo, kam můžeme přidat nějaké věci, u kterých chceme, aby je šablona mohla používat. Potřebujeme je pojmenovat (teď zůstaneme u 'posts' :)). Mělo by to vypadat takhle: {'posts': posts}. Všimni si, prosím, že část před : je string: musíš ho obalit uvozovkami ''.

A nakonec by náš blog/views.py soubor měl vypadat takhle:

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {'posts': posts})

A je to! Čas jít zpět do šablony a zobrazit tento QuerySet!

Pokud si chceš přečíst něco víc o QuerySetech v Django, měla by ses podívat sem: https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/models/querysets/

results matching ""

  No results matching ""