Rozšíření tvé aplikace

Dokončily jsme již všechny kroky potřebné k vytvoření našeho webu: víme, jak napsat model, url, view a šablonu. Víme také, jak udělat naše webové stránky pěkné.

Čas na procvičení!

První věc, kterou potřebujeme v našem blogu, je pochopitelně stránka, která zobrazí jeden příspěvek, že ano?

Již máme Post model, takže nebudeme muset přidávat nic k models.py.

Vytvoření šablony odkazu na post detail

Začneme s přidáním odkazu do blog/templates/blog/post_list.html souboru. Zatím by měl vypadat takto:

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <div class="post">
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
      <h1><a href="">{{ post.title }}</a></h1>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </div>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Chceme mít odkaz ze seznamu příspěvků na stránku detail příspěvku. Změňme < h1 >< href ="">{{ post.title }}< /a></h1> tak, aby odkazoval na stránku detailu příspěvku:

<h1><a href="{% url 'post_detail' pk=post.pk %}">{{ post.title }}</a></h1>

Čas k vysvětlení tajemného {% url 'post_detail' pk=post.pk %}. Jak asi tušíš, {% %} tato notace znamená, že používáme Django šablonovací značky. Tentokrát použijeme jednu, která pro nás vytvoří adresu URL.

blog.views.post_detail je cesta k post_detail view, který chceme vytvořit. Poznámka: blog je název naší aplikace (adresář blog), views je jméno ze souboru, views.py a poslední kousek - post_detail - je název view.

Teď, když půjdeme na: http://127.0.0.1:8000/, dostaneme chybu (což očekáváme, protože nemáme adresu URL nebo view pro post_detail). View bude vypadat takto:

NoReverseMatch error

Vytváříme adresu URL na detail příspěvku

Pojďme vytvořit adresu URL v urls.py pro náš post_detail view!

Chceme, aby se detail našeho prvního příspěvku zobrazil na této URL: http://127.0.0.1:8000/post/1/

Pojďme vytvořit adresu URL v souboru blog/urls.py odkazující Django na view s názvem post_detail, který bude zobrazovat celý příspěvek blogu. Přidej řádek url (r'^post/(?)P< pk>[0-9]+)/$', views.post_detail, name='post_detail'), do souboru blog/urls.py. Tento soubor by měl vypadat takto:

 from django.conf.urls import url
 from . import views

urlpatterns = [
  url(r'^$', views.post_list, name='post_list'),
  url(r'^post/(?P<pk>[0-9]+)/$', views.post_detail, name='post_detail'),
 ]

Tato část ^post/(?)P<pk>[0-9] +)/$ vypadá děsivě, ale bez obav - my ti to vysvětlíme: - začíná to ^ – "to znamená začátek řetězce" - post/ znamená pouze to, že po začátku by adresa URL měla obsahovat slovo post a /. Zatím dobré. - (?P<pk>[0-9]+) - Tato část je složitější. Znamená to, že Django vezme vše, co zde bude umístěné, a přesune to do view do proměnné s názvem pk. [0-9] nám také říká, že to může být pouze číslo, ne písmeno (takže cokoliv mezi 0 a 9). + znamená, že je zde má být jedna nebo více číslic. Takže něco jako http://127.0.0.1:8000/post // není platné URL, ale http://127.0.0.1:8000/post/1234567890/ je naprosto v pořádku! -/ - pak potřebujeme / znovu znak / - $ - znamená "konec" řetězce!

Znamená to, že pokud zadáte http://127.0.0.1:8000/post/5/ do prohlížeče, Django pochopí, že hledáte view s názvem post_detail a přenese informaci, že pk se rovná 5 do view.

pk je zkratka pro primární klíč. Tento název se často používá v Django projektech. Ale můžeš si své proměnné pojmenovat jak chceš (nezapomeň: malá písmena a _ namísto mezer!). Například namísto (?. P <pk>[0-9]+) máme proměnnou post_id, takže tento kousek pak vypadá takto: (?P< post_id> [0-9]+).

OK, přidaly jsme nový vzor adresy URL do blog/urls.py! Musíme obnovit stránku: http://127.0.0.1:8000/. Ještě další chyba, jak jsme čekaly!

AttributeError

Pamatuješ si, jaký je další krok? Jistě: Přidat view!

Přidání view pro detail příspěvku

Tentokrát má náš view uveden dodatečný parametr pk. Náš view potřebuje tento parametr zachytit, že? Takže definujeme naši funkci jako def post_detail (request, pk):. Všimni si, že musíme použít přesně stejný název jako ten, který jsme určili v URL (pk). Vynechání této proměnné je nesprávné a bude mít za následek chybu!

A teď chceme dostat jeden a pouze jeden příspěvek z blogu. K tomu můžeme použít querysets jako je tento:

Post.objects.get(pk=pk)

Ale tento kód má problém. Pokud neexistuje žádný Post s primárním klíčem (pk), dostaneme velice nepěknou chybu!

DoesNotExist error

A to my nechceme! Ale samozřejmě Django přichází s něčím, co nám to pomůže ošetřit za nás: get_object_or_404. V případě, že neexistuje žádný Post s daným pk, zobrazí se mnohem hezčí stránka (nazývaná Page Not Found 404).

Page not found

Dobrou zprávou je, že můžeš skutečně vytvořit vlastní stránku Page Not Found 404 a udělat ji tak pěkně, jak jen chceš. Ale to teď není tak důležité, takže to přeskočíme.

Ok, čas k přidání view do našeho souboru views.py!

Měla bys otevřít blog/views.py a přidat následující kód:

from django.shortcuts import render, get_object_or_404

Poblíž jiné řádky from. A na konec souboru přidáme náš view:

def post_detail(request, pk):
   post = get_object_or_404(Post, pk=pk)
   return render(request, 'blog/post_detail.html', {'post': post})

Ano. Je na čase aktualizovat stránku: http://127.0.0.1:8000 /

Post list view

Fungovalo to! Ale co se stane, když klepneš na odkaz v názvu příspěvku?

TemplateDoesNotExist error

Ach ne! Další chyba! Ale my už víme, jak s tím naložit správně. Musíme přidat šablonu.

Vytvoření šablony pro detail příspěvku

Vytvoříme soubor blog/templates/blog s názvem post_detail.html.

Celý příkaz bude vypadat takto:

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  <div class="post">
    {% if post.published_date %}
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
    {% endif %}
    <h1>{{ post.title }}</h1>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </div>
{% endblock %}

Opět rozšiřujeme base.html. V bloku content chceme zobrazit published_date příspěvku (pokud existuje), název a text. Ale měli bychom probrat některé důležité věci.

{% if ... %} ... {% endif %} je značka šablony, kterou můžeme použít, když chceme něco zkontrolovat (nezapomeň , if... else... v kapitole Úvod do Pythonu?). V tomto případě chceme zjistit, jestli published_date příspěvku není prázdný.

OK, teď můžeme aktualizovat naše stránky a uvidíš, jestli Page Not Found je pryč.

Post detail page

Hurá! Funguje to!

Ještě jedna věc: čas nasadit aplikaci!

Bylo by dobré zjistit, jestli naše webové stránky budou stále fungovat na PythonAnywhere. Zkusme je znovu nasadit.

$ git status
$ git add --all .
$ git status
$ git commit -m "Added view and template for detailed blog post as well as CSS for the site."
$ git push
$ cd my-first-blog
$ source myvenv/bin/activate
(myvenv)$ git pull
[...]
(myvenv)$ python manage.py collectstatic
[...]
 • Nakonec jdi na kartu Web a klikni na Reload.

A mělo by to být! Gratulujeme :)

results matching ""

  No results matching ""