Tvůj první Django projekt!

Část této kapitoly je založena na kurzu Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Části této kapitoly jsou založeny na django-marcador tutorial licencováno pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 mezinárodní licencí. Ochranou známku pro Django-marcador drží Markus Zapke-Gründemann et al.

Chceme vytvořit jednoduchý blog!

Prvním krokem je začít s novým projektem Django. V podstatě to znamená, že budeš spouštět některé skripty z Djanga, které vytvoří kostru Django projektu pro tebe. To je jen halda adresářů a souborů, které budeme později používat.

Názvy některých souborů a adresářů jsou pro Django velmi důležité. Neměla bys přejmenovávat soubory, které vytvoříme. Přesouvat je na jiné místo také není dobrý nápad. V Django je třeba zachovat určitou strukturu, abychom mohli najít důležité věci.

Nezapomeň spouštět vše ve svém virtualenv. Pokud nevidíš předponu (myvenv) ve své konzoli, je potřeba aktivovat virtualenv. Jak se to dělá jsme si vysvětlily v kapitole Django instalace v části práce s virtualenv. Napiš myvenv\Scripts\activate na systému Windows nebo source myvenv/bin/activate na systému Mac OS / Linux.

V MacOS a Linux konzoli bys měla spustit následující příkaz; nezapomeň přidat tečku . na konci:

(myvenv) ~/djangogirls$ django-admin startproject mysite .

V systému Windows; nezapomeň přidat tečku . na konci:

(myvenv) C:\Users\Name\djangogirls> django-admin.py startproject mysite .

Tečka . je zásadní, protože říká, že skript pro instalaci Django se má provést v aktuálním adresáři (pro který je tečka . zkratkou - odkazem)

Poznámka: Při zadávání těchto příkazů nezapomeň zadat pouze část, která začíná django admin nebo django-admin.py. (myvenv) ~/djangogirls$ a (myvenv) C:\Users\Name\djangogirls> – tyto části jsou jen příklad cesty, kam budeš zadávat své příkazy.

django-admin.py je skript, který za tebe vytvoří adresáře a soubory. Nyní bys měla mít adresářovou strukturu, která vypadá následovně:

djangogirls
├───manage.py
└───mysite
    settings.py
    urls.py
    wsgi.py
    __init__.py

manage.py je skript, který slouží k řízení tvé webové stránky. S ním bude možné kromě jiného spustit webový server na tvém počítači bez instalovaní čehokoli jiného.

Soubor settings.py obsahuje konfiguraci tvé webové stránky.

Pamatuješ, jak jsme mluvili o pošťákovi, který zjišťuje kam doručit dopis? Soubor urls.py obsahuje seznam vzorů, které používá urlresolver.

Prozatím budeme ignorovat ostatní soubory - nechceme v nich nic měnit. Jediná věc, na kterou nezapomeň, je, že žádný ze souborů se nemaže!

Změna nastavení

Pojďme udělat nějaké změny v mysite/settings.py. Otevři soubor pomocí editoru kódu, který jsi si nainstalovala dříve.

Bylo by hezké mít na svých stránkách správný čas. Přejdi na wikipedia timezones list a zkopíruj příslušné časové pásmo (TZ). (např. Europe/Prague)

V settings.py najdi řádek, který obsahuje TIME_ZONE, a uprav jej tak, aby obsahoval tvoje vlastní časové pásmo:

TIME_ZONE = 'Europe/Prague'

Uprav "Europe/Prague" podle potřeby.

Budeme také muset přidat cestu pro statické soubory (o statických souborech a CSS se dozvíme dále v tutorialu). Přejdi na konec souboru a pod položkou STATIC_URL, přidej nový název STATIC_ROOT:

STATIC_URL = '/static/'
STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'static'

Nastavení databáze

Existuje mnoho různých databázových softwarů, které mohou ukládat data pro tvůj web. My budeme používat výchozí sqlite3.

Ta je již nastavena v konfiguračním souboru mysite/settings.py:

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
  }
}

Chceš-li vytvořit databázi pro náš blog, spusť následující příkaz v konzoli: python manage.py migrate (pro spuštění musíš být v adresáři djangogirls, který obsahuje soubor manage.py). Pokud vše půjde dobře, měla bys uvidět něco takového:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py migrate
Operations to perform:
 Synchronize unmigrated apps: messages, staticfiles
 Apply all migrations: contenttypes, sessions, admin, auth
Synchronizing apps without migrations:
  Creating tables...
   Running deferred SQL...
  Installing custom SQL...
Running migrations:
 Rendering model states... DONE  Applying contenttypes.0001_initial... OK
 Applying auth.0001_initial... OK
 Applying admin.0001_initial... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
 Applying sessions.0001_initial... OK

A máme hotovo! Čas spustit webový server a měla bys vidět naše fungující webové stránky!

Pro spuštění musíš být v adresáři, který obsahuje soubor manage.py (adresář djangogirls). V konzoli spustíš webový server zadáním python manage.py runserver:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py runserver

Pokud pracuješ v systému Windows a nezdaří se to s chybovou zprávou UnicodeDecodeError, použij tento příkaz:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py runserver 0:8000

Nyní vše, co musíš udělat, je zkontrolovat, zda naše webové stránky běží - otevři svůj prohlížeč (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer nebo co používáš) a zadej adresu:

http://127.0.0.1:8000/

Webový server ti znemožní použít příkazovou řádkou, dokud jej nezastavíš. Chceš-li zadat další příkazy, spusť nové okno terminálu a aktivuj svůj virtualenv. Chceš-li zastavit server WWW, přepni se zpět do okna, ve kterém je spuštěn, a kombinací kláves CTRL + C - tlačítka CTRL a C, které stiskneš dohromady (na Windows, možná musíš stisknout kombinaci kláves Ctrl + Break) – ukončíš proces.

Blahopřejeme! Právě jsi vytvořila svůj první web a spustila jej pomocí webového serveru! Není to super?

Fungovalo to!

Připravena pro další krok? Je tu čas k vytvoření nějakého obsahu!

results matching ""

  No results matching ""