Django views – je čas začít tvořit!

Nejdříve se musíme zbavit chyb, které jsme vytvořily v předchozí kapitole :)

View je místo, kam píšeme "logiku" naší aplikace. Bude požadovat informace z modelu, který jsi vytvořila dříve, a předá je šabloně. Šablonu vytvoříme v příští kapitole. View jsou vlastně jen Python funkce, které jsou o trochu složitější než funkce z kapitoly Úvod do Pythonu.

View se dávají do souboru views.py. My si teď přidáme naše vlastní view do souboru blog/views.py.

blog/views.py

OK, pojďme otevřít tento soubor a podívat se, co tam je:

from django.shortcuts import render

# Create your views here.

Zatím zde není příliš informací. Nejjednodušší view může vypadat následovně.

def post_list(request):
    return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Jak vidíš vytvořily, jsme metodu (def) nazvanou post_list, která přebírá request(žádost) a return (vrací) metodu render, která bude vykreslovat naši šablonu blog/post_list.html.

Ulož soubor, přejdi na http://127.0.0.1:8000/ a podívej se, co se nám nyní zobrazí.

Další chyba! Přečti si, co je špatně nyní:

Error

Je to jednoduché: TemplateDoesNotExist. Musíme opravit tuto chybu a v následující kapitole vytvořit šablonu!

Další informace ohledně Django views získáš v oficiální dokumentaci na: https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/http/views/

results matching ""

    No results matching ""