Django URL

Chystáme se napsat naši první webovou stránku: homepage pro tvůj blog! Ale nejdřív si něco málo řekneme o Django URL.

Co je adresa URL?

Adresa URL je jednoduše webová adresa. Adresu URL můžeš vidět pokaždé, když navštívíš webové stránky - je vidět v adresním řádku tvého prohlížeče (Ano! 127.0.0.1:8000 je adresa URL! A https://djangogirls.org je také adresa URL):

Url

Každá stránka na internetu potřebuje svou vlastní URL. Tímto způsobem aplikace ví, co by měla ukázat uživateli, který otevře URL. V Djangu používáme takzvaný URLconf (URL konfigurace). URLconf je sada vzorů, podle kterých Django zpracuje URL a pokusí se najít správné view.

Jak fungují URL v Djangu?

Pojďme otevřít soubor mysite/urls.py v tvém zvoleném editoru kódu a uvidíme, jak vypadá:

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin

urlpatterns = [
  # Examples:
  # url(r'^$', 'mysite.views.home', name='home'),
  # url(r'^blog/', include('blog.urls')),

  url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
]

Jak vidíš, Django už má tady něco pro nás připravené.

Řádky, které začínají na #, jsou komentáře - to znamená, že tyto řádky nebudou spuštěny v Pythonu. Docela užitečný nástroj, ne?

Admin URL, které jsi navštívila v předchozí kapitole, už je tady:

   url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),

To znamená, že pro každou adresu URL, která začíná na admin/, bude Django hledat odpovídající view. V tomto případě je zde vložen odkaz na soubor s admin URL, takže není vše zabaleno v jednom souboru – je to mnohem čitelnější a jednodušší.

Regex

Zajímá tě, jak Django porovnává URL pro views? No, tato část je složitější. Django používá regex, což je zkratka pro "regulární výrazy". Regex má hodně (hodně!) pravidel, ze kterých tvoří vzorek pro vyhledávání. Vzhledem k tomu, že regex jsou hodně pokročilou záležitostí, nepůjdeme do podrobností, jak fungují.

Pokud chceš porozumět tomu, jak jsme vytvořili vzory, zde je příklad procesu - budeme potřebovat pouze omezenou sadu pravidel pro vyjádření vzoru, který hledáme, jmenovitě:

^ pro začátek textu
$ pro konec textu
\d číslice
+ označuje poslední položku, které by měla být zopakována
() k zachycení/ohraničení části vzoru

Cokoliv jiného v definici URL budeme brát doslovně.

Nyní si představ, že máš webové stránky s adresou: http://www.mysite.com/post/12345/, kde 12345 je číslo tvého příspěvku.

Psaní oddělených views pro všechna čísla příspěvků by bylo opravdu otravné. S regulárními výrazy můžeme vytvořit vzor, který bude odpovídat adrese URL a extrahovat z něj číslo, které potřebujeme: ^ post/(\d+) / $. Pojďme si rozebrat kousek po kousku, co zde děláme:

 • ^ post/ říká Djangu: vezmi cokoliv, co má začátku adresy URL text post/ (hned za ^)
 • (\d+) znamená, že bude následovat číslo (jedno nebo více číslic) a že chceme číslo zachytit a extrahovat
 • / říká djangu, že by měl následovat další znak /
 • $ pak označuje konec adresy URL, což znamená, že pouze řetězce s / na konci budou odpovídat tomuto vzoru

Tvoje první Django URL!

Čas na vytvoření našeho prvního URL! Chceme, aby ' http://127.0.0.1:8000 /' bylo domovskou stránkou našeho blogu a zobrazilo seznam postů.

Chceme také, aby soubor mysite/urls.py zůstal čistý, takže budeme importovat adresy URL z našeho blogu do hlavního souboru mysite/urls.py.

Odstraň zakomentované řádky (řádky začínající #) a přidej řádek, který bude importovat blog.urls do hlavní URL('').'').

Tvůj Mysite/urls.py soubor by měl nyní vypadat takto:

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin

urlpatterns = [
   url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
   url(r'', include('blog.urls')),
]

Django nyní bude přesměrovávat vše, co přichází na ' http://127.0.0.1:8000/', do blog.urls a hledat zde další instrukce.

Při psaní regulárních výrazů v Pythonu se vždy přidává r před řetězec. To je užitečný tip pro Python, že řetězec může obsahovat zvláštní znaky, které nejsou určeny přímo pro Python samotný, ale pro regulární výraz namísto toho.

blog.urls

Vytvoř nový prázdný soubor blog/urls.py. Přidej tyto dvě první řádky:

from django.conf.urls import url
from . import views

Zde jsme jen importovaly Django metody a všechny naše views z aplikace blogu (zatím žádné nemáme, ale dostaneme se k tomu za chvíli).

Poté můžeme přidat náš první URL vzor:

urlpatterns = [
   url(r'^$', views.post_list, name='post_list'),
]

Jak vidíš, právě jsme přiřadili view nazvané post_list, k URL ^$. Tento regulární výraz znamená ^ (začátek řetězce), následuje $ (konec řetězce) - výrazu bude odpovídat pouze prázdný řetězec. Tak je to správně, protože v Django URL překladači/resolveru, část adresy ' http://127.0.0.1:8000 /' není součástí adresy URL. Tento vzor řekne Djangu, že views.post_list je správné místo, kam jít, když někdo vstoupí na tvé webové stránky na adrese ' http://127.0.0.1:8000 /'.

Poslední část name = 'post_list' je název adresy URL, která bude použita k identifikaci view. Název URL může být stejný jako název view, ale také může být úplně jiný. Pojmenované URL budeme používat později v projektu, proto je důležité pojmenovat všechny adresy URL v aplikaci. Také by ses měla snažit udržet názvy adres URL jedinečné a snadno zapamatovatelné.

Všechno v pořádku? Otevři http://127.0.0.1:8000 / v prohlížeči a uvidíš výsledek.

Error

Stránka přestala fungovat, co? Neboj se, je to chyba, které se nemusíš obávat! Tyto hlášky jsou vlastně docela užitečné:

Můžeš si v ní přečíst, že neexistuje žádný atribut/no attribute "post_list". Připomíná ti post_list něco? Tak jsme nazvali naše view! Znamená to, že vše je na svém místě, ale prostě jsme ještě nevytvořili naše view. Žádný strach, vytvoříme ho za chvilku.

Pokud chceš vědět více o Django URLconfs, podívej se na oficiální dokumentaci: https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/http/urls/

results matching ""

  No results matching ""