Pokud děláš tutoriál doma

Pokud děláš tento tutorial doma, ne na jedné z Django girls akcí, můžeš zcela vynechat tuto kapitolu a jít rovnou na kapitolu jak funguje Internet.

To proto, že zde uvedené věci stejně vysvětlíme v průběhu celého kurzu a tato stránka pouze shromažďuje všechny pokyny pro instalaci na jednom místě. Jedna z Django Girls událostí "Instalační večer" se zaobírá instalováním všeho, co budeme potřebovat, což nás už nebude zdržovat během samotného worshopu. To je pro nás užitečná úspora času.

Pokud myslíš, že je pro tebe tato kapitola užitečná, můžeš si ji projít. Ale pokud se chceš začít učit ještě před instalací hromady věcí do tvého počítače, přeskoč tuto kapitolu a my ti vysvětlíme proces instalace později.

Hodně štěstí!

Instalace

Při workshopu budeme vytvářet blog, přičemž zde existuje několik nastavení, která se budou během kurzu hodit před tím, než začneš programovat.

Instalace Pythonu

Tato podkapitola čerpá z Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots)

Django je napsán v Pythonu. Na to, abys mohla cokoliv dělat v Djangu, potřebuješ Python. Začněme s instalací! Chceme, aby sis nainstalovala verzi Python 3.4, takže pokud máš starší verzi, musíš ji upgradovat.

Windows

Python pro Windows můžeš stáhnout z webové stránky https://www.python.org/downloads/release/python-343/. Po stažení msi souboru, bys jej měla spustit (poklepáním na něj) a postupovat podle uvedených pokynů. Je důležité si zapamatovat cestu (k adresáři), kam jsi Python nainstalovala. Později jej budeš potřebovat!

Pozor na jednu věc: na druhé obrazovce průvodce instalací, označené "Přizpůsobit", se ujisti, že máš zvolenou možnost "Add python.exe to the Path":

Nezapomeň přidat Python do cesty

Linux

Je velmi pravděpodobné, že již máš Python nainstalován v základní instalaci. Chceš-li zkontrolovat, zda jej máš nainstalován (a o jakou verzi se jedná), otevři konzoli a zadej následující příkaz:

$ python3 --version
Python 3.4.2

Pokud Python nemáš nainstalovaný nebo pokud chceš nainstalovat jinou verzi, můžeš postupovat takto:

Debian nebo Ubuntu

Použij tento příkaz v konzoli:

sudo apt install python3.4

Fedora

Použij tento příkaz v konzoli:

$ sudo dnf nainstalovat python3.4

openSUSE

Použij tento příkaz v konzoli:

$ sudo zypper install python3

OS X

Musíš jít na web https://www.python.org/downloads/release/python-342/ a stáhnout si instalátor Python:

  • Stáhni Mac OS X 64-bit/32-bit installer soubor,
  • Poklepej na python-3.4.3-macosx10.6.pkg, chceš-li spustit instalační program.

Ověř, zda instalace proběhla úspěšně, otevři aplikaci Terminal a spusť příkaz python3:

$ python3 – version
Python 3.4.2

Pokud máš nějaké pochybnosti nebo se něco při instalaci nepovedlo a ty nemáš ponětí, co dělat dál - zeptej se svého kouče! Někdy se věci nevyvíjejí hladce a je lepší požádat o pomoc někoho s více zkušenostmi.

Nastavení virtualenv a instalace Django

Část této kapitoly je založena na tutorialu Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Další část této kapitoly je založena na django-marcador tutorial licencováno pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, mezinárodní licenci. Ochranou známku pro Django-marcador drží Markus Zapke-Gründemann et al.

Virtuální prostředí

Než začneme instalovat Django, nainstalujeme si velmi užitečný nástroj, který pomůže udržet pořádek ve vývojovém prostředí na tvém počítači. Je možné tento krok přeskočit, ale je doporučován. Začít s nejlepším možným nastavením ti ušetří spoustu starostí v budoucnosti!

Takže pojďme vytvořit virtuální prostředí (tzv. virtualenv). Virtualenv bude izolovat nastavení Python/Django na základě projektu. To znamená, že změny provedené v jedné webové stránce neovlivní ostatní, které vyvíjíš. Elegantní, že?

Vše, co musíš udělat je jít do adresáře, ve kterém chceš vytvořit virtualenv; Například tvůj domovský adresář. V systému Windows by to mohlo vypadat takto C:\Users\Name (kde Name je jméno tvého uživatelského účtu).

Pro tento kurz budeme používat nový adresář djangogirls vytvořený v domovském adresáři:

mkdir djangogirls
cd djangogirls

Vytvoříme virtualenv, s názvem myvenv. Obecný příkaz bude vypadat takto:

python3 -m venv myvenv

Windows

Chceš-li vytvořit nový virtualenv, je potřeba otevřít konzoli (mluvili jsme o tom v dřívější kapitole - vzpomínáš?) a spusť C:\Python34\python -m venv myvenv. Celý příkaz bude vypadat takto:

C:\Users\Name\djangogirls > C:\Python34\python -m venv myvenv

kde C:\Python34\python je adresář, kam jsme dříve nainstalovali Python a myvenv je název virtualenv. Můžeš použít i jiné jméno, ale používej malá písmena a nepoužívej mezery, diakritiku nebo speciální znaky. Je také dobrý nápad, abys zvolila krátké jméno - budeš ho používat častokrát!

Linux a OS X

Vytvoření virtualenv na Linux a OS X je stejně jednoduché - spusťpython3 -m venv myvenv. Celý příkaz bude vypadat takto:

~/djangogirls$ python3 -m venv myvenv

myvenv je název virtualenv. Můžeš použít i jiné jméno, ale drž se těchto pravidel - používej v názvech malá písmena a bez mezer. Je dobrý nápad zvolit krátké jméno - budeš ho používat častokrát!

POZNÁMKA: Vytvoření virtuálního prostředí na Ubuntu 14.04, v současné době vyhazuje následující chybu:

Error: Command '['/home/eddie/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

Chceš-li se tomuto vyhnout, použij tento příkaz virtualenv.

~/djangogirls$ sudo apt install python-virtualenv
~/djangogirls$ virtualenv --python=python3.4 myvenv

Práce s virtualenv

Výše uvedený příkaz vytvoří adresář s názvem myvenv (či jiným jménem, které jsi zvolila), který obsahuje tvé virtuální prostředí (v podstatě svazek adresářů a souborů).

Windows

Spusť virtuální prostředí:

C:\Users\Name\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

Linux a OS X

Spusť virtuální prostředí:

~/djangogirls$ source myvenv/bin/activate

Nezapomeň nahradit myvenv tvým zvoleným jménem virtualenv!

Poznámka: někdy příkaz source nemusí být k dispozici. V těchto případech, zkus raději:

~/djangogirls$ . myvenv/bin/activate

Že je virtualenv spuštěné, poznáš pokud vidíš výzvu konzole vypadající takto:

(myvenv) C:\Users\Name\djangogirls>

nebo:

(myvenv) ~/djangogirls$

Upozornění předpona (myvenv) se zobrazí!

Pracuješ-li ve virtuálním prostředí, python bude automaticky odkazovat na správnou verzi, takže můžeš použít python místo python3.

OK máme všechny důležité závislosti na místě a konečně můžeme nainstalovat Django!

Instalace Django

Máš své virtualenv nastartované a můžeš nainstalovat Django pomocí příkazu pip. V konzoli, spusť pip install django == 1.8 (<0>Poznámka: , používáme zde dvojité rovnítko: ==).

(myvenv) ~$ pip install django==1.8
Downloading/unpacking django==1.8
Installing collected packages: django
Successfully installed django
Cleaning up...

v systému Windows

Pokud se ti ukáže chyba při volání pip na platformě Windows, zkontroluj prosím, zda tvoje cesta k projektu neobsahuje mezery, diakritiku a speciální znaky (tj. C:\Users\User Name\djangogirls). Pokud ano zvaž přesunutí do jiného místa bez mezer, diakritiky a speciálních znaků (návrh je: C:\djangogirls). Po přesunutí opakuj výše uvedený příkaz.

na Linuxu

Pokud se zobrazí chyba při volání pip na Ubuntu 12.04, prosím zkus spustit python -m pip install -U --force-reinstall pip k opravě instalace pip ve virtualenv.

A je to! Teď jsi (konečně) připravena k vytvoření aplikace Django!

Instalace editoru kódu

Existuje mnoho různých editorů a z velké části se výběr scvrkává na osobní preference. Většina programátorům v Pythonu používá složité, ale mimořádně mocné IDE (integrovaná vývojová prostředí), například PyCharm. Pro začátečníka to může být pravděpodobně méně vhodné; naše doporučení jsou stejně mocná, ale mnohem jednodušší.

Naše návrhy jsou napsané níže, ale neváhejte se zeptat svého kouče, jaké jsou jeho preference - poté bude i jednodušší získat od něj pomoc s prací v editoru.

Gedit

Gedit je open-source editor. Je k dispozici zdarma pro všechny operační systémy.

Stáhnout si jej můžeš zde

Sublime Text

Sublime Text je velmi oblíbený editor s bezplatnou zkušební dobou. Lze jej snadno nainstalovat a používat. Je k dispozici pro všechny operační systémy.

Stáhnout si jej můžeš zde

Atom

Atom je velmi nový editor kódu vytvořen GitHubem. Je zdarma, je open-source a má snadnou instalaci a snadné použití. Je k dispozici pro Windows, OS X a Linux.

Stáhnout si jej můžeš zde

Proč jsme instalovali editor kódu?

Možná přemýšlíš, proč instalujeme speciální editor kódu a proč raději nezvolíme něco jako Notepad nebo Word.

První důvod je, že kód musí být prostý text a programy jako Word a Textedit ve skutečnosti produkují bohatý text (s fonty a formátováním), používají vlastní formáty jako RTF (Rich Text Format).

Druhým důvodem je, že editory kódu se specializují na editaci kódu, takže mohou poskytovat užitečné funkce, jako je barevné zvýraznění kódu podle jeho významu nebo automatické ukončování uvozovek apod.

Vše to uvidíme v akci později. Brzy ti přijde tvůj oblíbený editor kódu jako jeden z tvých nejlepších nástrojů :)

Instalace Git

Windows

Git si můžeš stáhnout z git-scm.com. Klikej na "další" ve všech krocích s výjimkou 5. kroku s názvem "Nastavení prostředí PATH", zvol "Spustit Git a související Unixové nástroje z příkazového řádku systému Windows" (spodní možnost). Ostatní výchozí hodnoty jsou v pořádku. Odškrtni Windows-style konce řádků, pro commit je Unixový styl konce řádků správný.

MacOS

Stáhni Git z git-scm.com a postupuj podle pokynů.

Linux

Pokud ho již nemáš nainstalovaný, git měl by být k dispozici pomocí Správce balíčků, zkus:

sudo apt install git
# or
sudo yum install git
# or
sudo zypper install git

Vytvoření účtu na GitHub

Přejděte na GitHub.com a vytvořte si zdarma uživatelský účet.

Vytvoření účtu PythonAnywhere

Dále je čas přihlásit se zdarma k účtu "Beginner" na PythonAnywhere.

Poznámka: Při výběru svého uživatelského jména měj na paměti, že adresa URL tvého blogu bude mít tvar yourusername.pythonanywhere.com, takže si pro svůj blog zvol vlastní přezdívku nebo jiné jméno.

Začni číst

Gratulujeme, právě sis zřídila všechny účty a nastavila vše, co potřebuješ! Pokud máš ještě nějaký čas před workshopem, bylo by užitečné začít číst některou z prvních kapitol:

results matching ""

    No results matching ""