Django šablony

Je čas zobrazit nějaká data! Django nám k tomuto účelu poskytuje užitečné vestavěné šablonové tagy.

Co jsou šablonové tagy?

V HTML ve skutečnosti nemůžeš použít Python kód, protože prohlížeče mu nerozumí. Znají pouze HTML. Víme, že HTML je spíše statické, zatímco Python je mnohem dynamičtější.

Django šablonové tagy nám umožňují přenést věci podobné Pythonu do HTML, abys mohla postavit dynamickou webovou stránku rychleji a snadněji.

Zobraz šablonu se seznamem příspěvků

V předchozí kapitole jsme daly naší šabloně seznam příspěvků v proměnné posts. Teď to zobrazíme v HTML.

V Django šabloně se proměnná vypíše pomocí dvojitých složených závorek s názvem proměnné uvnitř. Takhle:

{{ posts }}

Zkus to ve své šabloně blog/templates/blog/post_list.html. Nahraď vše od druhého <div> do třetího </div> řádkou {{ posts }}. Ulož soubor a obnov stránku, aby sis prohlédla výsledek:

Figure 13.1

Jak vidíš, dostali jsme toto:

<QuerySet [<Post: My second post>, <Post: My first post>]>

To znamená, že to Django chápe jako seznam objektů. Vzpomínáš si z kapitoly Úvod do pythonu, jak můžeme zobrazit seznam? Ano, pomocí for smyček! V Django šabloně je použiješ takto:

{% for post in posts %}
  {{ post }}
{% endfor %}

Zkus udělat tohle ve své šabloně.

Figure 13.2

Funguje to! Ale chceme, aby se zobrazovaly jako ty statické příspěvky, které jsme vytvořili dříve v kapitole Úvod do HTML. Můžeš smíchat HTML tagy se šablonovými. Naše body bude vypadat takhle:

<div>
  <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
</div>

{% for post in posts %}
  <div>
    <p>published: {{ post.published_date }}</p>
    <h1><a href="">{{ post.title }}</a></h1>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </div>
{% endfor %}

Všechno, co dáš mezi {% for %} a {% endfor %}, se zopakuje pro každý objekt v seznamu. Obnov svou stránku:

Figure 13.3

Všimla sis, že jsme tentokrát použily lehce odlišnou notaci ({{ post.title }} nebo {{ post.text }})? Přistupujeme k datům v každém poli definovaném v našem Post modelu. Dále |linebreaksbr posílá text příspěvku filtrem, aby převedl zalomení řádků na odstavce.

Ještě jedna věc

Bylo by dobré vidět, jestli tvá webová stránka bude stále fungovat i na webu, že? Pojďme zkusit další nasazení/deploy na PythonAnywhere. Tady je rekapitulace postupu...

 • Nejdřív hoď svůj kód na GitHub
$ git status
[...]
$ git add --all .
$ git status
[...]
$ git commit -m "Modified templates to display posts from database."
[...]
$ git push
 • Pak se přihlaš do PythonAnywhere a jdi do Bash konzole (nebo vytvoř novou) a zadej:
$ cd my-first-blog
$ git pull
[...]
 • Nakonec jdi na záložku Web a klikni na Reload. Tvá stránka by měla být aktuální!

Gratulujeme! Teď zkus přidat nové příspěvky ve tvém Django administračním rozhraní (nezapomeň přidat published_date!), potom obnov stránku a podívej se, jestli se nové příspěvky zobrazí.

Funguje to dokonale? Jsme hrdí! Odpočiň si na chvíli od počítače, zasloužíš si přestávku :)

Figure 13.4

results matching ""

  No results matching ""