Nastavenie Chromebooku

Poznámka: Ak už máš po inštalácii, môžeš ísť rovno na Úvod do Python-u.

Túto časť môžeš preskočiť ak nepoužívaš Chromebook. Ak ho používaš, tak tvoja inštalácia bude trochu iná. Môžeš odignorovať zvyšok inštalačného postupu.

Cloud 9

Cloud 9 je nástroj ktorý ti poskytne editor kódu a prístup na počítač, ktorý beží v cloude na internete, kde možeš inštalovať, písať a spúšťať softvér. Počas tohto tutoriálu Cloud 9 sa bude tváriť ako tvoj lokálny stroj. Príkazy budeš zadávať do terminálového rozhrania, tak ako tvoje spolužiačky čo používajú OS X, Ubuntu, alebo Windows, ale tvoj temrinál bude pripojený na počítač, ktorý beží niekde inde a ktorý Cloud 9 pripraví pre teba.

  1. Nainštaluj si Cloud 9 z Chrome web store
  2. Choď na c9.io
  3. Založ si účet
  4. Klikni na Create a New Workspace
  5. Pomenuj ho django-girls
  6. Zvoľ Blank (druhý sprava v dolnom riadku čo má oranžové logo)

Teraz by si mala vidieť rozhranie s bočnou lištou, veľké hlavné okno s trochu textu a malé okno v dolnej časti, ktoré vyzerá takto nejak:

Cloud 9

yourusername:~/workspace $

Táto dolná časť je tvoj terminál, do ktorého budeš zadávať príkazy pre počítač, ktorý pre teba pripravil Cloud 9. Veľkosť okna môžeš meniť a keď potrebuješ tak si ho môžeš zväčšiť.

Virtuálne prostredie

Virtuálne prostredie (tiež nazývané virtualenv) je ako súkromná krabica, do ktorej môžeme uložiť užitočný počítačový kód patriaci projektu na ktorom pracujeme. Používame ho na oddelenie rôznych častí kódu pre rôzne projekty, aby sa nám medzi nimi nepomiešali veci.

V termináli, v spodnej časti Cloud 9 rozhrania, spusti nasledovné:

Cloud 9

sudo apt update
sudo apt install python3.6-venv

Ak to ešte stále nefunguje, požiadaj svojho mentora/ku o pomoc.

Ďalej zadaj nasledovné príkazy:

Cloud 9

mkdir djangogirls
cd djangogirls
python3.6 -mvenv myvenv
source myvenv/bin/activate
pip install django~=1.11.0

(všimni si, že v poslednom riadku sme použili vlnovku a za ňou znamienko rovnosti).

GitHub

Vytvor si GitHub účet.

PythonAnywhere

Django Girls tutoriál obsahuje kapitolu o tom čomu sa hovorí nasadenie (Deployment). Je to proces prenesenia kódu, ktorý používa tvoja nová webová aplikácia, na verejne dostupný počítač (ešte nazývaný aj server), aby aj ostatní ľudia videli tvoju prácu.

Táto časť je trochu divná, keď pracuješ s týmto tutoriálom na Chromebooku, lebo už používaš počítač, ktorý je na internete (na rozdiel od notebooku). Napriek tomu, je stále užitočná, lebo si môžeme predstaviť Cloud 9 pracovné prostredie ako miesto kde sa nachádza nedokončená práca a Python Anywhere ako miesto, kde ukážeme našu prácu, ktorá bude hotová.

Teda vytvor si nový Python Anywhere účet na www.pythonanywhere.com.

results matching ""

    No results matching ""