Nastavenie Chromebooku

Poznámka Ak už máš po inštalácii, nemusíš toto robiť znova. Môžeš ísť rovno na Úvod do Pythonu.

Túto časť môžeš preskočiť, ak nepoužívaš Chromebook. Ak ho používaš, tak tvoja inštalácia bude trochu iná. Zvyšok inštalačných pokynov môžeš ignorovať.

Cloud IDE (PaizaCloud Cloud IDE, AWS Cloud9, Glitch.com)

Cloud IDE je nástroj, ktorý ti poskytne editor kódu a prístup na počítač, ktorý beží v cloude na internete, kde môžeš inštalovať, písať a spúšťať softvér. Počas tohto tutoriálu sa Cloud IDE bude tváriť ako tvoj lokálny stroj. Príkazy budeš zadávať do terminálového rozhrania tak, ako tvoje spoluúčastníčky, čo používajú OS X, Ubuntu, alebo Windows, ale tvoj terminál bude pripojený na počítač, ktorý beží niekde inde a ktorý Cloud IDE pripraví pre teba. Tu sú inštrukcie pre cloud IDE (PaizaCloud Cloud IDE, AWS Cloud9, Glitch.com). Môžeš si vybrať jedno z Cloud IDE riešení a postupovať podľa inštrukcií pre zvolený typ IDE.

PaizaCloud Cloud IDE

 1. Choď na PaizaCloud Cloud IDE
 2. Vytvor si účet
 3. Klikni na New Server a vyber si Django appku
 4. Klikni na tlačítko Terminal (na ľavej strane okna)

Teraz by si mala vidieť rozhranie s bočnou lištou a tlačidlami naľavo. Klikni na tlačítko Terminal, aby sa ti otvorilo terminálové okno s takýmto promptom:

Terminal

$

Terminál na PaizaCloud Cloud IDE je pripravený na tvoje inštrukcie. Oknu môžeš zmeniť veľkosť alebo ho maximalizovať, aby bolo trochu väčšie.

AWS Cloud9

Cloud 9 momentálne vyžaduje, aby si si vytvorila AWS účet a vložila informácie o kreditnej karte.

 1. Nainštaluj si Cloud 9 z Chrome webového obchodu
 2. Choď na c9.io a klikni na Get started with AWS Cloud9
 3. Vytvor si AWS účet (je potrebné zadať údaje o svojej kreditnej karte, ale účet môžeš používať zdarma).
 4. Na AWS Dashboarde napíš do vyhľadávania Cloud9 a klikni naň
 5. Na Cloud 9 dashboarde klikni na Create environment
 6. Nazvi ho django-girls
 7. Pri konfigurácii nastavení vyber Create a new instance for environment (EC2) ako "Environment Type" a t2.micro ako "Instance type" (malo by tam byť napísané "Free-tier eligible."). Prednastavené cost-saving nastavenie je okej, aj ostatné prednastavené hodnoty môžeš nechať tak.
 8. Klikni na Next step
 9. Klikni na Create environment

Teraz by si mala vidieť rozhranie s bočnou lištou, veľkým hlavným oknom s trochou textu a malým oknom v dolnej časti, ktoré vyzerá takto nejak:

bash

tvojaprezyvka:~/workspace $

Táto dolná časť je tvoj terminál. Môžeš ho použiť na poslanie inštrukcií vzdialenému Cloud 9 počítaču. Okno môžeš zväčšiť.

Glitch.com Cloud IDE

 1. Choď na Glitch.com
 2. Vytvor si účet (https://glitch.com/signup) alebo použi svoj účet na GitHube, ak máš. (Pozri inštrukcie ku GitHubu nižšie.)
 3. Klikni na New Project a vyber hello-webpage
 4. Klikni na rozbaľovacie menu Tools (vľavo dole v okne) a potom na tlačítko Terminal, aby sa ti otvorila terminálová záložka s takýmto promptom:

Terminal

app@nazov-tvojho-glitch-projektu:~

Ak používaš Glitch.com ako tvoje cloud IDE, nemusíš si vytvárať virtuálne prostredie. Namiesto toho vytvor nasledujúce súbory ručne:

glitch.json

{
 "install": "pip3 install -r requirements.txt --user",
 "start": "bash start.sh",
 "watch": {
  "throttle": 1000
 }
}

requirements.txt

Django~=3.2.10

.bash_profile

alias python=python3
alias pip=pip3

start.sh

chmod 600 .bash_profile
pip3 install -r requirements.txt --user
python3 manage.py makemigrations
python3 manage.py migrate
python3 manage.py runserver $PORT

Keď budeš mať tieto súbory vytvorené, choď do Terminálu a vykonaj nasledujúce príkazy, aby si si vytvorila svoj prvý Django projekt:

Terminal

django-admin.py startproject mysite .
refresh

Aby si mala prístup k detailným chybovým hláškam, môžeš si aktivovať debug logy vo svojej Glitch aplikácii. Pridaj nasledovné na koniec súboru mysite/settings.py.

mysite/settings.py

LOGGING = {
  'version': 1,
  'disable_existing_loggers': False,
  'handlers': {
    'file': {
      'level': 'DEBUG',
      'class': 'logging.FileHandler',
      'filename': 'debug.log',
    },
  },
  'loggers': {
    'django': {
      'handlers': ['file'],
      'level': 'DEBUG',
      'propagate': True,
    },
  },
}

Toto vytvorí súbor debug.log, v ktorom nájdeš detaily o tom, čo Django robí, ako aj chybové hlášky, ktoré sa môžu vyskytnúť. Toto ti značne uľahčí opravovanie tvojej stránky, ak niečo nebude fungovať.

Prvotný reštart tvojho Glitch projektu by mal zlyhať. (Keď klikneš na tlačítko Show hore a potom na In a New Window, mala by si sa dostať po chybovú hlášku DisallowedHost.) V tejto chvíli sa tým nemusíš zaoberať, tutoriál to vyrieši v momente, keď budeš meniť nastavenia svojho Django projektu v súbore mysite/settings.py.

Virtuálne prostredie

Virtuálne prostredie (tiež nazývané virtualenv) je ako súkromná krabica, do ktorej môžeme uložiť užitočný počítačový kód pre projekt, na ktorom pracujeme. Používame ho na oddelenie rôznych častí kódu pre rôzne projekty, aby sa nám medzi nimi nepomiešali veci.

Spusti:

Cloud 9

mkdir djangogirls
cd djangogirls
python3 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate
pip install django~=3.2.10

(všimni si, že v poslednom riadku sme použili vlnovku a za ňou znamienko rovnosti: ~=).

GitHub

Vytvor si GitHub účet.

PythonAnywhere

DjangoGirls tutoriál obsahuje kapitolu o niečom, čomu sa hovorí nasadenie (deployment). Je to proces prenesenia kódu, ktorý poháňa tvoju novú webovú aplikáciu, na verejne dostupný počítač (ešte nazývaný aj server), aby aj ostatní ľudia videli tvoju prácu.

Táto časť je trochu zvláštna, keď pracuješ s týmto tutoriálom na Chromebooku, lebo už používaš počítač, ktorý je na internete (na rozdiel od notebooku). Napriek tomu je stále užitočná, lebo si môžeme predstaviť pracovné prostredie Cloud 9 ako miesto, kde sa nachádza nedokončená práca, a PythonAnywhere ako miesto, kde ukážeme našu prácu, keď bude hotová.

Tak si vytvor nový PythonAnywhere účet na www.pythonanywhere.com.

results matching ""

  No results matching ""