Inštalácia Djanga

Poznámka Ak používaš Chromebook, preskoč túto kapitolu a postupuj podľa pokynov na nastavenie Chromebooku.

Poznámka Ak si už prešla inštalačnými pokynmi, tak toto už máš hotové a môžeš ísť rovno na ďalšiu kapitolu!

Časť tejto kapitoly je založená na tutoriáloch Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Časť tejto kapitoly je založená na django-marcador tutorial pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Tutoriál django-marcador je autorsky chránený Markusom Zapke-Gründemannom et al.

Virtuálne prostredie

Skôr, ako nainštalujeme Django, nainštalujeme si extrémne užitočný nástroj, ktorý ti pomôže udržiavať poriadok pri programovaní na tvojom počítači. Je možné tento krok preskočiť, no veľmi ho odporúčame. Začať s najlepším možným nastavením ti ušetrí kopec problémov v budúcnosti!

Takže poďme vytvoriť virtuálne prostredie (alebo aj virtualenv). Virtualenv oddelí nastavenia Pythonu/Djanga pre každý projekt zvlášť. To znamená, že zmeny, ktoré urobíš na jednej web stránke, neovplyvnia iné stránky, ktoré vyvíjaš. Šikovné, však?

Jediné, čo musíš urobiť, je nájsť priečinok, v ktorom chceš virtualenv vytvoriť, napríklad tvoj domovský priečinok. Vo Windowse by mohol vyzerať napríklad C:\Users\Meno (kde Meno predstavuje tvoj login).

POZNÁMKA: Vo Windowse sa uisti, že tento priečinok neobsahuje špeciálne znaky alebo znaky s diakritikou; ak tvoje uživateľské meno obsahuje znaky s diakritikou, použi iný priečinok, napr. C:\djangogirls.

V tomto tutoriáli budeme používať nový priečinok djangogirls v tvojom domovskom priečinku:

command-line

$ mkdir djangogirls
$ cd djangogirls

Vytvoríme virtualenv s názvom myenv. Všeobecný príkaz má takýto formát:

command-line

$ python3 -m venv myvenv
Virtual environment: Windows

Ak chceš vytvoriť nový virtualenv, musíš otvoriť príkazový riadok a spustiť python -m venv myvenv. Bude to vyzerať takto:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m venv myvenv

myvenv je názov tvojho virtualenvu. Môžeš použiť aj iný názov, ale používaj malé písmená a žiadne medzery, diakritiku alebo špeciálne znaky. Je tiež dobré použiť krátky názov - budeš naň často odkazovať!

Virtual environment: Linux and OS X

Vytvoriť virtualenv na Linuxe a OS X vyžaduje spustenie python3 -m venv myvenv. Bude to vyzerať takto:

command-line

$ python3 -m venv myvenv

myvenv je názov tvojho virtualenvu. Môžeš použiť aj iný názov, ale ostaň pri malých písmenách a nepoužívaj medzery. Je tiež dobré použiť krátky názov, pretože naň budeš často odkazovať!

POZNÁMKA: Niektoré verzie systému Debian/Ubuntu môžu zobraziť nasledujúcu chybu:

command-line

The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not available. Na systémoch Debian/Ubuntu budeš musieť nainštalovať balíček python3-venv pomocou nasledujúceho príkazu.
  apt install python3-venv
Možno budeš musieť pre tento príkaz použiť sudo. Po nainštalovaní balíčku python3-venv si znova vytvor svoje virtuálne prostredie.

V tomto prípade postupuj podľa pokynov uvedených vyššie a nainštaluj si balík python3-venv:

command-line

$ sudo apt install python3-venv

POZNÁMKA: V niektorých verziách Debian/Ubuntu inicializovanie virtuálneho prostredia týmto spôsobom vráti nasledovnú chybu:

command-line

Error: Command '['/home/eddie/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

Obídeme to príkazom virtualenv.

command-line

$ sudo apt install python-virtualenv
$ virtualenv --python=python3.8 myvenv

POZNÁMKA: Ak sa ti objaví chyba ako

command-line

E: Unable to locate package python3-venv

potom namiesto toho spusti:

command-line

sudo apt install python3.8-venv

Práca s virtualenvom

Vyššie uvedený príkaz vytvorí priečinok s názvom myvenv (alebo akékoľvek meno si si vybrala), ktorý obsahuje naše virtuálne prostredie (v podstate kopec priečinkov a súborov).

Working with virtualenv: Windows

Virtuálne prostredie spusti príkazom:

command-line

C:\Users\Meno\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

POZNÁMKA: Vo Windowse 10 sa môže vyskytnúť chyba vo Windows PowerShelli, ktorá hovorí execution of scripts is disabled on this system. V tomto prípade otvor ďalší Windows PowerShell s možnosťou "Spustiť ako správca". Potom skús spustiť nasledovný príkaz predtým, než spustíš svoj virtualenv:

command-line

C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
  Execution Policy Change
  The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy? [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): A

POZNÁMKA: Pre používateľky populárneho editora VS Code, ktorý má vlastný zabudovaný terminál založený na Windows PowerShell: ak chcete naďalej používať tento zabudovaný terminál, môžete spustiť nasledovný príkaz na aktiváciu virtuálneho prostredia:

$ . myvenv\Scripts\activate.ps1

Výhoda je, že netreba skákať medzi oknami editoru a príkazovými oknami.

Working with virtualenv: Linux and OS X

Virtuálne prostredie spusti príkazom:

command-line

$ source myvenv/bin/activate

Nezabudni nahradiť myvenv názvom svojho virtualenvu!

POZNÁMKA: Ak príkaz source nefunguje, skús namiesto neho toto:

command-line

$ . myvenv/bin/activate

To, že je virtualenv spustený, zistíš tak, že príkazový riadok v konzole bude mať na začiatku (myenv).

Pri práci vo virtuálnom prostredí bude python automaticky odkazovať na správnu verziu, takže môžeš pokojne používať python namiesto python3.

OK, všetko potrebné máme prichystané. Konečne môžeme nainštalovať Django!

Inštalácia Djanga

Teraz, keď máš svoj virtualenv spustený, môžeš nainštalovať Django.

Predtým, než to urobíme, mali by sme sa uistiť, že je nainštalovaná najnovšia verzia pipu, softvéru, ktorý použijeme na inštalovanie Djanga:

command-line

(myvenv) ~$ python -m pip install --upgrade pip

Inštalácia balíčkov so závislosťami

Súbor requirements udržiava zoznam závislostí, ktoré sa nainštalujú, keď spustíš pip install:

Ako prvé vytvor súbor s názvom requirements.txt vo vnútri tvojho priečinku djangogirls/ pomocou editora, ktorý si si nainštalovala. V editore treba otvoriť nový súbor a uložiť ho ako requirements.txt v priečinku djangogirls/. Tvoj priečinok bude vyzerať takto:

djangogirls
├── myvenv
│  └── ...
└───requirements.txt

Do súboru djangogirls/requirements.txt by si mala pridať nasledujúci text:

djangogirls/requirements.txt

Django~=3.2.10

Teraz spusti pip install -r requirements.txt, aby si nainštalovala Django.

command-line

(myvenv) ~$ pip install -r requirements.txt
Collecting Django~=3.2.10 (from -r requirements.txt (line 1))
 Downloading Django-3.2.10-py3-none-any.whl (7.9MB)
Installing collected packages: Django
Successfully installed Django-3.2.10
Installing Django: Windows

Ak sa objaví chyba pri spustení pipu vo Windowse, skontroluj, či cesta/názov tvojho projektu neobsahuje medzery, diakritiku alebo špeciálne znaky (napr. C:\Users\Tvoje Meno\djangogirls). Ak obsahuje, mala by si zvážiť použitie iného miesta, bez medzier, diakritiky a špeciálnych znakov (napríklad: C:\djangogirls). Vytvor nový virtualenv v tomto novom priečinku, potom odstráň starý a zopakuj vyššie uvedený príkaz. (Presunutie virtualenv priečinku samotného nebude fungovať, lebo virtualenv používa absolútne cesty.)

Installing Django: Windows 8 and Windows 10

Príkazový riadok môže zamrznúť, keď sa pokúsiš nainštalovať Django. Ak sa to stane, namiesto hore uvedeného príkazu použi:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m pip install -r requirements.txt
Installing Django: Linux

Ak sa objaví chyba pri spustení pipu v Ubuntu 12.04, spusti python -m pip install - U --force-reinstall pip, čím sa opraví inštalácia pipu vo virtualenve.

To je všetko! Teraz si už (konečne) pripravená vytvoriť Django aplikáciu!

results matching ""

  No results matching ""