Inštalácia Django

Poznámka: Ak používate Chromebook, preskočte túto kapitolu a postupujte podľa pokynov na nastavenie Chromebooku.

Poznámka Ak si už prešla krokmi Inštalácie, tak toto už máš hotové a môžeš ísť rovno na ďalšiu kapitolu!

Časť tejto kapitoly je založené na tutorialoch Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Časť tejto kapitoly je založená na django-marcador tutorial licencovanej pod medzinárodnou licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Tutoriál django-marcador je autorsky chránený Markusom Zapke-Gründemannom et al.

Virtuálne prostredie

Skôr ako nainštalujeme Django, nainštalujeme si extrémne užitočný nástroj, ktorý ti pomôže udržiavať poriadok pri programovaní na tvojom počítači. Je možné tento krok preskočiť, no veľmi ho odporúčame. Začať s najlepším možným nastavením ti ušetrí kopec problémov v budúcnosti!

Takže poďme vytvoriť virtuálne prostredie (alebo aj virtualenv). Virtualenv oddelí nastavenia Python/Django pre každý projekt zvlášť. To znamená, že zmeny, ktoré urobíš na jednej web stránke, neovplyvnia iné stránky, ktoré vyvíjaš. Šikovné, však?

Jediné, čo musíš urobiť je nájsť adresár, v ktorom chceš virtualenv vytvoriť, napríklad tvoj domovský adresár. Vo Windowse by mohol vyzerať napríklad C:\Users\Meno (kde Meno predstavuje tvoj login).

POZNÁMKA: Vo Windowse, sa uisti, že tento adresár neobsahuje špeciálne znaky, alebo znaky s diakritikou; ak tvoje uživateľské meno obsahuje znaky s diakritikou, použi iný adresár, napr. C:\djangogirls.

V tomto tutoriale budeme používať nový adresár djangogirls v tvojom domovskom adresári:

command-line

$ mkdir djangogirls
$ cd djangogirls

Vytvoríme virtualenv s názvom myenv. Všeobecný príkaz má takýto formát:

command-line

$ python3 -m venv myvenv
Virtual environment: Windows

Ak chceš vytvoriť nové virtualenv, musíš otvoriť príkazový riadok a spustiť python -m venv myvenv. Bude to vyzerať takto:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m venv myvenv

myvenv je názov tvojho virtualenv-u. Môžeš použiť aj iný názov, ale používaj malé písmená a žiadne medzery, diakritiku alebo špeciálne znaky. Je tiež dorbé použiť krátky názov, pretože naň budeš často odkazovať!

Virtual environment: Linux and OS X

Vytvoriť virtualenv na Linuxe a OS X vyžaduje iba jednoduché spustenie python3 -m venv myvenv. Bude to vyzerať takto:

command-line

$ python3 -m venv myvenv

myvenv je názov tvojho virtualenv-u. Môžeš použiť aj iný názov, ale ostaň pri malých písmenách a nepoužívaj medzery. Je tiež dorbé použiť krátky názov, pretože naň budeš často odkazovať!

POZNÁMKA: Niektoréverzie systému Debian/Ubuntu môžu zobraziť nasledujúcu chybu:

command-line

The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv package using the following command.
  apt install python3-venv
You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv package, recreate your virtual environment.

V tomto prípade postupuj podľa pokynov uvedených vyššie a nainštaluj si balík python3-venv:

command-line

$ sudo apt install python3-venv

POZNÁMKA: V niektorých verziách Debian/Ubuntu inicializovanie virtuálneho prostredia týmto spôsobom vráti nasledovnú chybu:

command-line

Error: Command '['/home/eddie/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

Obídeme to týmto príkazom virtualenv-u.

command-line

$ sudo apt install python-virtualenv
$ virtualenv --python=python3.6 myvenv

POZNÁMKA: Ak sa ti objaví chybu ako

command-line

E: Unable to locate package python3-venv

potom namiesto toho spusti:

command-line

sudo apt install python3.6-venv

Práca s virtualenv

Vyššie uvedený príkaz vytvorí adresár s názvom myvenv (alebo akékoľvek meno si vybrala), ktorý obsahuje naše virtuálne prostredie (v podstate kopec adresárov a súborov).

Working with virtualenv: Windows

Virtuálne prostredie spusti príkazom:

command-line

C:\Users\Meno\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

Poznámka: Vo Windows 10 sa môže vyskytnúť chyba vo Windows PowerShell, ktorá hovorí execution of scripts is disabled on this system. V tomto prípade, otvor ďalší Windows PowerShell s možnosťou "Spustiť ako správca". Potom skús spustiť nasledovný príkaz predtým ako aktivuj svoje virtualenv:

command-line

C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
  Execution Policy Change
  The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy? [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): A
Working with virtualenv: Linux and OS X

Virtuálne prostredie spusti príkazom:

command-line

$ source myvenv/bin/activate

Nezabudni nahradiť myvenv názvom svojho virtualenv-u!

POZNÁMKA: niekedy source nemusí byť k dispozícii. V takom prípade vyskúšaj použiť:

command-line

$ . myvenv/bin/activate

To, že je virtualenv spustený, zistíš, keď bude príkazový riadok v konzole bude mať na začiatku (myenv).

Pri práci vo virtuálnom prostredí bude python automaticky odkazovať na správnu verziu, takže môžeš pokojne používať python namiesto python3.

OK, všetko potrebné máme prichystané. Konečne môžeme nainštalovať Django!

Inštalácia Djanga

Teraz keď máš virtualenv spustené, môžeš nainštalovať Django.

Predtým ako to urobíme, mali by sme sa uistiť, že je nainštalovaná najnovšia verzia pip, softvéru ktorý použijeme na inštalovanie Djanga:

command-line

(myvenv) ~$ python3 -m pip install --upgrade pip

Potom spusti pip install django~=1.11.0 (všimni si že používame tildu po ktorej nasleduje znamienko rovná sa: ~=) aby si nainštalovala Django.

command-line

(myvenv) ~$ pip install django~=1.11.0
Collecting django~=1.11.0
 Downloading Django-1.11.3-py2.py3-none-any.whl (6.8MB)
Installing collected packages: django
Successfully installed django-1.11.3
Installing Django: Windows

Ak sa objaví chyba pri spustení pip vo Windowse, skontroluj, či cesta/názov tvojho projektu neobsahuje medzery, diakritiku alebo špeciálne znaky (napr. C:\Users\Tvoje Meno\djangogirls). Ak obsahuje, mala by si zvážiť použitie iného miesta, bez medzier, diakritiky a špeciálnych znakov (napríklad: C:\djangogirls). Vytvor nové virtualenv v novom adresári, potom odstráň starý a zopakuj vyššie uvedený príkaz. (Presunutie virtualenv adresára nebude fungovať, lebo virtualenv používa absolútne cesty.)

Installing Django: Windows 8 and Windows 10

Príkazový riadok sa možno zamrazí po tom čo sa pokúsiš nainštalovať Django. Ak sa to stane, namiesto hore uvedeného príkazu použi:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m pip install django~=1.11.0
Installing Django: Linux

Ak sa objaví chyba pri spustejní pip v Ubuntu 12.04 spusti python -m pip install - U --force-reinstall pip, čím sa opraví inštalácia pip vo virtualenv-e.

To je všetko! Teraz si už (konečne) pripravená vytvoriť Django aplikáciu!

results matching ""

  No results matching ""