Editor kódu

Pre čitateľov doma: Táto kapitola je spracovaná v Installing Python & Code Editor videu.

O chvíľu napíšeš svoj prvý riadok kódu, takže je načase si stiahnuť editor kódu!

Poznámka: Ak používaš Chromebook, preskoč túto kapitolu a postupuj podľa pokynov na nastavenie Chromebooku.

Poznámka Toto si už možno urobila v kapitole Inštalácia - ak áno, môžeš pokračovať rovno na ďalšiu kapitolu!

Existuje veľa rôznych editorov a zväčša sa vyberajú podľa osobných preferencií. Väčšina Python programátorov používa zložité, ale veľmi výkonné IDE (integrované vývojové prostredie), ako napríklad PyCharm. Pre začiatočníka je to pravdepodobne menej vhodné; naše odporúčania sú rovnako výkonné, ale oveľa jednoduchšie.

Naše návrhy sú uvedené nižšie, ale neváhaj sa opýtať svojho mentora, aké sú jeho preferencie - bude ti jednoduchšie vedieť pomocť.

Gedit

Gedit je open-source, zdarma, dostupný pre všetky operačné systémy.

Stiahni si ho odtiaľto

Sublime Text

Sublime Text je veľmi populárny editor so skúšobnou verziou zdarma. Je jednoduchý na inštaláciu a používanie, je dostupný pre všetky operačné systémy.

Stiahni si ho odtiaľto

Atom

Atom je veľmi nový editor vytvorený GitHubom. Je zdarma, open-source, jednoduchý na inštaláciu a používanie. Je dostupný pre Windows, OS X a Linux.

Stiahni si ho odtiaľto

Prečo inštalujeme editor?

Môže ťa zaujímať, prečo inštalujeme takýto špeciálny editor kódu, namiesto aby sme použili niečo ako Word alebo Notepad.

Prvý dôvod je, že kód musí byť čistý text a problém s editormi ako Word a Textedit je ten, že v skutočnosti nevytvárajú čistý text, produkujú obohatený text (s fontom a formátovaním), používajú vlastné formáty ako RTF (Rich Text Format).

Druhý dôvod je, že editor kódu je špecializovaný na editáciu kódu, takže môže poskytovať pomocné funkcie ako zvýraznenie kódu farbou podľa jeho významu, alebo automaticky za teba uzatvárať úvodzovky.

Všetko uvidíme neskôr. Čoskoro budeš považovať svoj verný editor za svoj obľúbený nástroj. :)

results matching ""

    No results matching ""