Editor kódu

Pre čitateľky a čitateľov doma: Táto kapitola je spracovaná vo videu Installing Python & Code Editor.

O chvíľu napíšeš svoj prvý riadok kódu, takže je načase si stiahnuť editor kódu!

Poznámka Ak používaš Chromebook, preskoč túto kapitolu a postupuj podľa pokynov na nastavenie Chromebooku. Cloud IDE, ktoré si si vybrala (PaizaCloud Cloud IDE alebo AWS Cloud9) už obsahuje editor kódu. Keď si otvoríš nejaký súbor vo svojom IDE pomocou menu File, automaticky budeš tento editor používať.

Poznámka Toto si už možno urobila v kapitole Inštalácia - ak áno, môžeš preskočiť rovno na ďalšiu kapitolu!

Existuje veľa rôznych editorov a zväčša sa vyberajú podľa osobných preferencií. Väčšina programátorov a programátoriek v Pythone používa zložité, ale veľmi výkonné IDE (integrované vývojové prostredie) ako napríklad PyCharm. Pre začiatočníčku je to pravdepodobne menej vhodné; naše odporúčania sú rovnako výkonné, ale oveľa jednoduchšie.

Naše návrhy sú uvedené nižšie, ale neváhaj sa opýtať svojej mentorky alebo mentora, aké sú ich preferencie - bude ti jednoduchšie vedieť pomocť.

Visual Studio Code

Visual Studio Code je editor zdrojového kódu, ktorý vyvíja Microsoft pre Windows, Linux a macOS. Podporuje debugovanie, priamu prácu s Gitom, zvýrazňovanie syntaxe, inteligentné dopĺňanie kódu, snippety a refaktorovanie kódu.

Stiahni si ho odtiaľto

Gedit

Gedit je open source editor zdarma dostupný pre všetky operačné systémy.

Stiahni si ho odtiaľto

Sublime Text

Sublime Text je veľmi populárny editor so skúšobnou verziou zdarma a je dostupný pre všetky operačné systémy.

Stiahni si ho odtiaľto

Atom

Atom je ďalší populárny editor. Je zdarma, open source a dostupný pre Windows, OS X a Linux. Atom je vyvíjaný GitHubom.

Stiahni si ho odtiaľto

Prečo inštalujeme editor kódu?

Možno ti napadlo, prečo inštalujeme takýto špeciálny editor kódu namiesto toho, aby sme použili niečo ako Word alebo Notepad.

Prvý dôvod je, že kód musí byť čistý text a problém s editormi ako Word a Textedit je ten, že v skutočnosti nevytvárajú čistý text, ale produkujú obohatený text (s fontami a formátovaním) a používajú vlastné formáty ako RTF (Rich Text Format).

Druhý dôvod je, že editor kódu je špecializovaný na editáciu kódu, takže môže poskytovať pomocné funkcie ako zvýraznenie kódu farbou podľa jeho významu, alebo automaticky za teba uzatvárať úvodzovky.

Všetko uvidíme neskôr. Čoskoro budeš považovať svoj verný editor za svoj obľúbený nástroj. :)

results matching ""

    No results matching ""