Rozširovanie šablón

Ďalšia super možnosť, ktorú ti Django ponúka, je rozširovanie šablón (template extending). Znamená to, že môžeš použiť rovnaké časti HTML kódu na rôznych stránkach svojho webu.

Šablóny ti pomôžu, keď chceš použiť rovnaké informácie alebo formát obsahu na viac ako jednom mieste. Nemusíš dokola opakovať to isté. A ak chceš niečo zmeniť, nemusíš to urobiť v každej šablóne, len v jednej!

Vytvorenie základnej šablóny

Základná šablóna (base template) je najzákladnejšia šablóna, ktorú rozširuješ na každej stránke svojej web stránky.

Vytvorme súbor base.html v priečinku blog/templates/blog/:

blog
└───templates
  └───blog
      base.html
      post_list.html

Otvor ho v editore a skopíruj všetko z post_list.html do base.html takto:

blog/templates/blog/base.html

{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Django Girls blog</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous">
    <link href='//fonts.googleapis.com/css?family=Lobster&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/blog.css' %}">
  </head>
  <body>
    <header class="page-header">
     <div class="container">
       <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
     </div>
    </header>

    <main class="container">
      <div class="row">
        <div class="col">
        {% for post in posts %}
          <article class="post">
            <time class="date">
              {{ post.published_date }}
            </time>
            <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
            <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
          </article>
        {% endfor %}
        </div>
      </div>
    </main>
  </body>
</html>

Potom v base.html nahraď celé <body> (všetko medzi <body> a </body>) týmto:

blog/templates/blog/base.html

<body>
  <header class="page-header">
   <div class="container">
     <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
   </div>
  </header>
  <main class="container">
    <div class="row">
      <div class="col">
      {% block content %}
      {% endblock %}
      </div>
    </div>
  </main>
</body>

Možno si si všimla, že toto nahradilo všetko od {% for post in posts %} po {% endfor %} týmto:

blog/templates/blog/base.html

{% block content %}
{% endblock %}

Ale prečo? Práve si vytvorila blok! Použila si šablónový tag {% block %}, aby si vytvoila časť, do ktorej bude vložené HTML. To HTML bude pochádzať z inej šablóny, ktorá rozšíri túto šablónu (base.html). Hneď ti ukážeme, ako sa to robí.

Teraz ulož base.html a znova otvor blog/templates/blog/post_list.html v editore. Odstrániš všetko nad {% for post in posts %} a pod {% endfor %}. Keď skončíš, súbor bude vyzerať nasledovne:

blog/templates/blog/post_list.html

{% for post in posts %}
  <article class="post">
    <time class="date">
      {{ post.published_date }}
    </time>
    <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </article>
{% endfor %}

Chceme toto použiť ako súčasť našej šablóny pre všetky bloky. Je načase pridať blokové tagy do tohto súboru!

Blokový tag by sa mal zhodovať s tagom v base.html súbore. Taktiež by mal obsahovať celý kód, čo patrí do tvojich obsahových blokov. To docieliš tak, že vložíš všetko medzi {% block content %} a {% endblock %}. Takto:

blog/templates/blog/post_list.html

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <article class="post">
      <time class="date">
        {{ post.published_date }}
      </time>
      <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </article>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Už zostáva len jediná vec. Potrebujeme tieto dve šablóny prepojiť. To je celá podstata rozširovania šablón! Urobíme to pridaním "extends" tagu na začiatku súboru. Nasledovne:

blog/templates/blog/post_list.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <article class="post">
      <time class="date">
        {{ post.published_date }}
      </time>
      <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </article>
  {% endfor %}
{% endblock %}

A je to! Súbor ulož a skontroluj, či tvoja web stránka stále funguje tak, ako má. :)

Ak sa ti zobrazí chyba TemplateDoesNotExist, znamená to, že neexistuje súbor blog/base.html a runserver beží v konzole. Skús ho zastaviť (stlačením Ctrl+C – tlačidiel Control a C spolu) a spustiť znova pomocou príkazu python manage.py runserver.

results matching ""

  No results matching ""