Tvoj prvý Django projekt!

Časť tejto kapitoly je založená na tutoriáli Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Časti tejto kapiolty sú založená na django-marcador tutorial pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Tutoriál django-marcador je autorsky chránený Markusom Zapke-Gründemannom et al.

Vytvoríme jednoduchý blog!

Prvý krok je vytvoriť nový Django projekt. To v podstate znamená, že spustíme pár skriptov, poskytovaných Djangom, ktoré pre nás vytvoria kostru Django projektu. Je to len pár zložiek a súborov, ktoré použijeme neskôr.

Mená niektorých súborov a zložiek sú pre Django veľmi dôležité. Súbory, ktoré teraz vytvoríme, by si nemala premenovať. Ich presúvanie na iné miesto taktiež nie je dobrý nápad. Django potrebuje udržovať určitú štruktúru, aby bol schopný nájsť dôležité veci.

Nezabudni všetko spúšťať vo virtualenv. Pokiaľ vo svojej konzole nevidíš prefix (myvenv) musíš aktivovať virtualenv. Ako na to bolo vysvetlené v kapitole Inštalácia Django v časti Práca s virtualenv. Pokiaľ napíšeš myvenv\Scripts\activate na Windowsoch, alebo source myvenv/bin/activate na Mac OS X alebo Linux, malo by všetko fungovať.

Create project: OS X or Linux

Vo svojej Mac OS X alebo Linux konzole spusti tento príkaz; nezabudni pridať bodku . na konci

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ django-admin startproject mysite .

Bodka . je dôležitá, pretože hovorí skriptom, aby nainštalovali Django v tvojej aktuálnej zložke (pre ktorú je bodka . skratkou).

Poznámka Pri písaní predchádzajúceho príkazu nezabudni, že píšeš len časť, ktorá začína django-admin alebo django-admin. py. (myvenv) ~/djangogirls$ zobrazené tu je len príkladom cesty, kam budeš zadávať svoje príkazy.

Create project: Windows

Vo Windowse spusti tento príkaz; nezabudni pridať bodku . na konci:

command-line

(myvenv) C:\Users\Name\djangogirls> django-admin.exe startproject mysite .

Bodka . je dôležitá, pretože hovorí skriptom, aby nainštalovali Django v tvojej aktuálnej zložke (pre ktorú je bodka . skratkou).

Poznámka Pri písaní predchádzajúceho príkazu nezabudni, že píšeš len časť, ktorá začína django-admin.exe. (myvenv) C:\Users\Name\djangogirls> zobrazené tu je len príkladom cesty, kam budeš zadávať svoje príkazy.

django-admin.py je skript, ktorý pre teba vytvorí zložky a súbory. Momentálne by si mala mať štruktúru adresárov, ktorá vyzerá takto:

djangogirls
├───manage.py
└───mysite
    settings.py
    urls.py
    wsgi.py
    __init__.py

Poznámka: adresárovej štruktúre, uvidíš venv adresár, ktorý sme vytvorili.

manage.py je skript, ktorý pomáha so správou stránky. Okrem iného budeme vďaka nemu môcť spustiť na našom počítači webový server, bez toho, aby sme inštalovali čokoľvek iné.

Súbor settings.py obsahuje konfiguráciu tvojej webovej stránky.

Pamätáš, keď sme rozprávali o doručovateľovi listov, ktorý zisťuje kam doručiť list? urls.py obsahuje zoznam vzorov, ktoré používa urlresolver.

Zatiaľ ignorujme ostatné súbory, keďže ich teraz aj tak nebudeme meniť. Jediná vec na ktorú netreba zabudnúť je, že ich nesmieš omylom zmazať!

Zmena nastavení

Spravme pár zmien v mysite/settings.py. Otvor súbor v editore kódu, ktorý si si nainštalovala predtým.

Poznámka: Pamätaj, že settings.py je obyčajný súbor, ako každý iný. Môžeš ho otvoriť z kodového editoru, pomocou "Súbor -> Otvoriť" možnosti v menu. Malo by sa ti zobraziť štandardné okno v ktorom vyhľadáš svoj settings.py súbor a označíš ho. Prípadne môžeš ísť do priečinka djangogirls na pracovnej ploche a kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši. Potom vyber editor kódu zo zoznamu. Výber editora je dôležitý, pretože môžeš mať nainštalované iné programy, ktoré dokážu tento súbor otvoriť, ale nedovolia ti ho upravovať.

Bolo by dobré mať na našej stránke správny čas. Choď na zoznam časových pásiem na wikipedii a skopíruj svoje časové pásmo (napr. Europe/Berlin).

V súbore settings.py, nájdi riadok, ktorý obsahuje TIME_ZONE a uprav ho tak, aby obsahoval tvoje časové pásmo. Napríklad:

mysite/settings.py

TIME_ZONE = 'Europe/Berlin'

Jazykoví kód sa skladá z jazyka, napr. en pre angličtinu alebo de pre nemčinu a kódu krajiny, napr. de pre Nemecko, alebo ch pre Švajčiarsko. Toto si pridaj, ak chceš aby predvolené tlačidlá a oznamenia v Djangu boli v tvojom jazyku. Potom bude tlačidlo "Cancel" preložené do jazyka, ktorý tu definuješ. Django je dodávaný s množstvom pripravených prekladov.

Zmeň kódu jazyka zmenou nasledujúceho riadku:

mysite/settings.py

LANGUAGE_CODE = 'de-ch'

Budeme tiež musieť pridať cestu pre statické súbory. (Dozvieme sa všetko o statických súboroch a CSS neskôr v tutoriále.) Prejdi na koniec súboru a pod STATIC_URL riadkom, pridaj ďalší s názvom STATIC_ROOT:

mysite/settings.py

STATIC_URL = '/static/'
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static')

Keď DEBUG je True a ALLOWED_HOSTS je prázdne, host je overovaný vôči ['localhost', '127.0.0.1', '[::1]']. Toto sa nebude zhodovať s naším hostname na PythonAnywhere, keď nasadíme našu aplikáciu, kvôli tomu zmeníme nasledovné nastavenie:

mysite/settings.py

ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', '.pythonanywhere.com']

Poznámka: Ak používaš Chromebook, pridaj nasledovný riadok na koniec settings.py súboru: MESSAGE_STORAGE = 'django.contrib.messages.storage.session.SessionStorage'

Tiež pridaj . c9users.io na ALLOWED_HOSTS ak používaš cloud9

Nastavenie databázy

Existuje veľa rôznych databázových softvérov, ktoré umožňujú ukladať údaje pre tvoje web stránky. My budeme používať predvolenú databázu - sqlite3.

Tá je už nastavená v tejto časti súboru mysite/settings.py:

mysite/settings.py

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
  }
}

Databázu pre náš blog vytvoríme spustením tohto príkazu v konzole: python manage.py migrate (musíme byť v adresári djangogirls, ktorý obsahuje súbor manage.py). Ak všetko prešlo dobre, mala by si vidieť niečo takéto:

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py migrate
Operations to perform:
 Apply all migrations: auth, admin, contenttypes, sessions
Running migrations:
 Rendering model states... DONE
 Applying contenttypes.0001_initial... OK
 Applying auth.0001_initial... OK
 Applying admin.0001_initial... OK
 Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
 Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
 Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
 Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
 Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
 Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
 Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
 Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
 Applying sessions.0001_initial... OK

A je to! Teraz treba spustiť webový server a uvidíme či je naša web stránka funkčná!

Spustenie webového servera

Musíš sa nachádzať v adresári, v ktorom sa nachádza súbor manage.py (adresár djangogirls). V konzole spustíme webový server zadaním python manage.py runserver:

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py runserver

Ak používaš Chromebook, použi nasledovný príkaz:

Cloud 9

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py runserver 0.0.0.0:8080

Ak si vo Windowse a padne ti to s chybovou hláškou UnicodeDecodeError, použi namiesto toho tento príkaz:

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py runserver 0:8000

Teraz už musíš len skontrolovať, či tvoja web stránka funguje. Otvor si prehliadač (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer alebo čokoľvek používaš) a zadaj adresu:

browser

http://127.0.0.1:8000/

Ak používaš Chromebook, budeš vždy pristupovať na test server zadaním nasledovnej adresy:

browser

https://django-girls-<your cloud9 username>.c9users.io

Blahoželáme! Práve si vytvorila svoju prvú web stránku, ktorá beží na tvojom webovom serveri. Nie je to úžasné?

Fungovalo to!

Kým je spustený webový server, nebude možné zadať nové príkazy v príkazovom riadku. Terminál bude akceptovať nový text, ale nebude spúšťať nové príkazy. Je to kvôli tomu, že webový server nerpretržite beží a čaká na prichádzajúce požiadavky (requests).

Ako webový server funguje sme si povedali v kapitole Ako funguje Internet.

Ak chceš zadať ďalšie príkazy, kým webový server beží, otvor nové terminálové okno a aktivuj svoj virtualenv. Ak chceš zastaviť webový server, prepni sa späť do okna, v ktorom beží a stlač Ctrl + C súčasne (na Windowse možno budeš musiť stlačiť Ctrl + Break).

Pripravená na ďalší krok? Je na čase vytvoriť nejaký obsah!

results matching ""

  No results matching ""