Formuláre Django

Posledná vec, ktorú chceme urobiť na našej web stránke je vytvoriť príjemný spôsob pridávania a úpravy blog postov. Django admin je v pohode, ale ťažko sa prispôsobuje a upravuje do krajšej podoby. Pomocou formulárov budeme mať absolútnu moc nad naším rozhraním - môžeme urobiť takmer čokoľvek, čo si vieme predstaviť!

Na Django formulároch je fajn, že ich môžeme vytvoriť úplne od nuly alebo vytvoriť ModelForm, ktorý uloží výsledok formulára do modelu.

A toto je presne to, čo chceme urobiť: vytvoríme formulár pre náš Post model.

Tak ako všetky ostatné dôležité časti Djanga, formuláre majú svoj vlastný súbor: forms.py.

Musíme vytvoriť súbor s týmto názvom v adresári blog.

blog
  └── forms.py

OK, otvorme ho a napíšme nasledovný kód:

blog/forms.py

from django import forms

from .models import Post

class PostForm(forms.ModelForm):

  class Meta:
    model = Post
    fields = ('title', 'text',)

Najskôr musíme naimportovať Django formuláre (from django import forms) a samozrejme aj náš Post model (from .models import Post).

PostForm, ako asi správne predpokladáš, je názov nášho formulára. Musíme Djangu povedať, že tento formulár je ModelForm (aby Django pre nás mohlo trochu čarovať) - za to je zodpovedný forms.ModelForm.

Ďalej máme triedu Meta, kde Djangu povieme, ktorý model by mal byť použitý na vytvorenie tohto formulára (model = Post).

Nakoniec môžeme Djangu povedať, ktoré formuláre budú v našom formulári. V tomto scenári, chceme aby boli zobrazené iba title (nadpis) a text - author by mala byť aktuálne prihlásená osoba (teda ty!) a dátum vytvorenia created_date by mal byť automaticky nastavený pri vytvorení postu (t.j. v kóde), však?

To je všetko! Jediné, čo treba teraz urobiť, je použiť formulár v zobrazení (angl. view) a zobraziť ho v šablóne.

Takže ešte raz vytvoríme link na stránku, URL, zobrazenie a šablónu.

Je čas otvoriť blog/templates/blog/base.html. Pridáme link do divu s názvom page-header:

blog/templates/blog/base.html

<a href="{% url 'post_new' %}" class="top-menu"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span></a>

Všimni si, že chceme zavolať naše nové view post_new. Trieda "glyphicon glyphicon-plus" je poskytnutá bootstrap témou ktorú používame a ona zobrazí znamienko plus pre nás.

Po pridaní riadku by tvoj html súbor mal vyzerať asi takto:

blog/templates/blog/base.html

{% load static %}
<html>
  <head>
    <title>Django Girls blog</title>
    <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
    <link href='//fonts.googleapis.com/css?family=Lobster&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/blog.css' %}">
  </head>
  <body>
    <div class="page-header">
      <a href="{% url 'post_new' %}" class="top-menu"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span></a>
      <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
    </div>
    <div class="content container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-8">
          {% block content %}
          {% endblock %}
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Keď uložíš a obnovíš stránku http://127.0.0.1:8000 uvidíš samozrejme známu chybu NoReverseMatch, však?

URL

Otvor blog/urls.py a pridaj riadok:

blog/urls.py

url(r'^post/new/$', views.post_new, name='post_new'),

A výsledný kód bude vyzerať takto:

blog/urls.py

from django.conf.urls import url
from . import views

urlpatterns = [
  url(r'^$', views.post_list, name='post_list'),
  url(r'^post/(?P<pk>\d+)/$', views.post_detail, name='post_detail'),
  url(r'^post/new/$', views.post_new, name='post_new'),
]

Po obnovení stránky uvidíme chybu AttributeError, pretože nemáme implementovaný view post_new. Pridajme ho teraz.

view post_new

Teraz otvoríme súbor blog/views.py a pridáme tam nasledujúce riadky so zvyškom importovacích riadkov from:

blog/views.py

from .forms import PostForm

A potom náš view:

blog/views.py

def post_new(request):
  form = PostForm()
  return render(request, 'blog/post_edit.html', {'form': form})

Nový formulár Post vytvoríme tak, že sputíme PostForm() a prepošleme ho šablóne. K tomuto view sa ešte vrátime, ale teraz poďme rýchlo vytvoriť šablónu formulára.

Šablóna

Musíme vytvoriť súbor post_edit.html v adresári blog/ templates/blog. Aby formulár fungoval, potrebujeme niekoľko vecí:

 • Musíme zobraziť formulár. Môžeme to urobiť (napríklad) pomocou {{ form.as_p }}.
 • Riadok vyššie musí byť obalený HTML tagom: <form method="POST">...</form>.
 • Potrebujeme tlačidlo Uložiť. Vytvoríme ho ako HTML tlačidlo: <button type="submit">Uložiť</button>.
 • A nakoniec, hneď za otváracím tagom <form ...> musíme pridať {% csrf_token %}. Toto je veľmi dôležité, vďaka tomu je formulár bezpečný! Ak si na to zabudla, Django sa bude sťažovať keď sa pokúsiš uložiť formulár:

CSFR Zakázaná stránka

OK, pozrime sa, ako by malo vyzerať HTML v post_edit.html:

blog/templates/blog/post_edit.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>New post</h1>
  <form method="POST" class="post-form">{% csrf_token %}
    {{ form.as_p }}
    <button type="submit" class="save btn btn-default">Save</button>
  </form>
{% endblock %}

Obnovíme stránku! Aha! Tvoj formulár je na svete!

Nový formulár

Ale počkaj! Keď zadáš niečo do polí title a text a skúsiš to uložiť - čo sa stane?

Nič! Sme stále na rovnakej stránke a náš text je preč... a žiaden nový príspevok sa nepridal. Takže čo sa pokazilo?

Odpoveď znie: nič. Akurát budeme mať ešte trochu práce v našom view (zobrazení).

Uloženie formuláru

Znova otvor blog/views.py. Momentálne máme v post_new len toto:

blog/views.py

def post_new(request):
  form = PostForm()
  return render(request, 'blog/post_edit.html', {'form': form})

Keď odošleme formulár, vrátime sa do rovnakého view, ale teraz už máme v request aj nejaké údaje, presnejšie v request.POST (názov nemá nič spoločné s "postom" na blogu, ide len o to, že posielame - "postujeme" údaje). Pamätáš si, že naša definícia formuláru <form> v HTML súbore mala premennú method="POST"? Všetky polia z formulára sú teraz v request.POST. POST by si nemala premenovať na nič iné (jediná ďalšia platná hodnota pre premennú method je GET, teraz ale nemáme čas vysvetliť si rozdiel).

Takže v našom view musíme ošetriť dva rôzne prípady: prvý, ak pristupujeme na stránku prvýkrát a chceme prázdny formulár, a druhý, keď sa vrátime na view s už predvyplnenými údajmi formulára. Takže potrebujeme pridať podmienku (na to použijeme if):

blog/views.py

if request.method == "POST":
  [...]
else:
  form = PostForm()

Je čas nahradiť tri bodky [...]. Ak ide o metódu POST tak cheme vytvoriť PostForm s datami z formulára, však? Urobíme to takto:

blog/views.py

form = PostForm(request.POST)

Ďalej skontrolujme či je formulár v poriadku (všetky povinné polia sú vyplnené a nie sú zadané žiadne nesprávne hodnoty). To urobíme pomocou form.is_valid().

Skonotrolujeme, či je formulár platný a ak áno, môžeme ho uložiť!

blog/views.py

if form.is_valid():
  post = form.save(commit=False)
  post.author = request.user
  post.published_date = timezone.now()
  post.save()

V podstate urobím dve veci: uložíme formulár pomocou form.save a pridáme autora (keďže pole author nebolo v PostForm, avšak toto pole je povinné). commit=False znamená, že ešte nechceme uložiť model Post - najskôr chceme pridať autora. Väčšinou budeš používať form.save() bez commit=False, no v tomto prípade, to takto musíme spraviť. post.save() uchová zmeny (pridanie autora) a máme vytvorený nový blog príspevok!

A bolo by skvelé, keby sme sa potom ihneď dostali na stránku post_detail nášho novovytvoreného blog postu, nie? Aby sme to vedeli urobiť, budeme potrebovať ešte jeden import:

blog/views.py

from django.shortcuts import redirect

Pridaj tento riadok úplne na začiatok súboru. A teraz môžeme povedať: prejdi na stránku post_detail novovytvoreného príspevku":

blog/views.py

return redirect('post_detail', pk=post.pk)

blog. views. post_detail je názov view, kam chceme ísť. Spomínaš si, že tento view vyžaduje premennú pk? Aby sme ju odovzdali do view, použijeme pk=post.pk, kde post je novovytvorený blog post!

OK, dosť sme hovorili, už je na čase pozrieť sa ako teraz vyzerá celý view, však?

blog/views.py

def post_new(request):
  if request.method == "POST":
    form = PostForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      post = form.save(commit=False)
      post.author = request.user
      post.published_date = timezone.now()
      post.save()
      return redirect('post_detail', pk=post.pk)
  else:
    form = PostForm()
  return render(request, 'blog/post_edit.html', {'form': form})

Pozrime sa, či funguje. Poď na stránku http://127.0.0.1:8000/post/new/, pridaj title a text, ulož to... a voilà! Nový blog post je pridaný a my sme presmerovaní na stránku post_detail!

Možno si si všimla, že pred uložením postu nastavujeme dátum publikovania. Neskôr v Django Girls Tutorial: Rozšírenie sa zoznámime s tlačidlom Publikovať.

To je úžasné!

Keďže sme nedávno použili administrátorské rozhranie Djanga, systém si myslí, že sme stále prihlásení. Existuje zopár situácií, ktoré by mohli spôsobiť odhlásenie (zatvorenie prehliadača, reštart databázy a podobne). Pokiaľ by sa ti zobrazovala chyba pri vytváraní postu upozorňujúca na neprihláseného užívateľa, choď na adminskú stránku http://127.0.0.1:8000/admin and prihlás sa znova. Toto dočasne vyrieši problém. Čaká však na teba aj permanentné riešenie v kapitole Domáca úloha: zvýš svojej stránke bezpečnosť! po skončení hlavného tutorialu.

Chyba prihlásenia

Validácia formuláru

Teraz si ukážeme, aké sú Django formuláre super. Príspevok na blogu (post) musí mať polia title a text. V našom modeli Post sme nepovedali (na rozdiel od published_date), že tieto polia sú nepovinné, takže Django štandardne očakáva, že budú nastavené.

Skús uložiť formulár bez title a text. Pokús sa uhádnuť, čo sa stane!

Validácia formuláru

Django overí, či sú všetky polia formulára správne. Nie je to skvelé?

Úprava formuláru

Teraz už vieme, ako sa pridáva nový formulár. Ale čo ak chceme upravovať existujúci? Je to veľmi podobné tomu, čo sme práve spravili. Poďme rýchlo vytvoriť niektoré dôležité veci. (ak niečomu nerozumieš, opýtaj sa svojho trénera alebo sa pozri na predchádzajúce kapitoly, pretože všetky tieto kroky sme si už prebrali.)

Otvor blog/templates/blog/post_detail.html a pridaj tento riadok

blog/templates/blog/post_detail.html

<a class="btn btn-default" href="{% url 'post_edit' pk=post.pk %}"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span></a>

takže šablóna teraz bude vyzerať takto:

blog/templates/blog/post_detail.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  <div class="post">
    {% if post.published_date %}
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
    {% endif %}
    <a class="btn btn-default" href="{% url 'post_edit' pk=post.pk %}"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span></a>
    <h1>{{ post.title }}</h1>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </div>
{% endblock %}

V blog/urls.py pridáme tento riadok:

blog/urls.py

  url(r'^post/(?P<pk>\d+)/edit/$', views.post_edit, name='post_edit'),

Znova použijeme šablónu blog/templates/blog/post_edit.html, takže posledná vec, čo nám chýba je view.

Otvor blog/views.py a na úplný koniec súboru pridaj toto:

blog/views.py

def post_edit(request, pk):
  post = get_object_or_404(Post, pk=pk)
  if request.method == "POST":
    form = PostForm(request.POST, instance=post)
    if form.is_valid():
      post = form.save(commit=False)
      post.author = request.user
      post.published_date = timezone.now()
      post.save()
      return redirect('post_detail', pk=post.pk)
  else:
    form = PostForm(instance=post)
  return render(request, 'blog/post_edit.html', {'form': form})

To vyzerá skoro tak isto ako náš view post_new, však? Ale nie úplne. Po prvé: odovzdávame navyše parameter pk z URL. A ďalej: pomocou get_object_or_404(Post, pk=pk) získame Post model, ktorý chceme upravovať a následne pri vytváraní formuláru odovzdáme tento post ako parameter instance, aj v prípade keď ukladáme formulár…

blog/views.py

form = PostForm(request.POST, instance=post)

…aj v prípade keď sme otvorili formulár za účelom úpravy daného príspevku:

blog/views.py

form = PostForm(instance=post)

OK, vyskúšajme, či to funguje! Poďme na stránku post_detail. V pravom hornom rohu by malo byť tlačidlo na úpravu:

Tlačidlo Upraviť

Keď naňho klikneš, uvidíš formulár s našim blog príspevkom:

Úprava formuláru

Môžeš si vyskúšať zmeniť názov alebo text a uložiť zmeny!

Gratulujeme! Tvoja aplikácia je čím ďalej dokonalejšia!

Ak potrebuješ viac informácií o Django formulároch, prečítaj si dokumentáciu: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/forms/

Bezpečnosť

Možnosť vytvárať nové príspevky len kliknutím na link je úžasná! Ale, v tejto chvíli, každý kto navštívi tvoju stránku, bude môcť pridať nový blog post a to asi nie je to, čo by si chcela. Urobme to tak, že sa tlačidlo zobrazí len tebe.

V blog/templates/blog/base.html nájdi náš div page-header a kotviaci tag, ktorý si tam umiestnila už predtým. Mal by vyzerať takto:

blog/templates/blog/base.html

<a href="{% url 'post_new' %}" class="top-menu"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span></a>

Do neho pridáme ďalší tag {% if %}, vďaka ktorému sa link zobrazí len užívateľom, ktorí sú prihlásení ako admin. Momentálne si to len ty! Zmeň <a> aby vyzeral takto:

blog/templates/blog/base.html

{% if user.is_authenticated %}
  <a href="{% url 'post_new' %}" class="top-menu"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span></a>
{% endif %}

Tento {% if %} zabezpečí, aby bol link odoslaný do prehliadača, len ak je používateľ požadujúci stránku prihlásený. Nezabráni to vytváraniu nových príspevkov úplne, ale je to dobrý prvý krok. Viac o bezpečnosti si povieme v rozširujúcich lekciách.

Spomínaš si na ikonku na upravovanie ktorú sme práve pridali na našu stránku s detailmi? Rovnakú zmenu chceme pridať aj sem, aby iný ludia nemohli upravovať existujúce príspevky.

Otvor blog/templates/blog/post_detail.html a pridaj tento riadok:

blog/templates/blog/post_detail.html

<a class="btn btn-default" href="{% url 'post_edit' pk=post.pk %}"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span></a>

Zmeň ho na toto:

blog/templates/blog/post_detail.html

{% if user.is_authenticated %}
   <a class="btn btn-default" href="{% url 'post_edit' pk=post.pk %}"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span></a>
{% endif %}

Kedže si pravdepodobne prihlásená, ak obnovíš stránku, neuvidíš nič. Načítaj stránku v inom prehliadači, alebo incognito okne (nazývané "InPrivate" vo Windows Edge) a uvidíš, že sa odkaz nezobrazuje a ikonka tiež nie!

Ešte jedna vec: čas nasadiť aplikáciu!

Pozrime sa, či to všetko funguje na PythonAnywhere. Je čas na ďalšie nasadenie!

 • Najprv ulož (commit) svoj nový kód a pošli ho na GitHub:

command-line

$ git status
$ git add --all .
$ git status
$ git commit -m "Added views to create/edit blog post inside the site."
$ git push

command-line

$ cd ~/<your-pythonanywhere-username>.pythonanywhere.com
$ git pull
[...]

(Nezabudni nahradiť <your-pythonanywhere-username> svojím uživateľským menom na PythonAnywhere, bez hranatých zátvoriek).

 • A nakoniec preskoč na kartu Web and klinki na Reload.

A to by malo byť všetko! Gratulujeme :)

results matching ""

  No results matching ""