Dynamické dáta v šablónach

Máme rozdielne kúsky na svojom mieste: Post model je definovaný v models.py, máme post_list v views.py a pridanú šablónu. Ale ako prinútime HTML šablónu, aby zobrazovala náš príspevok? Pretože to je to, čo chceme urobiť - vziať nejaký obsah (modely uložené v databáze) a zobraziť ich pekne v našej šablóne, že?

To je presne to, čo majú views robiť: spojiť modely a šablóny. V našom post_list view potrebujeme vziať modely ktoré chceme zobraziť a posunúť ich do šablóny. Takže sa rozhodneme vo view čo (model) bude zobrazené v šablóne.

Dobre, takže ako toto dosiahneme?

Musíme otvoriť náš blog/views.py. Zatiaľ post_list view vyzerá takto:

blog/views.py

from django.shortcuts import render

def post_list(request):
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Pamätáš si, keď sme rozprávali o zahrnutí kódu napísanom v rozdielnych súboroch? Teraz nastal čas kedy musíme zahrnúť model, ktorý sme napísali v models.py. Pridáme tento riadok from .models import Post takto:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from .models import Post

Bodka za from znamená aktuálna zložka alebo aktuálna aplikácia. views.py aj models.py sú v rovnakom adresári. To znamená, že môžeme použiť . a názov súboru (bez .py). Potom importujeme názov modelu (Post).

Ale čo ďalej? Na to aby sme boli schopní vziať konkrétny príspevok blogu z Post modelu potrebujeme niečo, čo sa volá QuerySet.

QuerySet

Už by si mala vedieť ako funguje QuerySets. Hovorili sme o tom v kapitole Django ORM (QuerySets).

Takže teraz chceme zoznam príspevkov, ktoré sú uverejnené a zoradené podľa published_date, však? To sme už spravili v kapitole QuerySets!

blog/views.py

Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')

Teraz vložíme tento kus kódu do súboru blog/views.py pridaním funkcie def post_list(request), ale nezabudni najprv pridať from django.utils import timezone:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Posledná chýbajúca časť je predanie posts QuerySetu do šablóny. Neboj sa, v nasledujúcej kapitole si ukážeme ako ju zobraziť.

Vezmi prosím na vedomie, že vytvárame premennú pre náš QuerySet: posts. Považuj to za meno nášho QuerySetu. Odteraz ho môžeme referovať pod týmto menom.

V render funkcii už máme jeden parameter request (všetko čo príjmeme od užívateľa cez Internet) a ďalší ktorý poskytuje súbor šablóny 'blog/post_list.html'). Posledný parameter, {} je miesto na ktoré môžeme dať nejaké veci ktoré môže použiť šablóna. Potrebujeme im dať mená (zatiaľ sa budeme držať 'posts'). :) Malo by to vyzerať takto: {'posts': posts}. Všimni si, že časť pred : je reťazec: potrebuješ ju obaliť do úvodzoviek:".

Nakoniec by náš súbor blog/views.py mal vyzerať takto:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {'posts': posts})

To je všetko! Čas prejsť na našu šablónu a zobraziť tento QuerySet!

Pokiaľ si chceš prečítať niečo viac o QuerySets v Djangu mala by si sa pozrieť sem: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/models/querysets/

results matching ""

  No results matching ""