Dynamické dáta v šablónach

Niekoľko vecí už máme na svojom mieste: model Post je definovaný v models.py, máme post_list v views.py a pridanú šablónu. Ale ako vlastne prinútime HTML šablónu, aby zobrazila naše príspevky? Pretože to je to, čo chceme urobiť - vziať nejaký obsah (modely uložené v databáze) a zobraziť ich pekne v našej šablóne, že?

To je presne to, čo majú robiť viewy: spájať modely a šablóny. V našom viewe post_list potrebujeme vziať modely, ktoré chceme zobraziť, a posunúť ich šablóne. Čiže vo viewe sa rozhodne, čo (resp. ktorý model) bude zobrazené v šablóne.

Dobre, takže ako toto dosiahneme?

Musíme otvoriť náš blog/views.py v editore. Zatiaľ view post_list vyzerá takto:

blog/views.py

from django.shortcuts import render

def post_list(request):
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Pamätáš si, keď sme sa rozprávali o vložení kódu napísaného v rozdielnych súboroch? Teraz nastal čas, kedy musíme vložiť model, ktorý sme napísali v models.py. Pridáme riadok from .models import Post takto:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from .models import Post

Bodka za from znamená aktuálny priečinok alebo aktuálna aplikácia. views.py aj models.py sú v rovnakom priečinku. To znamená, že môžeme použiť . a názov súboru (bez .py). Potom naimportujeme názov modelu (Post).

Ale čo ďalej? Na to, aby sme mohli zobrať konkrétny príspevok blogu z Post modelu, potrebujeme niečo, čo sa volá QuerySet.

QuerySet

Už by si mala vedieť, ako fungujú QuerySety. Hovorili sme o tom v kapitole Django ORM (QuerySety).

Takže teraz chceme zoznam zverejnených príspevkov, ktoré sú zoradené podľa published_date, však? To sme už spravili v kapitole QuerySety!

blog/views.py

Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')

Takže poďme otvoriť súbor blog/views.py v našom editore a pridajme tento kus kódu do funkcie def post_list(request), ale nezabudni najprv pridať from django.utils import timezone:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Ak chceme zobraziť náš QuerySet v našom zozname blog postov, ešte nám zostáva urobiť dve veci:

 1. Poslať náš QuerySet posts šablóne tak, že zmeníme, ako voláme funkciu render. To spravíme teraz.
 2. Upraviť šablónu, aby nám zobrazila náš QuerySet posts. K tomuto sa dostaneme v neskoršej kapitole.

Vezmi, prosím, na vedomie, že vytvárame premennú pre náš QuerySet: posts. Ber to ako meno nášho QuerySetu. Odteraz mu môžeme hovoriť týmto menom.

Vo funkcii render už máme jeden parameter request (všetko, čo príjmeme od užívateľa či užívateľky cez internet) a ďalší, ktorý hovorí, ktorú šablónu použiť ('blog/post_list.html'). Posledný parameter, {}, je miestom, kam môžeme pridať veci, ktoré chceme poslať našej šablóne. Potrebujeme im dať mená (zatiaľ sa budeme držať 'posts'). :) Malo by to vyzerať takto: {'posts': posts}. Všimni si, že časť pred : je reťazec: potrebuješ ju obaliť do úvodzoviek:".

Nakoniec by náš súbor blog/views.py mal vyzerať takto:

blog/views.py

from django.shortcuts import render
from django.utils import timezone
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {'posts': posts})

To je všetko! Čas prejsť na našu šablónu a zobraziť tento QuerySet!

Pokiaľ si chceš prečítať niečo viac o QuerySetoch v Djangu, mala by si sa pozrieť sem: https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/models/querysets/

results matching ""

  No results matching ""