Django admin

Na pridávanie, editovanie a mazanie postov, ktoré sme práve namodelovali, budeme používať Django admina.

Otvorme súbor blog/admin.py a nahraďme jeho obsah týmto:

blog/admin.py

from django.contrib import admin
from .models import Post

admin.site.register(Post)

Ako vidíš, importujeme model Post definovaný v predchádzajúcej kapitole. Aby bol náš model viditeľný na adminskej stránke, musíme ho zaregistrovať pomocou admin.site.register(Post).

OK, je čas pozrieť sa na náš Post model. Nezabudni v konzole spustiť web server pomocou príkazu python manage.py runserver. V prehliadači zadaj adresu http://127.0.0.1:8000/admin/. Zobrazí sa ti takáto prihlasovacia stránka:

Prihlasovacia stránka

Pre prihlásenie musíš vytvoriť superusera - užívateľa, ktorý má kontrolu nad všetkým na stránke. Vráť sa do príkazového riadku, napíš python manage.py createsuperuser a stlač enter.

Ak chceš zadať viac príkazov, kým web server beží, otvor nové okno terminálu a aktivuj svoj virtualenv. Ako písať príkazy sme si povedali v kapitole Tvoj prvý Django projekt! v odstavci Spustenie webového serveru.

Mac OS X or Linux:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py createsuperuser

Windows:

(myvenv) C:\Users\Name\djangogirls> python manage.py createsuperuser

Po výzve zadaj svoje meno (malé písmená, bez medzier), emailovú adresu a heslo. Netráp sa, že nevidíš heslo ktoré zadávaš - tak to má byť. Len ho zadaj a stlač enter. Výstup by mal vyzerať asi takto (kde užívateľské meno a email by mali byť tvoje vlastné):

Username: admin
Email address: admin@admin.com
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.

Vráť sa do prehliadača. Prihlás sa zvolenými údajmi ako superuser, mala by sa ti zobraziť nástenka (dashboard) Django admina.

Django admin

Prejdi do Postov a trochu experimentuj. Pridaj päť či šesť blog postov. Netráp sa veľmi s obsahom - trebárs skopíruj a vlož text z tohto tutorialu, nech ušetríš čas. :)

Uisti sa, že aspoň dva alebo tri posty (ale nie všetky) majú nastavený dátum publikovania. Bude to neskôr užitočné.

Django admin

Ak chceš vedieť viac o Django admine, pozri si dokumentáciu Djanga: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/contrib/admin/

Teraz je asi vhodný čas dať si kávu (alebo čaj), alebo niečo pod zub a nabrať trochu energie. Práve si vytvorila svoj prvý Django model - zaslúžiš si trochu oddychu!

results matching ""

    No results matching ""