Django ORM (QuerySety)

V tejto kapitole sa naučíš, ako sa Django pripája k databáze a ukladá do nej údaje. Poďme na to!

Čo je QuerySet?

QuerySet je v podstate zoznam objektov daného modelu. QuerySet ti umožňuje čítať dáta z databázy, filtrovať a zoraďovať ich.

Najjednoduchšie bude ukázať si to na príklade. Vyskúšajme si to, čo povieš?

Django konzola

Otvor si lokálnu konzolu (nie na PythonAnywhere) a napíš tento príkaz:

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py shell

Toto by sa ti malo zobraziť:

command-line

(InteractiveConsole)
>>>

Teraz si v interaktívnej Django konzole. Je to ako konzola Pythonu, ale s trochou Django mágie. :) Môžeš v nej používať všetky pythonové príkazy.

Všetky objekty

Skúsme najskôr zobraziť všetky naše príspevky. To sa robí nasledovným príkazom:

command-line

>>> Post.objects.all()
Traceback (most recent call last):
      File "<console>", line 1, in <module>
NameError: name 'Post' is not defined

Ups! Objavila sa chybová hláška. Hovorí nám, že nič také ako Post neexistuje. To dáva zmysel - zabudli sme ho totiž najskôr naimportovať!

command-line

>>> from blog.models import Post

Naimportujeme model Post z blog.models. Skúsme teda znova zobraziť všetky príspevky:

command-line

>>> Post.objects.all()
<QuerySet [<Post: my post title>, <Post: another post title>]>

Je to zoznam príspevkov, ktoré sme vytvorili dávnejšie! Vytvorili sme ich pomocou Django administrátorského rozhrania. No radi by sme vytvorili nové príspevky pomocou Pythonu, tak ako na to?

Vytvorenie objektu

Takto vytvoríš nový objekt typu Post v databáze:

command-line

>>> Post.objects.create(author=me, title='Sample title', text='Test')

Chýba nám však jedna prísada: me. Ako autorku musíme vložiť inštanciu User modelu. Ako to urobiť?

Najskôr naimportujme User model:

command-line

>>> from django.contrib.auth.models import User

Akých užívateľov a užívateľky máme v našej databáze? Skús toto:

command-line

>>> User.objects.all()
<QuerySet [<User: ola>]>

Toto je superuser, ktorého sme vytvorili dávnejšie! Poďme ho dostať ako inštanciu (uprav tento riadok tak, aby obsahoval tvoje vlastné užívateľské meno):

command-line

>>> me = User.objects.get(username='ola')

Ako môžeš vidieť, teraz sme dostali (get) Usera s užívateľským menom (username) 'ola'. Môže byť!

Teraz už konečne môžeme vytvoriť náš prvý príspevok:

command-line

>>> Post.objects.create(author=me, title='Sample title', text='Test')
<Post: Sample title>

Hurá! Chceš si overiť, či to zabralo?

command-line

>>> Post.objects.all()
<QuerySet [<Post: my post title>, <Post: another post title>, <Post: Sample title>]>

Je to tam, jeden príspevok v zozname pribudol!

Pridanie ďalších príspevkov

Teraz sa môžeš trochu zabaviť a pridať pár ďalších príspevkov, aby si si vyskúšala, ako to funguje. Pridaj dva-tri ďalšie príspevky a potom poďme na ďalšiu časť.

Filtrovanie objektov

Dôležitou vlastnosťou QuerySetov je možnosť ich filtrovať. Povedzme, že chceme nájsť všetky príspevky, ktorých autorkou je užívateľka (User) ola. Použijeme filter namiesto all v príkaze Post.objects.all(). V zátvorkách definujeme jednu alebo viac podmienok, ktoré má príspevok spĺňať, aby skončil v našom querysete. V našom prípade je to author, ktorý sa rovná me. V Djangu to napíšeš takto: author=me. Náš kúsok kódu bude teraz vyzerať takto:

command-line

>>> Post.objects.filter(author=me)
<QuerySet [<Post: Sample title>, <Post: Post number 2>, <Post: My 3rd post!>, <Post: 4th title of post>]>

Alebo možno chceme vyhľadať všetky príspevky, ktoré obsahujú slovo 'title' v poli title?

command-line

>>> Post.objects.filter(title__contains='title')
<QuerySet [<Post: Sample title>, <Post: 4th title of post>]>

Poznámka Medzi title a contains sú dva podčiarkovníky (_). Django ORM používa túto syntax, aby oddelil názvy polí ("title") a operácie či filtre ("contains"). Ak použiješ iba jeden podčiarkovník, dostaneš chybu "FieldError: Cannot resolve keyword title_contains".

Môžeš tiež získať zoznam všetkých publikovaných príspevkov. To urobíme vyfiltrovaním príspevkov, ktorých published_date je v minulosti:

command-line

>>> from django.utils import timezone
>>> Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now())
<QuerySet []>

Bohužiaľ, príspevok, ktorý sme pridali z konzoly Pythonu, ešte nie je publikovaný. To môžeme zmeniť! Najskôr získaj inštanciu príspevku, ktorý chceme publikovať:

command-line

>>> post = Post.objects.get(title="Sample title")

A potom ho zverejni pomocou našej metódy publish:

command-line

>>> post.publish()

Teraz skús získať zoznam publikovaných postov znova (stlač šípku hore trikrát a stlač enter):

command-line

>>> Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now())
<QuerySet [<Post: Sample title>]>

Zoradenie objektov

QuerySety tiež umožňujú zoradiť zoznamy objektov. Skúsme ich zoradiť podľa dátumu vytvorenia (pole created_date):

command-line

>>> Post.objects.order_by('created_date')
<QuerySet [<Post: Sample title>, <Post: Post number 2>, <Post: My 3rd post!>, <Post: 4th title of post>]>

Poradie môžeme vymeniť pridaním - na začiatok:

command-line

>>> Post.objects.order_by('-created_date')
<QuerySet [<Post: 4th title of post>,  <Post: My 3rd post!>, <Post: Post number 2>, <Post: Sample title>]>

Zložité požiadavky pomocou reťazenia metód

Ako sme videli, niektoré metódy na Post.objects vracajú QuerySet. Tie isté metódy môžeš zavolať na ďalšom QuerySete a vrátia ti nový QuerySet. Týmto môžeš kombinovať ich efekt reťazením:

>>> Post.objects.filter(published_date__lte=timezone.now()).order_by('published_date')
<QuerySet [<Post: Post number 2>, <Post: My 3rd post!>, <Post: 4th title of post>, <Post: Sample title>]>

To je skutočne silný nástroj, vďaka ktorému môžeš písať pomerne komplexné požiadavky (queries).

Super! Teraz si pripravená na ďalšiu časť! Django konzolu zatvoríš príkazom:

command-line

>>> exit()
$

results matching ""

    No results matching ""