Úvod do rozhrania príkazového riadku

Pre čitateľov doma: Táto kapitola je spracovaná v Your new friend: Command Line videu.

Je to vzrušujúce, však? Už o pár minút napíšeš svoj prvý riadok kódu! :)

Dovoľ nám predstaviť ti tvojho nového priateľa: príkazový riadok!

Nasledujúce kroky ti ukážu ako používať tú čiernu obrzovku, čo používajú všetci hackeri. Zo začiatku môže vyzerať trochu desivo, ale je to naozaj len riadok, čo čaká na tvoje príkazy.

Poznámka Prosím všimni si, že v knižke používame výrazy 'adresár' aj 'zložka' zameniteľne, no ich význam je rovnaký.

Čo je to príkazový riadok?

Okno, ktoré sa zvyčajne nazýva príkazový riadok alebo rozhranie príkazového riadku je textová aplikácia na prehliadanie, spracovanie a manipuláciu so súbormi v tvojom počítači. V podstate je to ako Prieskumník vo Windowse alebo Finder na Macu, akurát bez grafického rozhrania. Ďalšie názvy pre príkazový riadok môžu byť: cmd, CLI, prompt, konzola alebo terminál.

Otvor rozhranie príkazového riadku

Aby sme mohli trochu experimentovať, musíme najskôr rozhranie príkazového riadku otvoriť.

Opening: Windows

Prejdite na Štart menu → Systém Windows → Príkazový riadok.

V starších verziách systému Windows, pozrite v Štart menu → Všetky programy → Príslušenstvo → Príkazový riadok.

Opening: OS X

Choď do Aplikácie → Nástroje → Terminál.

Opening: Linux

Pravdepodobne ho nájdeš pod Aplikácie → Príslušenstvo → Terminál, ale to závisí na tvojom systéme. Ak to tam nie je, tak si to jednoducho vygoogli. :)

Príkazový riadok

Teraz by si už mala vidieť biele alebo čierne okno, ktoré čaká na tvoje príkazy.

Prompt: OS X and Linux

Ak si na Macu alebo Linuxe, zrejme uvidíš $, presne takto:

command-line

$
Prompt: Windows

Na Windowse je to znak >, takýto:

command-line

>

Každý príkaz budeš zadávať za tento znak a jednu medzeru. Ty to ale písať nemusíš, urobí to za teba tvoj počítač. :)

Len krátka poznámka: v tvojom prípade môže tam byť pred niečo ako C:\Users\ola> alebo Olas-MacBook-Air:~ ola$ a to je úplne v poriadku.

Časť po a vrátane $ alebo > sa nazýva príkazový riadok, alebo prompt skrátene. Je to miesto kde zadávaš príkazy.

V tutoriále, keď chceme, aby si zadala príkaz, použijeme $ alebo >, a občas aj väčšmej doľava. Môžeš ignorovať ľavú čast a zadaj príkaz, ktorý sa začína po prompte.

Tvoj prvý príkaz (Hurá!)

Začnime tým, že zadáme nasledovný príkaz:

Your first command: OS X and Linux

command-line

$ whoami
Your first command: Windows

command-line

> whoami

A stlač enter. Toto je výsledok:

command-line

$ whoami
olasitarska

Ako vidíš, počítač práve vypísal tvoje užívateľské meno. Milé, nie? :)

Skús každý príkaz napísať, nielen kopírovať. Viac si tak zapamätáš!

Základy

Každý operačný systém má trochu iné príkazy pre príkazový riadok, takže postupuj podľa inštrukcií pre tvoj operačný systém. Tak čo, vyskúšame to?

Aktuálny adresár

Bolo by fajn vedieť, kde sa nachádzame, však? Zistime to. Napíš tento príkaz a stlač enter:

Current directory: OS X and Linux

command-line

$ pwd
/Users/olasitarska

Poznámka: 'pwd' je skratka pre 'print working directory'.

Current directory: Windows

command-line

> cd
C:\Users\olasitarska

Poznámka: 'cd' znamená 'change directory', teda zmena priečinku. V PowerShell môžeš použiť pwd tak ako na Linuxe alebo Mac OS X.

Na svojom stroji pravdepodobne uvidíš niečo takéto. Keď otvoríš príkazový riadok, zvyčajne začneš vo svojom domovskom adresári.


Zoznam súborov a adresárov

Tak čo je v ňom? Bolo by super zistiť to. Pozrime sa na to:

List files and directories: OS X and Linux

command-line

$ ls
Applications
Desktop
Downloads
Music
...
List files and directories: Windows

command-line

> dir
 Directory of C:\Users\olasitarska
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   Applications
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   Desktop
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   Downloads
05/08/2014 07:28 PM <DIR>   Music
...

Poznámka: V powershelli môžeš použiť aj 'ls' ako na Linuxe alebo Mac OS X.


Zmena aktuálneho adresára

Teraz prejdime do adresára Plochy:

Change current directory: OS X and Linux

command-line

$ cd Desktop
Change current directory: Windows

command-line

> cd Desktop

Skontroluj, či sa adresár skutočne zmenil:

Check if changed: OS X and Linux

command-line

$ pwd
/Users/olasitarska/Desktop
Check if changed: Windows

command-line

> cd
C:\Users\olasitarska\Desktop

A je to!

Profi tip: ak napíšeš cd D a potom stlačíš tab, príkazový riadok automaticky doplní zvyšok názvu, takže adresáre môžeš prechádzať rýchlejšie. Ak na "D" začína viac ako jeden adresár, stlač tab dvakrát a dostaneš zoznam možností.


Vytvoriť adresár

Čo takto vytvoriť pokusný adresár na ploche? Urobíš to takto:

Create directory: OS X and Linux

command-line

$ mkdir pokus
Create directory: Windows

command-line

> mkdir practice

Tento príkazík vytvorí adresár s názvom pokus na tvojej ploche. Či je adresár naozaj tam môžeš zistiť jednoducho pohľadom na Plochu alebo spustením príkazu ls alebo dir! Vyskúšaj to. :)

Profi tip: ak sa ti nechce vypisovať stále dookola tie isté príkazy, skús sa stlačením šípky hore a šípky dole vrátiť k nedávno použitým príkazom.


Cvičenie!

Malá výzva pre teba: v čerstvo vytvorenom adresári pokus vytvor adresár s názvom test. (Použi príkazy cd a mkdir.)

Riešenie:

Exercise solution: OS X and Linux

command-line

$ cd pokus
$ mkdir test
$ ls
test
Exercise solution: Windows

command-line

> cd practice
> mkdir test
> dir
03/20/2016 11:05 AM <DIR>   test

Gratulujeme! :)


Upratovanie

Nechceme po sebe nechať neporiadok, takže odstránime všetko, čo sme doteraz vytvorili.

Najkôr sa musíme vrátiť späť na Plochu:

Clean up: OS X and Linux

command-line

$ cd ..
Clean up: Windows

command-line

> cd ..

Pomocou .. s príkazom cd zmeníš svoj aktuálny adresár na rodičovský adresár (to je ten adresár, v ktorom sa nachádza tvoj aktuálny adresár).

Skontroluj, kde sa nachádzaš:

Check location: OS X and Linux

command-line

$ pwd
/Users/olasitarska/Desktop
Check location: Windows

command-line

> cd
C:\Users\olasitarska\Desktop

Je na čase zmazať adresár pokus:

Pozor: mazanie súborov pomocou del rmdir alebo rm je neodvolateľné, teda odstránené súbory budú navždy odtranené! Takže s týmito príkazmi buď opatrná.

Delete directory: Windows Powershell, OS X and Linux

command-line

$ rm -r pokus
Delete directory: Windows Command Prompt

command-line

> rmdir /S pous
pokus, Are you sure <Y/N>? Y

Hotovo! Uistime sa, či je to naozaj vymazané:

Check deletion: OS X and Linux

command-line

$ ls
Check deletion: Windows

command-line

> dir

Ukončenie

Nateraz je to všetko! Môžeš pokojne zatvoriť príkazový riadok. Urobme to hackersky, dobre? :)

Exit: OS X and Linux

command-line

$ exit
Exit: Windows

command-line

> exit

Super, čo? :)

Zhrnutie

Tu je prehľad niektorých užitočných príkazov:

Príkaz (Windows) Príkaz (Mac OS / Linux) Popis Príklad
exit exit zatvorí okno exit
cd cd zmení adresár cd test
cd pwd ukáž akutuálny adresár cd (Windows) alebo pwd (Mac OS / Linux)
dir ls vypíše zoznam adresárov/súborov dir
copy cp kopíruje súbor copy c:\test\test.txt c:\windows\test.txt
move mv presunie súbor move c:\test\test.txt c:\windows\test.txt
mkdir mkdir vytvorí nový adresár mkdir testdirectory
del rm vymazať súbor del c:\test\test.txt
rmdir /S rm -r odstráni adresár/súbor rm -r testdirectory

Toto je len veľmi malá časť príkazov, ktoré môžeš spustiť vo svojom príkazovom riadku, ale dnes budeš potrebovať len tieto.

Ak ťa to zaujalo, na ss64.com nájdeš kompletný prehľad príkazov pre všetky operačné systémy.

Pripravená?

Vrhnime sa na Python!

results matching ""

  No results matching ""