Django šablóny

Prišiel čas zobraziť nejaké údaje! Na to nám Django ponúka užitočné zabudované šablónové tagy.

Čo sú to šablónové tagy?

Totiž, v HTML nemôžeš písať pythonový kód, pretože prehliadače mu nerozumejú. Poznajú len HTML. Vieme, že HTML je skôr statické, kým Python je oveľa dynamickejší.

Šablónové tagy v Djangu nám umožňujú previesť pythonové veci do HTML, takže dynamické webové stránky môžeš vytvoriť rýchlejšie. Paráda!

Zobrazenie šablóny so zoznamom príspevkov

V predchádzajúcej kapitole sme našej šablóne dali zoznam príspevkov v premennej posts. Teraz ich zobrazíme v HTML.

Na vypísanie premennej v Django šablónach použijeme dvojitú zloženú zátvorku s názvom premennej vo vnútri, asi takto:

blog/templates/blog/post_list.html

{{ posts }}

Vyskúšaj to vo svojej šablóne blog/templates/blog/post_list.html. Otvor ju vo svojom editore a nahraď elementy <article> týmto: {{ posts }}. Ulož súbor a obnov stránku, aby si videla výsledky:

Obrázok 13.1

Ako vidíš, dostali sme len toto:

blog/templates/blog/post_list.html

<QuerySet [<Post: My second post>, <Post: My first post>]>

To znamená, že to Django chápe ako zoznam objektov. Pamätáš si z kapitoly Úvod do jazyka Python, ako môžeme zobraziť zoznamy? Áno, cyklami! V Django šablóne ich urobíš takto:

blog/templates/blog/post_list.html

{% for post in posts %}
  {{ post }}
{% endfor %}

Vyskúšaj si to vo svojej šablóne.

Obrázok 13.2

Funguje to! Ale my chceme, aby sa príspevky zobrazili ako tie statické, ktoré sme vytvorili predtým v kapitole Úvod do HTML. HTML a šablónové tagy možno kombinovať. Naše body bude vyzerať takto:

blog/templates/blog/post_list.html

<header>
  <h1><a href="/">Django Girls Blog</a></h1>
</header>

{% for post in posts %}
  <article>
    <time>published: {{ post.published_date }}</time>
    <h2><a href="">{{ post.title }}</a></h2>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </article>
{% endfor %}

Všetko, čo dáš medzi {% for %} a {% endfor %} sa bude opakovať pre každý objekt v zozname. Obnov svoju stránku:

Obrázok 13.3

Všimla si si, že sme tentokrát použili trochu iný zápis ({{ post.title }} alebo {{ post.text }})? Pristupujeme k údajom v každom z polí definovanom v našom modeli Post. Okrem toho, |linebreaksbr preposiela texty príspevkov cez filter, ktorý mení zalomenia riadkov na odstavce.

Ešte jedna vec

Bolo by fajn vidieť, či bude tvoja web stránka stále funkčná aj na internete, však? Skúsme ju znova nasadiť na PythonAnywhere. Tu je rekapitulácia postupu…

 • Najskôr pošli svoj kód na GitHub

command-line

$ git status
[...]
$ git add .
$ git status
[...]
$ git commit -m "Modified templates to display posts from database."
[...]
$ git push
 • Potom sa prihlás do PythonAnywhere a choď do Bash konzoly (alebo spusti novú) a zadaj:

PythonAnywhere command-line

$ cd <your-pythonanywhere-domain>.pythonanywhere.com
$ git pull
[...]

(Nezabudni nahradiť <your-pythonanywhere-domain> svojou subdoménou na PythonAnywhere bez špicatých zátvoriek.)

 • A nakoniec prejdi na záložku Web a stlač Reload na svojej webovej aplikácii. (Ak sa chceš dostať k ďalším stránkam na PythonAnywhere z konzoly, použi tlačítko v menu v pravom hornom rohu.) Tvoje zmeny by mali byť online na https://subdomena.pythonanywhere.com - over si to vo svojom prehliadači! Pokiaľ sa blogové príspevky na tvojej PythonAnywhere stránke nezhodujú s príspevkami na blogu, ktorý beží na tvojom lokálnom serveri, to je v poriadku. Databázy na tvojom lokálnom počítači a na PythonAnywhere sa nesynchronizujú spolu s tvojimi ostatnými súbormi.

Gratulujeme! Teraz skús pridať nový príspevok cez Django admina (nezabudni pridať published_date!). Uisti sa, že si v Django admin prostredí na svojej stránke na PythonAnywhere, https://subdomena.pythonanywhere.com/admin. Následne obnov stránku, aby si zistila, či sa tam príspevok objaví.

Funguje ako hodinky? Tešíme sa! Teraz si na chvíľku oddýchni od počítača, zaslúžiš si prestávku. :)

Obrázok 13.4

results matching ""

  No results matching ""