Django views - čas tvoriť!

Je čas zbaviť sa toho bugu, čo sme vytvorili v poslednej kapitole! :)

View je miesto, kam dávame "logiku" našej aplikácie. Bude požadovať informáciu z modelu, ktorý si už vytvorila a pošle to do šablóny. Šablónu (template) budeme vytvárať v nasledujúcej kapitole. Views sú vlastne len metódy Pythonu, ktoré sú trochu zložitejšie, ako tie, ktoré sme písali v kapitole Úvod do Pythonu.

Views sú umiestnené v súbore views.py. Naše views budeme pridávať do súboru blog/views.py.

blog/views.py

OK, otvorme tento súbor a pozrime sa, čo je v ňom:

blog/views.py

from django.shortcuts import render

# Create your views here.

Je tu toho málo zatiaľ.

Ako si spomínaš riadky začínajúce s # sú komentáre - to znamená, že ich Python nespustí.

Vytvorme view ako nám komentár naznačuje. Pridaj nasledovný minimálny view pod komentárom:

blog/views.py

def post_list(request):
    return render(request, 'blog/post_list.html', {})

Ako vidíš, vytvorili sme funkciu (def) nazvanú post_list, ktorá použije request (žiadosť) a return (vráti) metódu render, ktorá vytvorí (spojí dokopy) našu šablónu blog/post_list.html.

Ulož súbor a prejdi na http://127.0.0.1:8000 / a pozri sa, čo sa udeje.

Ďalšia chyba! Prečítaj si, o čo ide tentokrát:

Chyba

Ukazuje, že server aspoň znovu beží, ale stále to nie je ono, že? Neboj sa, je to len chybová stránka, nič čoho sa treba báť! Podobne ako chyby v konzole, sú vlastne velkom úťitočné. Dočítaš sa, že TemplateDoesNotExist. Poďme opraviť túto chybu a vytvoríme šablónu v nasledujúcej kapitole!

Viac informácií o Django views získaš v oficiálnej dokumentácii: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/http/views/

results matching ""

    No results matching ""